Pomáháme

Naše současné projekty:

Benefiční koncerty

Probíhají v adventu ve spolupráci zejména se Salvátorskou scholou a se Sborem a orchestrem Univerzity Karlovy. Každý rok spolupracujeme s jinou neziskovou organizací, které putuje výtěžek z dobrovolného vstupného.

Archiv beneficí

Tradiční mikulášské návštěvy v léčebnách dlouhodobě nemocných

LDN Vinohrady a LDN Motol

Každoroční vyhlášené nedělní sbírky

Z podnětu pražského arcibiskupství se 10krát ročně v neděli vybírá na nějaký předem ohlášený účel. Zpravidla to bývá charitní činnost v arcidiecézi, mikulášská sbírka na bohoslovce, sbírka na církevní školství, Svatopetrský haléř či sbírka na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Každoročně se však také nemalé částky vyberou na okamžitou pomoc v katastrofou postižených oblastech a při jednorázových sbírkách na konkrétní účel.

Svépomocný fond

Je fondem, shromažďujícím prostředky k podpoře oprav kostelů a církevních objektů. Slouží zejména těm farnostem, které nemají dostatek vlastních prostředků na opravy kostelů, jež jsou převážně kulturními památkami velké hodnoty. Naše farnost již do fondu po několik let pravidelně přispívá částkou zhruba 400 000 Kč ročně.

Drobná podpora jiných farností

V roce 2013 jsme věnovali kancionály do české enklávy v Chorvatsku
V minulosti jsme podpořili nákupem vybavení fary farnost v Dobrši.
V roce 2007 jsme darovali zateplené podsedáky do lavic do šumavské farnosti Stachy.

V rámci projektu Noc kostelů jsme přispěli menším farnostem nebo sborům, aby si mohly zakoupit banner či další propagaci.

Další činnost

Adopce nablízko

Naše farnost dlouhodobě zaměstnává azylantku z Ukrajiny, která se stará kromě jiného o úklid zázemí farnosti. Paní Marie je inženýrkou chemie a pochází z ivanofrankivské oblasti. 30 let pracovala v nebezpečném chemickém průmyslu s plynovou maskou na obličeji. V Čechách žije od roku 2006, má zde také svého syna - pravoslavného kněze. Vystudovala na Husitské teologické fakultě magisterský program pravoslavná teologie. Díky pomoci několika salvátorských farníků a bývalých zaměstnanců se jí v ČR dostává právní podpory i další péče.

Pravidelná podpora "našich" bezdomovců
Korespondence s vězni