Články

Ars Acustica & Dominica Palmarum 24.3. 2013

Aktuality | Martin Stanek | 15.3.2013 11:53

Květná neděle v kostele Nejsv. Salvátora - 24. března ve 20 hodin

(Ne)tradiční hudební doprovod liturgie podle konceptu skladatele Michala Rataje.

Obřady začnou ve 20 hodin žehnáním ratolestí a krátkou bohoslužbou slova na nádvoří Klementina (vstup z Karlovy ulice a z Mariánského máměstí)

S nápadem realizace letošního hudeního konceptu pro liturgii květné neděle se v myšlenkách vracím do období několika let, které jsem s tématikou oslav květné neděle strávil jako student hudební vědy na FF UK v Praze. Má diplomní práce se zabývala neuvěřitelně rozmanitou kulturou květnonedělního procesí (nejenom) v našich zemích v období středověku, kulturou velikého procesního „divadla ve veřejném prostoru“, kulturou radikální demonstrace křesťanské víry. To vše jsou atributy svátku, který otevírá dveře do Svatého týdne, ale také přenáší slávu Krista krále do atmosféry křížové cesty.

S hudbou při letošním slavení liturgie Květné neděle chceme z těchto kořenů tradičních chorálních zpěvů vyjít směrem k současnému hudebnímu jazyku. Vokální křivky starobylých nápěvů budeme proměňovat do akustického přediva tónů a zvukových ploch, koláží i přímočarých frází – do sonické lázně, v níž hledáme prostor pro Pána skrytého a blízkého.

Michal Rataj

hudební doprovod mše svaté:

Conventus choralis pod vedením Filipa Srovnala: Ondřej Maňour, Stanislav Předota a Zbyněk Šír

Michal Rataj – zvukové předměty, live electronics, varhanní pozitiv Štěpán Škoch – saxofony Jan Trojan – loutna, zvukové předměty, live electronics Ivan Boreš – kytara

pořádá:

Akademická farnost Praha a Centrum teologie a umění při KTF UK

Nápad uskutečnit tuto netradiční liturgickou hudební událost vznikl z podnětu postní intervence Patrika Hábla. Ratajovu Ars Acustica budeme moci vnímat i jako hudební paralelu k Háblově intervenci, při které se figurální obrazy na oltářích rozplynuly do dialogů barev. Podobně se i slova starobylého chorálu rozplynou do dialogu zvuků zcela současných.

Komentáře