Bohoslužby a svátosti

Pravidelný program bohoslužeb během akademického roku

OPATŘENÍ COVID-19

Od 12. října se nekoná žádný program včetně bohoslužeb!

 

(říjen – červen)

NEDĚLE (14.00 a 20.00) - Mše svatá  (v roce 2020 od 31.5. včetně do 28.6. včetně)

ÚTERÝ (18.00) - Studentská mše svatá (nekoná se během akademických a vánočních prázdnin) 

ČTVRTEK (19.00) - Adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru (nekoná se během akademických a vánočních prázdnin) 
(v sakristii)

Program bohoslužeb během akademických prázdnin

(červenec – září)

NEDĚLE (20.00) - Mše svatá