Články

Cyklus o manželství v roce 2013

Cyklus o manželství | Martin Stanek | 4.3.2013 16:48

Přednášky Cyklu o manželství, který je chápán jako hromadná příprava snoubenců, začíná letos v úterý 30. dubna a bude pokračovat až do 6. června.

Setkání budou probíhat v sakristii kostela Nejsv. Salvátora vždy v úterý po studentské mši sv., tedy od 20 do 21.30 hodin. Přihlášky snoubenců přijímáme e-mailem na adresu [email protected] (stačí jména, příjmení a náboženská příslušnost). Mezi letošními přednášejícími jsou ThLic. Jaroslav Lorman Th.D., P. Marek Orko Vácha Ph.D., Mgr. Michal Petr, Mgr. Alice Derflová a  ThLic.Mgr. Martin Staněk.  Přednášky budou kroužit kolem témat partnerské komunikace, křesťanského pohledu na manželství, spirituality, bioetiky, na řadu přijde i manželský slib a svatební obřad.  Na poslední přednášce lze získat potvrzení o absolutoriu.

Cyklus je otevřen všem snoubencům bez rozdílu pohlaví, barvy kůže, náboženství, farnosti či diecéze. Na setkání se těší Martin Staněk, odb. duchovní asistent Akademické farnosti Praha.

Program:
30.4.  Martin StaněkManželství v křesťanské perspektivě
7.5.  Michal PetrDynamika partnerských vztahů
14.5 . Jaroslav LormanSpiritualita manželství
21.5. Martin StaněkSvatební obřad a manželský slib
28.5. Alice Derflová: Manželství ve vztahu k rodičům
4.6. Marek Orko Vácha:  Manželství a bioetika

Komentáře