Kontakt

 
Římskokatolická akademická farnost Praha

kostel Nejsvětějšího Salvátora

Křižovnická 2
110 00 Praha 1

+420 724 367 681
+420 222 221 339

IČ: 73633305
DIČ: CZ73633305
Č.Ú.: 1933882329/0800

KUDY DO SAKRISTIE