Společenství

Společenství absolventů Kurzu základů víry aneb Alumni KZV

Každou první středu v měsíci od 18 do 19.30 se v kryptě schází proměnlivá komorní skupina lidí ze všech ročníků Kurzu základů víry (KZV).
První část setkání věnujeme reflexi krátkého duchovního textu. V druhé části debatujeme nad konkrétním tématem z našeho života ve víře - v rodině, ve společnosti, v práci.
Setkávání umožňuje nám - lidem rozdílného věku, profesí a v různých životních situacích - sdílet naši běžnou duchovní praxi, všednodenní kroky naší víry. Společenství je prostor, kam můžeme brát svá tápání, pochyby i objevy a vděčnost.
Vítán je každý absolvent KZV, tedy z kteréhokoli ročníku kurzu.
Chcete-li přijít, napište si o text a téma debaty příštího setkání Haně Šimkové na [email protected].

 

Chorální ranní chvály - Conventus Choralis

Každý pátek v 7.00 se u Nejsvětějšího Salvátora schází malé proměnlivé společenství k chorální modlitbě ranních chval. Jejich težiště spočívá ve zpívaných latinských žalmech. Po skončení (cca 8.00) vždy následuje společná snídaně. Vhodné pro úplné začátečníky. Možno přijít bez předchozího ohlášení. Vstup zadem přes sakristii z průchodu do Klementina.

Kontakt: Filip Srovnal, [email protected] – 603 323 591