Články

Všechny články

 • 29 5
  Noc kostelů u Salvátora - přes 6000 návštěvníků!
  Aktuality | Martin Stanek | 29.5.2010 21:36
 • 28 5
  Noc kostelů – Světlo a zvuk u Nejsv. Salvátora 2010

  x

  Archiv uměleckých intervencí | | 28.5.2010 19:50
 • 11 5
  Bohoslužba za JUDr. Otakara Motejla 19. 5. 2010 od 17.00
  Aktuality | Martin Stanek | 11.5.2010 21:27
 • 3 5
  Salvatore 75-květen-2010

  Nejnovější farní zpravodaj Salvatore, který obsahuje mj. rozhovor s architektem Norbertem Schmidtem ke stažení zde:  SALVATORE.PDF

  Aktuality | Martin Stanek | 3.5.2010 13:56
 • 3 5
  Diskuze s Tomášem Sedláčkem (12.5. ve 20.00)

  Vysokoškolské katolické hnutí  zve do sakristie  k diskuzi se známým ekonomem Tomášem Sedláčkem. Autor knihy Ekonomie dobra a zla promluví o vztahu ekonomie a etiky a o tom, k čemu jsou dobré hospodářské krize. Vstup volný.

  Aktuality | Martin Stanek | 3.5.2010 12:39
 • 2 5
  Znaky. Výstava obrazů a soch Věry Novákové

  2.5.- 30.6. 2010

  Archiv uměleckých intervencí | | 2.5.2010 00:00
 • 30 4
  Noc kostelů: Světlo a zvuk u Nejsvětějšího Salvátora 28.5.

  Naše farnost se připojila k akci Noc kostelů, která k nám přišla z Rakouska a v loňském roce přitáhla nebývalé množství zájemců. V kostele bude v pátek 28. května probíhat netradiční program od 20 hodin do půlnoci. Návštěvníky čeká v čase od 20.00 do 22.00 a od 23.00 do 24.00 světelná instalace, dále netradiční projekce s názvem „Život v kostele“, zpřístupněná výstava Věry Novákové na ochozu kostela a čtení fragmentů významných duchovních textů. Od 22 hodin do cca 23 hodin se odehraje tzv. Setkání pěti: hudební projekt několika hudebníků a zpěváků (Salvátorská schola /africké spirituály/, sbor Geshem /americké spirituály/,Jiří Hodina /gregoriánský chorál/, Eva Bublová /varhany/, Dalibor Pavelka /příčná flétna/).  Více na www.nockostelu.cz

  Aktuality | Martin Stanek | 30.4.2010 21:12
 • 28 4
  Friedhelm Mennekes SJ - Umělec a smrt

  V neděli 9. května ve 20.00 hodin bude na pozvání Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK v Praze koncelebrovat mši svatou v našem kostele Friedhelm Mennekes SJ. Po mši sv. bude následovat volná debata v sakristii.

  V pondělí 10. května v 18:30 hodin pronese prof.Mennekes na Katolické teologické fakultě UK v Praze (Thákurova 3, Praha 6 – Dejvice) přednášku „Memento homo – Christian Boltanski a smrt“. Překlad do češtiny bude zajištěn.

  V úterý 11. května 2010 v 17:00 hodin bude následovat přednáška v anglickém jazyce „Joseph Beuys: The End of the 20th Century“ na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1).

  Prof. Friedhelm Mennekes SJ (* 1940), jezuita a emeritní profesor praktické teologie a sociologie náboženství na Phil.-theol. Hochschule Sankt Georgen ve Frankfurtu nad Mohanem. Od konce 70. let se aktivně účastnil dialogu církve, víry a toho nejlepšího současného umění (Alfred Hrdlicka, Arnulf Rainer, Antoni Tapies, Cindy Sherman, Eduardo Chillida, James Lee Byars, Anish Kapoor, Magdalena Abakanowiczová, Jannis Kounellis atd.). Nejdříve pořádal výstavy ve Frankfurtu nad Mohanem ve své farnosti Nied a na frankfurtském hlavním nádraží. V letech 1987–2008 působil v Kolíně nad Rýnem, kde založil dnes již světoznámou Stanici umění sv. Petra – Kunst-Station St. Peter. Mennekes je autorem mnoha knih, katalogů a odborných článků a hostujícím profesorem na několika světových univerzitách. Své hluboké znalosti díla Christiana Boltanského i Josepha Beuyse čerpá jak z dlouhodobého studia, tak i z mnohých osobních setkání s těmito předními západoevropskými umělci. Více se o Prof. Mennekesovi můžete dočíst v revue Salve 1/2007. V roce 2010 byl o Friedhelmu Mennekesovi natočen celovečerní dokument francouzsko-německou televizní stanicí Arte s názvem Amen!

  Setkání jsou pořádána Centrem teologie a umění při KTF UK, Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, Akademickou farností Praha ve spolupráci s revue Salve, Českou dominikánskou provincií a  Českou provincií Tovaryšstva Ježíšova.

  ke stažení (plakát pdf)

  Aktuality | Martin Stanek | 28.4.2010 14:00
 • 26 4
  Věra Nováková - ZNAKY. Obrazy, reliéfy, sochy (2.5. - 30.6. 2010)

  Zveme vás na ochoz kostela Nejsvětějšího Salvátora na výstavu obrazů, reliéfů  a soch renomované české výtvarnice Věry Novákové. Výstavu zahájí vernisáž v neděli 2. května 2010 v sakristii kostela po večerní mši sv., tedy cca ve 21.15.  Přístupná bude v době konání bohoslužeb, konkrétně v úterý 1830 -1900, ve čtvrtek 1930 -2000 , v neděli 1330 -1400, 1500 -1530, 1930 -2000,2100 -2130.

  O autorce:   Od začátku padesátých let byla Věra Nováková politickými okolnostmi přinucena žít ani ne na okraji, ale zcela mimo výtvarnou scénu.  Tvorba se pro ni stala v podstatě sebezáchovnou aktivitou, tvrdě vyvzdorovaným existenciálním útočištěm v prostoru nepřijatelných životních podmínek. Její dílo není rozsáhlé, zato je výrazem soustředěné a hluboké sebereflexe.  V šedesátých letech reagovala po svém na principy lettrismu a spojení obrazu a písma dodnes zůstalo charakteristickým znakem jejích obrazů a plastik.

  „V devadesátých letech jsem se vrátila k tématu písmových obrazů, abych se s ním vypořádala a něco z něj dokončila. Písmena se mi zjevovala jako tajemné znaky, které nejsou něčím nahodilým, ale zrcadlí cosi podstatného ze skutečnosti. Tak jako přirozený svět je písmem, poukazujícím k něčemu ZA, tak je možné hledat ve znacích písmen zašifrovanou výpověď o něčem obecnějším nebo i kosmičtějším.“, komentuje Věra Nováková své práce.

  Pavla Pečinková, kurátorka výstavy

  Aktuality | Martin Stanek | 26.4.2010 16:42
 • 26 4
  Vychází Salvatoria II - Umění v kostele

  V neděli 2. května po večerní mši sv. při vernisáži představíme almanach, který volně navazuje na sborník Salvatoria, věnovaný šedesátinám Tomáše Halíka, a mapuje dvacet let uměleckých aktivit v našem kostele. Toto veledílo, prošpikované reprodukcemi obrazů, fotografiemi a texty salvátorských autorů, doplňuje audio CD plné té nejlepší hudby za posledních dvacet let. Editorsky se almanachu ujala renomovaná kunsthistorička Pavla Pečinková, grafiku a sazbu provedl Otakar Karlas, materiál shromáždil Martin Staněk. Almanach bude k dostání za dobrovolný příspěvek 100 Kč na vernisáži a poté i v kostele a v sakristii.

  Na almanachu se podíleli svými texty:  Tomáš Halík, Robert Hugo, Tomáš Jajtner, Klára Jelínková, Pavla Pečinková, Jan Regner, Přemysl Rut, Alena Scheinostová, Norbert Schmidt, Daniel Soukup, Martin Staněk a Jáchym Topol

  Obrazový doprovod: Magdalena Bartáková, Eva Brodská, Radek Brož, Václav Cigler, Václav Sokol

  Fotografie: Hana Rysová, Martin Staněk, Petr S.Vacík, Norbert Schmidt, Libor Teplý, Petr Neubert, Jozef Murín, Andrej Kutarňa, Martin Vičan, Martin Stanovský, Ondřej Besperát, Michaela Pluskalová, Petr Vodička, Ivan Fales, Kamil Vavřinec Mareš, Dana Peterková, Veronika Lukáčiková, Šimon Trlifaj, Martin Říha, Tomáš Fénix, Jan Hajič

  Jazyková korektura: Danuše Večeřová

  Překlady resumé: Tomáš Jajtner (anglický jazyk), Oliver Engelhardt (německý jazyk)

  Spolupráce: Norbert Schmidt

  Tisk: MAxdorf, s. r. o., Na Šejdru 247/6a, 142 00 Praha 4

  Pro Akademickou farnost Praha vydala Česká křesťanská akademie

  ukázky:

  Aktuality | Martin Stanek | 26.4.2010 15:44