Umělecké intervence a výstavy

Myšlenka ochozů coby výstavního prostoru vznikla v roce 2002 z ohromení nádherným renesančně-barokním prostorem a ze snahy umožnit podobný zážitek i ostatním farníkům.
Kromě samostatných výstav, které se konají na ochozech kostela, se velkému zájmu těší i společné výstavy, z nichž lze zmínit kromě jiného např. Fotomaraton nebo Salvátorský salon. 
Zvláštní kapitolou jsou však umělecké intervence do liturgického prostoru. Díla se ve spolupráci s umělci daří vhodně zakomponovat do prostoru kostela, a to především s ohledem na liturgickou dobu. Od konce roku 2009 slouží jednou až dvakrát ročně těmto intervencím nejen upravený presbytář, ale i prostor hlavní lodi či kupole. Svá díla u nás takto dosud instalovali Václav Cigler, Eva Brodská, Václav Sokol, Adriena Šimotová, Jindřich Zeithamml, Stanislav Kolíbal, Magdalena Bartáková, Choi Jeonghwa, Petr Nikl a další.
Na kvalitu uměleckých intervencí a výstav dohlíží tzv. výstavní rada farnosti ve složení: Ing.arch. Mgr. Norbert Schmidt, Mgr. Klára Jirsová, PhDr. Pavla Pečinková CSc., Ing.arch. Petr Tej Ph.D., P. ThLic. Ing. Petr Vacík SJ, Mgr. Petr Neubert, Hana Rysová a ThLic. Mgr. Martin Staněk.

Výstavy a instalace doplňují debaty o umění a liturgii, besedy s autory, a v neposlední řadě i doprovodný program pro žáky základních a středních škol. Akademická farnost Praha úzce spolupracuje s Centrem teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.
Výstavy jsou přístupné vždy kolem bohoslužeb, individuálně po dohodě (telefonicky, e-mailem).