Pomáháme

Naše současné projekty:

Adopce na dálku

Salvátorská farnost už mnoho let podporuje projekt Arcidiecézní charity Praha Adopce na dálku. V současné době má farnost „dálkově adoptovanou“ dívku z Indie, šestnáctiletou Suvasini Madike. Nově jsme navázali spolupráci s občanským sdružením S.O.S Děti Kambodži, které podporuje jeden konkrétní sirotčinec v Kambodži. Prostřednictvím tohoto sdružení si naše farnost „adoptovala“ devítiletého chlapce Oroeu Nheanha.

Obě naše adoptované děti pocházejí z velmi chudých rodin, které by jim nebyly schopny umožnit ani základní vzdělání. Díky naší finanční pomoci mají šanci studovat a získat profesní kvalifikaci – např. starší Suvasini již ví, že by se ráda stala učitelkou. Více informací včetně dopisů a fotek dětí si můžete přečíst na nástěnce v kostele uprostřed levé boční lodi, kde můžete také vhodit svůj příspěvek do kasičky vyhrazené k tomuto účelu

Adopci na dálku v naší farnosti koordinuje Marta Mills (info@farnostsalvator.cz)

Adopce nablízko

Naše farnost již osm let zaměstnává azylantku z Ukrajiny, která se stará kromě jiného o úklid zázemí farnosti. Paní Marie je inženýrkou chemie a pochází z Ivanofrankivské oblasti. 30 let pracovala v nebezpečném chemickém průmyslu s plynovou maskou na obličeji. V Čechách žije osm let, má zde také svého syna - pravoslavného kněze. Studuje na Husitské teologické fakultě magisterský program pravoslavná teologie.  Díky pomoci několika salvátorských farníků a bývalých zaměstnanců se jí v ČR dostává právní podpory i další péče.

Benefiční koncerty

Probíhají v adventu ve spolupráci zejména se Salvátorskou scholou a se Sborem a orchestrem Univerzity Karlovy. Každý rok spolupracujeme s jinou neziskovou organizací, které putuje výtěžek z dobrovolného vstupného.

https://youtu.be/mX9F2y8xZEA

Tradiční mikulášské návštěvy v léčebnách dlouhodobě nemocných

LDN Vinohrady a LDN Motol

Pravidelné návštěvy nemocnic, doučování dětí

Dobrovolníci z farnosti mohou v Nemocnici Vinohrady dělat společnost starším pacientům, předčítat nemocným, vyplňovat jejich čas stolními hrami nebo si s nimi prostě „jenom“ povídat. V rámci projektu nadace Člověk v tísni mohou doučovat školní děti.

Každoroční vyhlášené nedělní sbírky

Z podnětu pražského arcibiskupství se 10krát ročně v neděli vybírá na nějaký předem ohlášený účel. Zpravidla to bývá charitní činnost v arcidiecézi, mikulášská sbírka na bohoslovce, sbírka na církevní školství, Svatopetrský haléř či sbírka na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Každoročně se však také nemalé částky vyberou na okamžitou pomoc v katastrofou postižených oblastech a při jednorázových sbírkách na konkrétní účel.

Svépomocný fond

Je fondem, shromažďujícím prostředky k podpoře oprav kostelů a církevních objektů. Slouží zejména těm farnostem, které nemají dostatek vlastních prostředků na opravy kostelů, jež jsou převážně kulturními památkami velké hodnoty. Naše farnost již do fondu po několik let pravidelně přispívá částkou zhruba 400 000 Kč ročně.

Drobná podpora jiných farností

V roce 2013 jsme věnovali kancionály do české enklávy v Chorvatsku
V minulosti jsme podpořili nákupem vybavení fary farnost v Dobrši.
V roce 2007 jsme darovali zateplené podsedáky do lavic do šumavské farnosti Stachy.

V rámci projektu Noc kostelů jsme přispěli menším farnostem nebo sborům, aby si mohly zakoupit banner či další propagaci.

Další činnost

- pravidelná podpora "našich" bezdomovců
- korespondence s vězni