Akademická farnost Praha

Jsme otevřené společenství věřících křesťanů, kteří berou vážně zvěst evangelia a chtějí prohlubovat svůj život z víry. Podporujeme ekumenismus a mezináboženský dialog a chceme být blízko těm, kdo touží po vzácných životních hodnotách.

Římskokatolická akademická farnost působí v Praze při kostele Nejsvětějšího Salvátora od roku 1990 (do září 2004 jako Římskokatolická duchovní správa) pod vedením Mons. prof. Tomáše Halíka. Primárně slouží pastoraci studentů, učitelů a zaměstnanců pražských vysokých škol, ale je k dispozici všem, kdo zde hledají duchovní domov.

 Duchovní správa

farář
Tomáš Halík - do poloviny prosince 2017 v zahraničí

farní vikáři
Marek Orko Vácha
Jan Regner 
Petr Vacík - do února 2018 v zahraničí

pastorační referent
Martin Staněk

pastorační spolupracovníci
Denisa Červenková
Adéla a Petr Muchovi

farní asistentka
Marta Mills

technický administrátor
Pavel Šimáček

kostelníci
Adam Drahoš
Martin Hlouch
Michal Tomáška

titulární varhaník
Robert Hugo

varhanice
Soňa Kružíková
Eva Bublová

kurátor výtvarných intervencí
Norbert Schmidt

účetní
Sylvie Pavlová

 

V naší farnosti působí

Salvátorská schola - sbormistryně Josefina Nedbalová
Vysokoškolské katolické hnutí Praha (VKH) - předseda Petr Barborka
Sestry karmelitky sv. Terezie z Florencie (CSTF) - sestra Denisa Červenková CSTF
Centrum teologie a umění při KTF UK (CTU) - Norbert Schmidt

Historie

1990
V únoru 1990 byla v kostele rozhodnutím kard. Tomáška obnovena duchovní správa pro studenty.
2004
V říjnu roku 2004 byla zřízena Římskokatolická akademická farnost Praha (jako první personální farnost v ČR) pro pastoraci studentů, učitelů a zaměstnanců pražských vysokých škol.
Podrobná historie farnosti >>

Bývalí kněží

P. Petr Havlíček SJ: září 2008 – srpen 2010
P. Pavel Petrašovský: září 2007 – srpen 2008
P. Andrea Barbero FSCB: leden 2006 – 15.12. 2007
P. Stefano Pasquero FSCB: leden 2006 – 15.12. 2007
P. Vicente Montiel Romero CMF: 1.9. 2006 – 15.7. 2007
P. Zdeněk Králík ISch.: 1995 – 2007
P. Ladislav Štefek ISch.: 1998 – 2004
P. Milan Norbert Badal OP: 1995 – 1996
P. Jan Jandourek: 1993 – 1995
P. Aleš Opatrný: 1990 – 1991