Duchovní cvičení

Duchovní cvičení a rekolekce

Naše farnost nabízí možnost duchovních cvičení i exercicií, a to v průběhu celého roku. Exerciční kurzy doprovázejí naši spolupracovníci a spolupracovnice, a to sestra Denisa Červenková a karmelitky z Karmelu Edith Stein, jezuita Samuel Prívara, manželé Petr a Adéla Muchovi a další.

Rekolekce se konají podle aktuálních možností na různých místech naší republiky, místo konání je vždy uvedeno u jednotlivých kurzů.
Vícedenní duchovní cvičení se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně. Další informace můžete získat e-mailem  či na tel. 257 21 24 26 (sr. Denisa Červenková).
Vedle toho je možné přijet individuálně strávit den (pro vzdálenější příp. i víkend) na Karmelu Edith Stein v Praze, v Jinonické ul. 22 a účastnit se „běžného provozu“ kláštera, ztišit se nebo uspořádat si osobní rekolekce. Domluva možná na uvedeném tel. čísle nebo emailové adrese.

Zvláštní duchovní cvičení a rekolekce též pořádáme pro katechumeny a biřmovance, frekventanty kurzu Základy víry. Za jejich vedení odpovídají Mons. Tomáš Halík a Martin Staněk.
Jejich aktuální termíny naleznete ve složce Základy víry.

Každé úterý ve 20.00 – Tichá meditace
Momentálně probíhá každé úterý online. Tradičně probíhala po úterní mši svaté v Kryptě kostela Nejsv. Salvátora. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. Vede sr. Denisa Červenková CSTF. Případné zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali na obvyklou exerciční adresu.

Aktuality