Články

Všechny články

 • 16 4
  Setkání s Marcelou Roche 17.4. v 17 hodin
  Aktuality | Martin Stanek | 16.4.2012 16:47
 • 2 4
  Velkopáteční oratorium u Božího hrobu 6.4.

  Akademická farnost Praha si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na pašijové oratorium Jana Dismase Zelenky ATTENDITE ET VIDETE (Ustrňte a vizte), které zazní u Božího hrobu v kostele Nejsvětějšího Salvátora na Velký pátek dne 6. 4. 2012 po skončení velkopátečních obřadů  cca ve 20.15 hod. Skladba byla v premiéře uvedena v témže kostele před třemi sty lety,  na Velký pátek 1712. Orchestr Capella Regia Praha, řídí Robert Hugo Obřady Velkého pátku začínají v kostele Nejsvětějšího Salvátora v 18.00 hod.

  plakátek  ZDE

  Aktuality | Martin Stanek | 2.4.2012 16:28
 • 2 4
  Duchovní cvičení a rekolekce jaro-léto 2012
  Aktuality | Martin Stanek | 2.4.2012 11:58
 • 2 4
  Výstava projektu Jedno světlo 29.4.-3.6.

  Zveme Vás na výstavu projektu Jedno světlo. Jde o společnou výstavu velkoformátových fotografií Jindřicha Štreita s tématikou mentálně postižených lidí a rozměrných keramických kachlů, které vytvořili mentálně postižení klienti. Na vernisái ž29.4.  zahraje a zazpívá Jan Budař /patron projektu/ s Romanem Jedličkou a ve 21.20 výstavu uvede Mons. Tomáš Halík. Výstava bude přístupná na ochozech kostela vždy v neděli půl hodiny po mši (15.00 – 15.30 a 21.00 – 21.30) a v úterý hodinu před mší (18.00 – 19.00).

  Aktuality | Martin Stanek | 2.4.2012 11:45
 • 2 4
  Ekumenická bohoslužba ke dni Země 24.4. (19.00)
  Aktuality | Martin Stanek | 2.4.2012 11:43
 • 2 4
  Setkání s mezinárodní komunitou Jeruzalém 19.4. (18.30)
  Aktuality | Martin Stanek | 2.4.2012 11:40
 • 2 4
  Salvátorský filmový klub 18.4. (18.00)

  Zveme Vás na další pokračování filmového klubu tentokrát s filmem Avatar (USA 2009, James Cameron, anglicky, české titulky, 161 min.).

  Nezařazeno | Martin Stanek | 2.4.2012 11:39
 • 2 4
  Setkání s bratrem Wojtkem z komunity Taizé 17.4. (20.00)
  Aktuality | Martin Stanek | 2.4.2012 11:38
 • 26 3
  Velikonoce u Nejsvětějšího Salvátora 2012
  Pro ty z vás, kdo se zúčastní obřadů Svatého týdne letos poprvé, uvádíme stručný úvod do liturgie. Barva postní doby je fialová, na Květnou neděli a Velký pátek je červená.  Zelený čtvrtek, Velikonoční Vigilie a neděle Vzkříšení mají barvu bílou. Květná neděle (1.4. ,14 a 20h) Připomínáme si slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Bohoslužba začíná na nádvoří Klementina, kde se po krátké bohoslužbě slova světí ratolesti. (Prosíme přineste si vlastní). V kostele pokračuje bohoslužba běžným způsobem, na místě evangelia se letos čtou Markovy pašije, při zmínce o ukřižování se pokleká. Středa 4.4.  17h Společná bohoslužba pokání s následnou adorací a možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru. K dispozici bude větší počet zpovědníků. Zelený čtvrtek (5.4. ,18h) Bohoslužba začne v kostele, naposledy zazní varhany a Gloria. Po kázání nastává obřad mytí nohou (ustanoveným 12 mužům). Sv. přijímání je tentokrát podobojí způsobou.  Po mši se odnese Nejsv. Svátost do bočního svatostánku, kde bude po krátké přestávce následovat asi hodinová adorace s texty z Janova evangelia a zpěvy z Taizé. Velký pátek (6.4.,18h) Celá bohoslužba proběhne v kostele, čtou se Janovy pašije, při kterých se sedí, pouze při zmínce o smrti Kristově se pokleká. Po přímluvách nastane obřad uctívání kříže (na trojí zvolání „Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa“ při nesení kříže se odpovídá „Klaníme se ti Pane Ježíši Kriste“). Při obřadu uctívání kříže se přistupuje nejlépe v pěticích vedle sebe a s ohledem na ostatní se jen zcela krátce pokleká. Nekoná se obvyklá eucharistická bohoslužba, ale po modlitbě Otčenáš následuje sv. přijímání. Po obřadech bude ještě možnost vyslechnout oratorium Jana Dismase Zelenky Attendite et Videte v podání souboru Capella Regia Praha. Velikonoční vigilie (7.4.,21h) Začíná se na nádvoří Klementina, je možné si u vchodu do kostela vyzvednout svíčku (můžete mít vlastní). Na nádvoří se světí oheň, od něj se zapaluje velikonoční svíce - paškál. Na trojí zvolání „Světlo Kristovo“ se odpovídá „Sláva Tobě Pane“. Po příchodu do setmělého kostela začne Velikonoční chvalozpěv – Exsultet, po něm následuje bohoslužba slova, čte se devět čtení (sedm ze Starého Zákona a dvě z Nového). Po sedmém čtení opět zazní varhany a zpívá se Gloria. Následuje čtení z epištoly, Evangelium a kázání. Letos proběhne i křestní bohoslužba, při níž bude pokřtěna jedna dospělá katechumenka. Celé shromáždění také obnoví své křestní vyznání. Eucharistická bohoslužba probíhá již obvyklým způsobem. Bohoslužba skončí kolem půlnoci. Neděle Velikonoční  (8.4. , 14 a 20h ). Mše sv. probíhají obvyklým způsobem. Ve 14 hodin budeme křtít 5 dětí,  letos již podruhé z křtitelnice od Václava Ciglera. Fotografie z Velikonoc u Salvátora: Velikonoční Vigilie 2010, Velký pátek 2010, Zelený čtvrtek 2010, Bílá sobota 2008, Velký pátek 2008, Zelený čtvrtek 2008,  Květná neděle 2008
  Aktuality | Martin Stanek | 26.3.2012 14:44
 • 21 3
  Víkendy pro pomalé biřmovance a zájemce o křest (zima-jaro 2012)

  aktuální informace:

  víkend - 9. - 11.3. 2012  Praha-Vinoř (Centrum Mariapoli)  anebo 23. - 25.3. (tamtéž)

  sraz: v obou případech v pátek v 18.00 na recepci Centra

  ukončení: nedělním obědem mezi 12 - 13h.

  adresa: Mladoboleslavská 667, Praha 9 - Vinoř   www.centrummariapoli.cz doprava:     ze stanice metra „C“ Letňany autobusem 375, 302, 259, 378  do zastávky Vinořský hřbitov (centrum se nachází na druhé straně ulice proti zastávce). autem: z pražského městského okruhu na dálnici směr Mladá Boleslav, exit Radonice, na první křižovatce po výjezdu doprava, v obci Radonice doleva směr Praha-Vinoř, parkování v areálu.

  s sebou: spacák nebo vlastní povlečení, Bibli, přezuvky.

  prosíme vegetariány či účastníky s nějakou dietou o včasné upozornění na farní email nebo při placení.

  přihlášky na [email protected],  platby od 21.2. osobně v sakristii, cena: 900,-pracující/600,-studenti (plná penze na celý víkend).

  plakátek ke stažení  ZDE

   

  Aktuality | Martin Stanek | 21.3.2012 21:06