Tichá meditace v Kryptě

Probíhá vždy v úterý po mši svaté (tedy cca od 19.15) v Kryptě kostela Nejsv. Salvátora. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. Případné zájemce o základní uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali e-mailem.