PODPOŘTE NÁS

Bez vašich příspěvků by se nám některé dobré věci obtížně realizovaly.
Od března 2020 do léta 2021 jsme se ocitli následkem pandemie zcela bez komerčních příjmů, které nám jinak umožňují rozvíjet pastorační činnost.
Na období červen 2020 - srpen 2021 jsme též byli nuceni omezit počet zaměstnanců.
Děkujeme vám za vaši štědrost a přízeň!

V roce 2019 jste nás podpořili svými dary ve výši 236.000 Kč, v roce 2020 byla vaše podpora více než 1 milion korun, děkujeme!

Novinka 2021:  Dárce – fyzická osoba, může od základu daně odečíst dar, pokud přesáhne v úhrnu 2 % základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období. 
Dále je zastropovaná maximální výše odečitatelných darů. Tato maximální výše činila do konce roku 2019 rovných 15 % základu daně. Za období kalendářního roku 2020 a 2021 lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně. Poté se hranice vrátí opět na 15 %.

Jak nás můžete podpořit?

Kdykoliv obecně na aktivity Akademické farnosti zde:

 

 

 

Potvrzení o daru pro daňové účely Vám bude vystaveno v lednu následujícího roku, stačí zatrhnout tuto možnost.

NEBO: 

Na bankovní účet u České spořitelny s názvem Římskokatolická akademická farnost Praha
Č. ÚČTU: 1933882329
kód banky 0800

pro mezinárodní platby/ for international payments:  
IBAN: CZ49 0800 0000 0019 3388 2329
BIC: GIBA CZ PX
Do poznámky prosím uveďte váš mailový kontakt, abychom vám mohli vystavit potvrzení.

 Možnosti:

  • Obecně na provoz farnosti - variabilní symbol 1111
  • Na naši podporu Centra spirituality v Kolíně nad Labem - variabilní symbol 2222
  • Kurz Základy víry (dotace víkendlvých kurzů) - variabilní symbol 3333
  • Ať je slovo slyšet! Na rekonstrukci ozvučení kostela - var.symbol 2020 DOČASNĚ POZASTAVENO


Další dílčí projekty budou zveřejňovány zde a v měsíčníku Salvatore. Váš dar církvi si můžete (při splnění zákonných podmínek) odečíst ze základu daně, rádi Vám vystavíme potvrzení o daru.

Nefinančně (např. dobrovolnickou činností)

Děkujeme!

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020/2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018/2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017/2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017

 

Chcete-li podpořit námi doporučený projekt, podívejte se například na POMUZEME.SI