Archiv kázání

● Nejsvětější Trojice (22.5.2016)
Mons. Tomáš Halík
1. čtení: Př 8,22 | 1. čtení: Řím 5,1 | Evangelium: Jan 16,12

Pravidelné mše

ÚTERÝ 19.00 - Mše svatá
NEDĚLE 14.00 - Mše svatá, 20.00 - Mše svatá


SLEDUJTE NÁS

Pro turisty

Čas prohlídek

Kostel je přístupný vždy půlhodinu před bohoslužbou.

Pokud máte zájem o individuální návštěvu napište nám na info@farnostsalvator.cz.

Kostel Nejsvětějšího Salvátora

Kostel Nejsvětějšího Salvátora (Salvátor znamená latinsky Spasitel) je chrámem největšího někdejšího pražského sídla jezuitů, Klementina. Je považován za jednu z nejcennějších raně barokních památek staveb v Praze. Dřív se též jednalo o hlavní jezuitský chrám v Čechách[1]. Jeho průčelí vede na Křižovnické náměstí na Starém Městě. Vchod se nachází bezprostředně před Karlovým mostem.

Kostel byl postaven na základech gotického chrámu sv. Klimenta. V dlouhých letech ho postupně budovali Carlo Lurago a Francesco Caratti. V letech 1578-1581 byly položeny základy, poté vzniklo kněžiště a příčná loď. Na začátku 17. století bylo dostavěno celé trojlodí a mramorový portál. Kostel byl vysvěcen v srpnu 1602. Za 40 let kostel dostal vestavěné empory a štukovou výzdobu. Výstavbu řídil Carlo Lurago. Na konci 40. let 17. století byla nad svatyní zavěšena kopule, zdobená štuky Jana Jiřího Bendla. Věže kostela byly upraveny a navýšeny v roce 1714 architektem Františkem Maximiliánem Kaňkou

  • Kostel Nejsvětějšího Salátora na Wikipedii

  • Varhanní koncerty v našem kostele