PODPOŘTE NÁS

Bez vašich příspěvků by se nám některé dobré věci obtížně realizovaly.
V roce 2020 jsme se ocitli následkem pandemie zcela bez komerčních příjmů, které nám jinak umožňují rozvíjet pastorační činnost.
Byli jsme také nuceni omezit počet zaměstnanců.
Děkujeme vám za vaši štědrost a přízeň!

V roce 2019 jste nás podpořili svými dary ve výši 236.000 Kč

V roce 2020 byla vaše podpora více než 1 milion korun, děkujeme!

Novinka 2021:  Dárce – fyzická osoba, může od základu daně odečíst dar, pokud přesáhne v úhrnu 2 % základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období. 
Dále je zastropovaná maximální výše odečitatelných darů. Tato maximální výše činila do konce roku 2019 rovných 15 % základu daně. Za období kalendářního roku 2020 a 2021 lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně. Poté se hranice vrátí opět na 15 %.

Jak nás můžete podpořit?

Kdykoliv obecně na aktivity Akademické farnosti zde:

 

 

 

Potvrzení o daru pro daňové účely Vám bude vystaveno v lednu následujícího roku, stačí zatrhnout tuto možnost.

NEBO: 

Na bankovní účet u České spořitelny 1933882329/0800
IBAN: CZ49 0800 0000 0019 3388 2329
BIC: GIBACZPX
kód banky:  0800.
Do poznámky prosím uveďte váš mailový kontakt, abychom vám mohli vystavit potvrzení.

 

  • Obecně na provoz farnosti - variabilní symbol 1111
  • Na naši podporu Centra spirituality v Kolíně nad Labem - variabilní symbol 2222
  • Kurz Základy víry (dotace víkendů) - variabilní symbol 3333
  • Ať je slovo slyšet! Na rekonstrukci ozvučení kostela - var.symbol 2020


Další dílčí projekty budou zveřejňovány zde a v měsíčníku Salvatore.

Váš dar církvi si můžete (při splnění zákonných podmínek) odečíst ze základu daně, rádi Vám vystavíme potvrzení o daru.

Nefinančně (např. dobrovolnickou činností)

Děkujeme!

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018/2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017/2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017

 

Chcete-li podpořit námi doporučený projekt, podívejte se na POMUZEME.SI