Duchovní cvičení

Duchovní cvičení a rekolekce

Naše farnost nabízí možnost duchovních cvičení a exercicií, a to v průběhu celého roku. Exerciční kurzy doprovázejí naši kněží, spolupracovníci a spolupracovnice: jezuita Samuel Prívara, sestra Denisa Červenková, manželé Petr a Adéla Muchovi a další.

Rekolekce se konají podle aktuálních možností na různých místech naší republiky, místo konání je vždy uvedeno u jednotlivých kurzů. Vícedenní duchovní cvičení se konají v Kolínském klášteře

Vedle toho je možné přijet individuálně strávit den (pro vzdálenější příp. i víkend) na Karmelu Edith Stein v Praze, v Jinonické ul. 22 a účastnit se „běžného provozu“ kláštera, ztišit se nebo si uspořádat osobní rekolekce. Domluva možná e-mailem nebo na tel. 257 212 426 (sr. Denisa Červenková).

Zvláštní duchovní cvičení a rekolekce též pořádáme pro katechumeny a biřmovance, frekventanty kurzu Základy víry. Za jejich vedení odpovídají Mons. Tomáš Halík a Martin Staněk.

Každé úterý ve 20.00 – Tichá meditace
Probíhá každé úterý online. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. Vede sr. Denisa Červenková CSTF. Případné zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali na obvyklou exerciční adresu.

Aktuality