Společenství

Modlitební setkání v Kryptě

AKTUÁLNĚ: v roce 2020/2021 se setkání v Kryptě NEkonají! 

(Otevřené modlitební setkání „Krypta“ při akademické farnosti. Srdečně zveme ke společným modlitbám s Písmem a zpěvy z Taizé. Setkání probíhají každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 19 hod. v "Kryptě" kostela Nejsvětějšího Salvátora (vstup bočním vchodem z Klementina – u sakristie). Setkání nabízí prostor duchovního i lidského sdílení v menší skupině a je otevřené jak pro lidi spjaté se zdejší farností, tak pro kohokoliv jiného, kdo považuje společnou modlitbu a rozjímání Písma za nedílnou součást svého duchovního života. Forma setkáni je otevřená všem křesťanským vyznáním.

Více info na webu nebo e-mailem (dříve: web , e-mail)

Na setkání se těší Pavel, Jozef, Magda, Julie a další.)

 

Pondělní vysokoškolský klub (PoVyK)

(ve Studentském centru VKH Praha na Žižkově – Sabinova 4)

Vysokoškolské katolické hnutí Praha pořádá každé liché pondělí v měsíci vysokoškolský klub zaměřený na diskuzi nad různými duchovními a jinými tématy se zajímavými hosty. Je to též místo, kde můžete poznat nové přátele a stát se součástí tohoto společenství.  Aktuální program a jméno hosta se můžete dozvědět vždy na webu VKH. Scházíme se již od 19. hodiny, kdy je prostor k přivítání, volnou debatu s přáteli a na přípravu prostoru a občerstvení. Program je vždy zahájen přibližně v 19.15, po skončení následuje ještě neoficiální volný program.

Pondělní vysokoškolský klub je od tohoto roku přesunut z Krypty do externího salvátorského studentského centra na Žižkově, které spravuje VKH Praha a od října 2013 otevírá své dveře studentům. Všichni nově příchozí jsou srdečně vítáni.

kontakt: predseda@vkhpraha.cz

 

Akce pro salvátorské u sester karmelitek

(Karmel Edith SteinJinonická 22, Praha 5)

Mše sv., společná modlitba, debaty, filmové večery, autorské večery, duchovní četba a mnohem více...

 

Chorální ranní chvály

(Conventus Choralis)

Každou středu v 7.00 se u Nejsvětějšího Salvátora schází malé proměnlivé společentsví k chorální modlitbě ranních chval. Jejich težiště spočívá ve zpívaných latinských žalmech.
Po skončení (cca 8.00) vždy následuje společná snídaně. Vhodné pro úplné začátečníky. Možno přijít bez předchozího ohlášení. Vstup zadem přes sakristii z průchodu do Klementina.

Kontakt na členy Conventus Choralis: Filip Srovnal, filipsrovnal@gmail.com – 603 323 591