Články

Všechny články

 • 26 4
  Smířená různost - kniha rozhovorů Tomáše Halíka
  Aktuality | Martin Stanek | 26.4.2011 23:54
 • 26 4
  Ekumenická bohoslužba ke Dni Země 3.5.

  Akademická farnost Praha a Ekologická sekce České křesťanské akademie zvou na úterý 3. května 2011 do kostela Nejsv. Salvátora k účasti na ekumenické bohoslužbě ke Dni Země. Bohoslužba začíná v 19 hodin. Kázáním poslouží tajemnice Ekumenické rady církví Mgr. Sandra Zálabová, zpěvem soubor Gabriel. Po bohoslužbě cca od 20 hodin bude v sakristii kostela následovat beseda, zaměřená k tématu "Jeden svět". Na úvod o udržitelném rozvoji a  eschatologii promluví ředitel Ekologické sekce ČKA RNDr. Jiří Nečas

  Aktuality | Martin Stanek | 26.4.2011 16:06
 • 14 4
  Rozjímavá pouť do Svatého Jana pod Skalou 17.4.

  Na Květnou neděli vás zveme k rozjímavé pouti ze Srbska do Svatého Jana pod Skalou, kterou povede Mons. Tomáš Halík. Pouť začneme srazem na vlakovém nádraží v Srbsku (vlak vyjíždí v 8.15 z Prahy - Hlavního nádraží), odkud půjdeme v tichu, inspirováni promluvami na téma některé z biblických postav. Trasa vede mírným terénem proti proudu Berounky a pak říčky Loděnice až do Svatého Jana, kde bude pouť zakončena modlitbou a prohlídkou poutního místa, spjatého se sv.Ivanem.  V místní restauraci Obecná škola je možné se naobědvat. Není třeba se přihlašovat. Další info na [email protected].

  Aktuality | Martin Stanek | 14.4.2011 14:56
 • 13 4
  Hana Rysová - Izrael (7.12. 2003 - 31.1. 2004)

  Fotografie zajímavé české a salvátorské fotografky ze Svaté země.

  Aktuality | Martin Stanek | 13.4.2011 16:39
 • 13 4
  Cyklus o manželství 17.5. - 21.6. 2011
  Aktuality | Martin Stanek | 13.4.2011 10:23
 • 11 4
  Zapojte se do charitativní akce: Salvátorská pomlázka v léčebně dlouhodobě nemocných

  25.dubna 2011, 9 – 11h

  Druhý ročník Pomlázky navazuje na tradici Salvátorských Mikulášů v léčebně dlouhodobě nemocných FN Vinohrady a odehrává se v podobném duchu.  Hledáme 10-15 koledníků a kolednic, které ve dvou skupinách obejdou pokoje na oddělení LDN, zarecitují patřičné koledy a zazpívají písně s jarní tématikou  a  popovídají  si s pacienty. Cílem je sdílení radosti z jara a velikonoc.

  Kde4. a 5. patro Léčebny dlouhodobě nemocných  FN Vinohrady

  Sebou: pozitivní jarní oblečení - šaty, klobouky, mašle; pomlázka,  hudební nástroje (řehtačka, bubínek, flétna., kytara)

  Sraz: 8.00 Salvátor, 8.40 vestibul stanice metra Želivského

  ! Zájemci nechť do 21. dubna nahlásí své jméno, rodné číslo a místo trvalého bydliště na email:

  [email protected]

  Kontakty

  koordinátor pro Salvátor:  Paula Jirsová Fassati - [email protected], do předmětu pište: LDN

  komunikace s LDN:  Petr Dolenský ([email protected], 603 842813)

  Aktuality | Martin Stanek | 11.4.2011 15:02
 • 11 4
  Noc kostelů 27.5. 2011
  Aktuality | Martin Stanek | 11.4.2011 11:31
 • 6 4
  Fotografie z liturgie sv.Jana Zlatoústého
  Aktuality | Martin Stanek | 6.4.2011 14:24
 • 6 4
  Fotografie z instalace Stanislava Kolíbala
  Aktuality | Martin Stanek | 6.4.2011 12:34
 • 5 4
  Duchovní cvičení a rekolekce - jaro 2011

  Víkendy pro katechumeny a biřmovance:

  III. víkend pro pomalé biřmovance 1. - 3. 4. 2011 ve sv. Janu pod Skalou.
  III. víkend pro rychlé biřmovance 8. - 10. 4. 2011 v Jiřetíně pod Jedlovou
  IV. víkend pro katechumeny 15. - 17. 4. 2011 ve sv. Janu pod Skalou.
  Exercicie pro členy salvátorské scholy 4. – 6. 3. 2011 v Kolíně. Doprovází Mons. T.Halík.
  Dále uvedené víkendové rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány pro ty z nás, kteří hledají hlubší způsoby modlitby, ale neví, jak na to a chtěli by udělat krok dál. Jejich účelem je nabídnout uvedení a pomoc na této cestě.
  9. 4. (so) Jednodenní rekolekce s filmem Řeky a přílivy

  Jednodenní rekolekce s meditací nad filmem Řeky a přílivy - Andy Goldsworthy, spolupráce s časem (T. Riedelsheimer, 2001). Dopolední část je věnována ztišení a tiché modlitbě, k meditaci nad filmem se dostaneme v odpolední části (je možné je přihlásit až na tuto druhou část). Koná se v Praze, na Karmelu Edith Steinové. Doprovází filmový historik Vladimír Suchánek (UP Olomouc) a sr. Denisa Červenková CSTF.

  9.3. - 24. 4. 2011 Postní exercicie uprostřed všedního dne, Praha

  Jsou určeny pro ty, kteří nemohou odjet do ústraní kláštera, a přesto by chtěli právě během adventního času prohloubit vlastní modlitbu. Probíhají při zachování našeho běžného pracovního nebo studijního rytmu dne a v našem přirozeném prostředí. Exercicie uprostřed všedního dne jsou vymezeny pouze časově (např. 6 postních týdnů), nikoliv tematicky, jsou individuální, tj. způsob práce je stanoven dohodou s doprovázejícím. Po vstupní domluvě s konkrétním doprovázejícím o zásadách exercicií je exercitant vybaven podněty k meditaci na několik následujících dní, tj. (sleduje se přitom schéma ignaciánských exercicií). S doprovázejícím se domluví i na pravidelnosti meditací a čase setkávání, tak, aby přitom bylo možné zvládat běžné denní povinnosti.

  (Do exercicií však má smysl vstupovat tehdy, pokud vím, že budu schopen/schopna najít si každý den dostatečně dlouhý čas k meditaci.)

  Doprovází: Jan Regner SJ, František Hylmar SJ., Mireia Ryšková (KTF UK), Denisa Červenková CSTF, Josef Čunek SJ, Petr Havlíček SJ.

  Všechna vícedenní duchovní cvičení se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně (bývalém kapucínském klášteře), jednodenní na Karmelu v Košířích. Cena za noc v jedno/dvou lůžkových pokojích s plnou penzí je zhruba 400-300 Kč (jsou ovšem možné i velké slevy pro studenty). Další informace můžete získat na adrese meditace@gmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa). Přihlašuje se pouze e-mailem na adrese meditace@gmail.com, uvádějte název kurzu v “předmětu”.

  Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, maximální počet účastníků je 12-16, doporučuje se tedy reagovat rychle.

  Další nabídka rekolekcí:

  15. - 17.4. 2011 Rekolekce před Velikonocemi, klášter Slaný

  Rekolekce nabízí prostor pro ztišení před Velikonocemi a k obnově své víry. Většina programu probíhá v tichu a těžiště má v osobním rozjímání Písma. Součástí rekolekce je též adorace a společná modlitba, stejně jako příležitost k individuálnímu doprovázení či společné reflexi rozjímaných témat. Doprovází Adéla a Petr Muchovi, kontakt [email protected].

  Každé úterý 20.15 Tichá meditace

  probíhá vždy v úterý po mši svaté v kryptě kostela Nejsv. Salvátora. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. Případné zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali na obvyklou exerciční adresu ([email protected]).

  Aktuality | Martin Stanek | 5.4.2011 00:18