Články

Všechny články

 • 21 2
  Postní obraz Stanislava Kolíbala v kostele Nejsv. Salvátora
  Aktuality | Martin Stanek | 21.2.2011 16:54
 • 20 2
  Salvátorské varhany ve fotografii Martina Staňka

  20.2. - 28.5. 2011

  Archiv uměleckých intervencí | | 20.2.2011 00:00
 • 19 2
  Výstava fotografií z rekonstrukce varhan
  Aktuality | Martin Stanek | 19.2.2011 16:38
 • 19 2
  Slavnostní varhanní koncert 21.2.
  Aktuality | Martin Stanek | 19.2.2011 16:20
 • 18 2
  Mezinárodní konference o varhanách 21.2.
  Aktuality | Martin Stanek | 18.2.2011 14:34
 • 10 2
  Akce pro salvátorské na Karmelu Edith Stein

  Pravidelný týdenní program na Karmelu Edith Steinové (Jinonická 22, Praha 5 – Košíře)

  (platí během akademického roku)

  po 19.00 Eucharistie + agapé. Po mši je možné jednak zůstat na čaj, kafe, drobné pohoštění podle liturgické doby, momentálních možností domu či štědrosti příchozích. Celebruje: Libor Ovečka SDB, Petr Havlíček SJ. Jan Regner SJ, Prokop Brož (KTF Praha).
  po 20.00 Přehlídka řeholníků / Host měsíce. Cca 1x měsíčně se s představiteli pražských řeholních domů, jejich spiritualitou, životem a historií.

  Jednou za čas mezi nás v pondělky zavítá host z různých oborů umění, vědy, kultury apod.

  čt 17.30 Mše pro rodiče s malými dětmi. Každý třetí čtvrtek v měsíci.
  čt 19.00 Terezie Avilská: Cesta dokonalosti. Cyklus duchovní četby. Každý druhý čtvrtek v měsíci. Více viz www.cestanahoru.org.

  Jak se k nám na Karmel dostanete:

  jste-li už v Praze, jeďte tramvají č. 6, 9, 10 směr Motol, vystoupí se na zastávce Klamovka, první ulice vlevo je Jinonická (za 5 minut chůze od tramvaje jste u domu č. 22).

  Vedle toho je možné přijet individuálně strávit den (pro vzdálenější příp. i víkend) na Karmelu Edith Steinové v Praze, v Jinonické ul. 22 (Praha-Košíře) a účastnit se „běžného provozu“ kláštera, ztišit se nebo uspořádat si osobní rekolekce. Domluva možná na níže uvedeném tel. čísle nebo mailové adrese. Podrobnější info k jednotlivým akcím najdete obvykle na www.cestanahoru.org, případně na adrese [email protected] či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).

  Aktuální informace na www.cestanahoru.org

  Aktuality | Martin Stanek | 10.2.2011 10:38
 • 10 2
  Duchovní cvičení a rekolekce - únor až duben

  Tyto uvedené víkendové rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány pro ty z nás, kteří hledají hlubší způsoby modlitby, ale neví, jak na to a chtěli by udělat krok dál. Jejich účelem je nabídnout uvedení a pomoc na této cestě.

  11 . - 13. 2. 2011 Víkend v tichu

  Praktické uvedení do meditace, která spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací. Zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, kterého lze dosáhnout pozorným vnímáním a procesem uvědomění. Na tomto kurzu se předpokládá možnost dotazů a případného vzájemného sdílení. Je určen především pro účastníky, kteří se neidentifikují s žádnou církví ani náboženskou společností, ale přesto touží po vnitřním ztišení a meditaci. Doprovází Jan Regner SJ. Již plně obsazeno, včetně náhradníků.

  25.-27. 2. (pá-ne) Sádhana II. Tato nabídka je určena především pro ty, kteří se v minulosti již podobného kurzu zúčastnili, nebo tuto meditaci soukromě praktikují. Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace se konají společně v několika blocích během dne. Doprovází Jan Regner SJ.

  ZRUŠENO Křesťanské partnerství 4. - 6. 3. 2011, Jiřetín pod Jedlovou -

  16.-20. 3. (st-ne) Filmové exercicie

  podávají „princip a fundament“ velkých ignaciánských exercicií a jakýsi praktický úvod do ignaciánských způsobů modlitby. Jako materiál pro meditaci budou promítány filmy. Kurz není filmovým seminářem, o filmech se nediskutuje nýbrž medituje. Filmové exercicie se konají v mlčení a nabízí se při nich intenzivní individuální doprovázení. Je třeba se účastnit celého kurzu. Doprovází Jan Regner SJ a Denisa Červenková CSTF.

   1. (so) Jednodenní rekolekce s filmem Řeky a přílivy

  Jednodenní rekolekce s meditací nad filmem Řeky a přílivy - Andy Goldsworthy, spolupráce s časem (T. Riedelsheimer, 2001). Dopolední část je věnována ztišení a tiché modlitbě, k meditaci nad filmem se dostaneme v odpolední části (je možné je přihlásit až na tuto druhou část). Koná se v Praze, na Karmelu Edith Steinové. Doprovází filmový historik Vladimír Suchánek (UP Olomouc) a sr. Denisa Červenková CSTF.

  Postní exercicie uprostřed všedního dne Praha, 9.3. - 24. 4. 2011

  Jsou určeny pro ty, kteří nemohou odjet do ústraní kláštera, a přesto by chtěli právě během postního času prohloubit vlastní modlitbu. Probíhají při zachování našeho běžného pracovního nebo studijního rytmu dne a v našem přirozeném prostředí. Exercicie uprostřed všedního dne jsou vymezeny pouze časově (např. 6 postních týdnů), nikoliv tematicky, jsou individuální, tj. způsob práce je stanoven dohodou s doprovázejícím. Po vstupní domluvě s konkrétním doprovázejícím o zásadách exercicií je exercitant vybaven podněty k meditaci na několik následujících dní, tj. (sleduje se přitom schéma ignaciánských exercicií). S doprovázejícím se domluví i na pravidelnosti meditací a čase setkávání, tak, aby přitom bylo možné zvládat běžné denní povinnosti.

  (Do exercicií však má smysl vstupovat tehdy, pokud vím, že budu schopen/schopna najít si každý den dostatečně dlouhý čas k meditaci.)

  Doprovází: Jan Regner SJ, František Hylmar SJ., Mireia Ryšková (KTF UK), Denisa Červenková CSTF, Josef Čunek SJ, Petr Havlíček SJ.

  Všechna vícedenní duchovní cvičení se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně (bývalém kapucínském klášteře), jednodenní na Karmelu v Košířích. Cena za noc v jedno/dvou lůžkových pokojích s plnou penzí je zhruba 400-300 Kč (jsou ovšem možné i velké slevy pro studenty). Další informace můžete získat na adrese meditace@gmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa). Přihlašuje se pouze e-mailem na adresemeditace@gmail.com, uvádějte název kurzu v “předmětu”.

  Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, maximální počet účastníků je 12-16, doporučuje se tedy reagovat rychle.

  Každé úterý 20.15 Tichá meditace

  probíhá vždy v úterý po mši svaté v kryptě kostela Nejsv. Salvátora u Karlova mostu. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. Případné zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali na obvyklou exerciční adresu ([email protected]).

  Aktuality | Martin Stanek | 10.2.2011 10:36
 • 10 2
  Debata o křesťanském partnerství 28.2. 2011

  V pondělí 28. února vás zveme v 19 hodin k debatě nad hlavními tématy křesťanského partnerství (komunikace, role muže a ženy, spiritualita partnerství, výběr partnera atd.). Setkání je určeno zejména pro mladé lidi, kteří uvažují o životě v křesťanském manželství. Vedou Adéla a Petra Muchovi. Místo konán: prostory farnosti u kostela sv.Tomáše na Malé straně.  Sraz v 19h před kostelem sv.Tomáše. Informace na [email protected].

  Aktuality | Martin Stanek | 10.2.2011 10:11
 • 10 2
  Debata o kněžství v proměnách času 22.2. 2011

  V úterý 22. 2. 2011 ve 20:00 hodin se po mši svaté uskuteční v sakristii našeho kostela debata s teologem a historikem Tomášem Petráčkem na téma proměny ideálu a role kněze a kněžského povolání v minulosti a dnes. Do debaty se zapojí i naši kněží Mons. Tomáš Halík, Jan Regner SJ a Marek O. Vácha. Večerem bude provázet Martin Bedřich, redaktor revue Salve.

  Jaká jsou biblická a teologická východiska služby kněží? Jaký je ideál a jak tomuto ideálu odpovídá dnešní realita? Do jaké míry je kněžské povolání neměnné a co se naopak dějinně proměňuje. Jak moc se liší dnešní kněz od kněze mezi světovými válkami či z doby Rakouska-Uherska? Jaké historické a sociokulturní faktory ovlivňovaly utváření kněze od biblické doby do současnosti? Jak se vyvíjela jejich formace? Existuje dnes vůbec nějaký prototyp kněze? Jak se do tohoto obrazu promítly sexuální skandály, které v minulém roce otřásly celou katolickou církví? Kde spatřují současní kněží hlavní motivace a vzory pro své povolání? Nad těmito a podobnými otázkami se zamyslí hlavní host večera, PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. et Th.D., který je vedoucím katedry Kulturních a náboženských studií Univerzity Hradec Králové, působí jako pedagog na KTF UK a jako studentský kaplan v  Hradci Králové. Do debaty se také zapojí teolog, religionista a sociolog prof. Tomáš Halík, jezuita Jan Regner, který má bohaté zkušenosti s prací s médii, a kaplan Marek O. Vácha, přírodovědec, spisovatel a specialista na evoluční biologii a lékařskou etiku.

  Debatu pořádá Akademická farnost Praha a teologická revue Salve, která celé číslo 2/2010 věnovala právě tématu kněžství. Více na http://salve.op.cz/.

  Aktuality | Martin Stanek | 10.2.2011 10:08
 • 29 1
  Svěcení varhan 20.2. 2011

  Slavnostní bohoslužba se svěcením restaurovaných varhan se bude konat za účasti Mons. Dominka Duky, arcibiskupa pražského v neděli 20. února 2011  od 20 hodin. Zazní: Antonio Lotti (1667 – 1740): Missa Sapientiae a Wenceslaus Majer SJ:  O Panis Caelice. Soubor Capella Regia Praha řídí Robert Hugo

  plakát zde

  Bohatý doprovodný program: Konference o varhanách (pondělí 21. 2 . od 10.00 v sakristii) Účastní se mezinárodní tým restaurátorů a odborníci z oboru organologie a muzikologie.

  Slavnostní varhanní koncert plakát zde (pondělí 21.2. od 19.00 v kostele) Vystoupí salvátorští varhaníci Eva Bublová, Soňa Valenová,  Tomáš Chudý. jako host vystoupí padagog pražské Akademie múzických umění Pavel Černý. Orchestr Capella Regia Praha řídí Robert Hugo.  Zazní skladby D. Buxtehudeho, J. Kuhnaua, C. Ph. E. Bacha, F. X. Brixiho a dalších.

  Komentovaná prohlídka varhanního kůru (neděle 27.2 od 18.00)

  Debata o varhanní hudbě a liturgii (neděle 27.2. od 21.00  v sakristii)

  Fotografická dokumentace rekonstrukce (20.2 -  24.4.  na ochozu kostela)

  Barokní varhany v kostele Nejsvětějšího Salvátora v pražském Klementinu restaurovala od podzimu roku 2009 do února 2011 firma Herrmann Eule Orgelbau GmBh z Bautzen, subdodavatelsky se podíleli firma Brachtl-Kánský z Krnova a Peter Stirber z Měšic u Prahy.

  Práce byly financovány prostřednictvím Finančních mechanizmů EHP/Norska (tzv. Norských fondů), se spoluúčastí Ministerstva kultury ČR.

  Více o projektu včetně fotogalerie zde

  Nejstarší známou zmínku o varhanách v kostele Nejsvětějšího Salvátora lze najít v knize syntagma Musicum slavného německého skladatele a hudebního teoretika Michaela Praetoria z roku 1619. Autor píše o jazykovém rejstříku neobvyklé konstrukce, který ve varhanách viděl. Další zprávu máme z období kolem poloviny 17. stol., kdy zde pracoval novoměstský varhanář  Enoch Capricius. Roku 1675 je zaznamenána oprava nástroje Hansem Heinrichem Mundtem, slavným mistrem týnských varhan. Koncem 17. století varhany od základu přestavěl varhanář z německého Hofu Johann Matthias Gruber. Mělo jít o spojení dvou separátních varhan v jeden nástroj. Gruber však dílo nedokončil a závěrečné práce provedl pražský mistr Caspar Arnold. Fakt, že Arnold prezentoval nástroj jako svoji práci, vyvolává otázku, jaký byl skutečný Gruberův podíl.

  Dnešní varhany postavil neznámý, pravděpodobně mimopražský varhanář r. 1780. Toto datum je uvedeno v Archivu pražského arcibiskupství. Odpovídá mu styl varhanní skříně, rozsah klaviatur a potvrdil je i dendrochronologický rozbor částí varhanní skříně.  Píšťalový materiál je různorodý a pochází zřejmě také ze starších stavebních fází.

  Ze slavných hudebníků, kteří na zdejší nástroj hráli, jmenujme např. Jakuba Jana Rybu, který zde působil kolem roku 1782.

  Aktuality | Martin Stanek | 29.1.2011 22:53