Články

Literárně - hudební večer: Věroslav Mertl - Výběr z Povídek 11.3. (20.00)

Aktuality | Martin Stanek | 4.3.2013 14:44

Na začátku večera zazní charakteristika originálních rysů autorovy tvorby a spirituality a poté pásmo, ve kterém se střídá četba s kytarovou hudbou: dvě interpretační cesty. Skladby pro sólovou kytaru zahraje Vilma Manová.

Věroslav Mertl (nar. 1929) je prozaik, básník, esejista a publicista. Křesťanství ve svých prózách nezobrazuje ryze náboženskými motivy. Zaměřuje se na vnitřní děje v člověku, zejména na existenciální prožitek skutečnosti. Většinu povídek zasazuje do venkovského prostředí, z něhož vyzdvihuje především osamělého bezradného jedince.

Přednes: Vilma Manová (studentka bohemistiky FF UK, korektorka v nakladatelství Gasset) a Petr Janeš (absolvent bohemistiky a historie FF UK, učitel češtiny pro cizince na ÚJOP UK Albertov).

(foto: v-art.cz)

Komentáře