Kde je liturgie?

Omlouváme se se Vám za dočasnou nedostupnost této funkce

PODPOŘTE NÁS

AŤ JE SLOVO SLYŠET ! /reloaded/

V roce 2020 jsme se po téměř třiceti letech rozhodli ke kompletní výměně ozvučení kostela. Staré ozvučení z počátku devadesátých let již dávno nesplňuje současné standardy a v některých částech kostela je slyšitelnost žalostně nízká. Celkový halový efekt také snižuje srozumitelnost.
Na jaře 2020 započatý projekt, na který se již podařilo vybrat několik tisíc korun, nám nastoupivší pandemie znemožnila dokončit. Proto kampaň s názvem Ať je Slovo slyšet! obnovujeme, a chceme znovu požádat zejména milovníky dobrých kázání o pomoc při zajištění financování této akce.  Na farním účtu u České spořitelny jsme obnovili variabilní symbol 2020, obnovili jsme dárcovský projekt přes Darujme.cz. 
Pro rekonstrukci jsme vybrali firmu Ozvuk, která má zkušenosti např. z kostela Nejsvětějšího Srdce Páně (spolupráce s arch. Pleskotem), z Týnského chrámu či z papežské koleje Nepomucenum v Římě. Rozpočet se pohybuje přes 280 tisíc korun za kompletní výměnu reproduktorů, mikrofonů i ústředny, včetně ekologické likvidace starého zařízení a záručního servisu v délce deseti let.
Když vše dobře půjde, první dobře slyšitelné kázání byste měli zaslechnout na začátku nového akademického roku.
Děkujeme za vaši štědrost a Boží slovo ať je pořádně slyšet!

Kázání a promluvy z našeho kostela najdete kromě ARCHIVU KÁZÁNÍ  též na SPOTIFY nebo YOUTUBE

 

        
Účet u ČS a.s.: 1933882329/0800, variabilní symbol: 2020. 

 

 

Jak nás můžete podpořit?

Kdykoliv obecně na aktivity Akademické farnosti zde:

 

 

Potvrzení o daru pro daňové účely Vám bude vystaveno v lednu následujícího roku, stačí zatrhnout tuto možnost.

NEBO: 

Na bankovní účet u České spořitelny s názvem Římskokatolická akademická farnost Praha
Č. ÚČTU: 1933882329
kód banky 0800

pro mezinárodní platby/ for international payments:  
IBAN: CZ49 0800 0000 0019 3388 2329
BIC: GIBA CZ PX
Do poznámky prosím uveďte váš mailový kontakt, abychom vám mohli vystavit potvrzení.

 Možnosti:

  • Obecně na provoz farnosti - variabilní symbol 1111
  • Ať je slovo slyšet! Na rekonstrukci ozvučení kostela - var.symbol 2020 

 

Další dílčí projekty budou zveřejňovány zde a v měsíčníku Salvatore. Váš dar církvi si můžete (při splnění zákonných podmínek) odečíst ze základu daně, rádi Vám vystavíme potvrzení o daru.

Nefinančně (např. dobrovolnickou činností)

 

Děkujeme za vaši pomoc, bez vašich příspěvků by se nám některé dobré věci obtížně realizovaly.
Od března 2020 do léta 2021 jsme se ocitli následkem pandemie zcela bez komerčních příjmů, které nám jinak umožňují rozvíjet pastorační činnost a byli jsme též nuceni omezit počet zaměstnanců. Od podzimu 2021 jsme opět postupně obnovili téměř všechny aktivity a obnovený turistický ruch nám v podobě koncertů pro návštěvníky Prahy opět umožnil zlepšit finanční situaci. 

V roce 2019 jste nás podpořili svými dary ve výši 236.000 Kč, v roce 2020 byla vaše nečekaně štědrá podpora 1 200 000 korun, děkujeme!
Na závěr akademického roku 2021/2022 opět připravujeme výroční zprávu a její prezentaci před farníky.

Novinka pro 2021 a 2022:  Dárce – fyzická osoba, může od základu daně odečíst dar, pokud přesáhne v úhrnu 2 % základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období. 
Dále je zastropovaná maximální výše odečitatelných darů. Tato maximální výše činila do konce roku 2019 rovných 15 % základu daně. Za období kalendářního roku 2020 a 2021 lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně. Poté se hranice vrátí opět na 15 %.

 

Děkujeme!

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021/2022

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020/2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018/2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017/2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017