Kontakt

 
Římskokatolická akademická farnost Praha

kostel Nejsvětějšího Salvátora
adresa kostela:
Křižovnické náměstí 
110 00 Praha 1

dodací adresa farní kanceláře a vjezd pro auta:
Mariánské nám. 5
Praha 1
KUDY DO SAKRISTIE A FARNÍ KANCELÁŘE?

+420 724 367 681
+420 222 221 339

IČ: 73633305
DIČ: CZ73633305
Č.Ú.: 1933882329/0800