Akademická farnost Praha

Jsme otevřené společenství věřících křesťanů, kteří berou vážně zvěst evangelia a chtějí prohlubovat svůj život z víry. Podporujeme ekumenismus a mezináboženský dialog a chceme být blízko těm, kdo touží po vzácných životních hodnotách.

Římskokatolická akademická farnost působí v Praze při kostele Nejsvětějšího Salvátora od roku 1990 (do září 2004 jako duchovní správa pro studenty) pod vedením Mons. prof. Tomáše Halíka. Primárně slouží pastoraci studentů, učitelů a zaměstnanců pražských vysokých škol, ale je k dispozici všem, kdo zde hledají duchovní domov.

 Duchovní správa

farář
Tomáš Halík

farní vikáři
Marek Orko Vácha
Petr Vacík 

pastorační referent, manažer
Martin Staněk

pastorační spolupracovníci
Denisa Červenková
Adéla a Petr Muchovi

farní asistentka
Marta Mills

technický administrátor
Pavel Šimáček

kostelníci
Michal Tomáška
Lucie Křápková
Jan Přibáň

titulární varhaník
Robert Hugo

varhaníci 
Soňa Kružíková
Eva Bublová
Pavel Černý

kurátor výtvarných intervencí 

Norbert Schmidt

účetní
Sylvie Pavlová

V naší farnosti působí

Salvátorská schola - sbormistryně Josefina Nedbalová
Vysokoškolské katolické hnutí Praha (VKH) - předseda Petr Barborka
Sestry karmelitky sv. Terezie z Florencie (CSTF) - sestra Denisa Červenková CSTF
Centrum teologie a umění při KTF UK (CTU) - Norbert Schmidt

 

Historie

1990
V únoru 1990 byla v kostele rozhodnutím kard. Tomáška obnovena duchovní správa pro studenty.
2004
V říjnu roku 2004 byla zřízena Římskokatolická akademická farnost Praha (jako první personální farnost v ČR) pro pastoraci studentů, učitelů a zaměstnanců pražských vysokých škol.
Podrobná historie farnosti >>

Bývalí kněží

P. Jan Regner SJ: duben 2010 - 9.2. 2018
P. Petr Havlíček SJ
: září 2008 – srpen 2010
P. Pavel Petrašovský: září 2007 – srpen 2008
P. Andrea Barbero FSCB: leden 2006 – 15.12. 2007
P. Stefano Pasquero FSCB: leden 2006 – 15.12. 2007
P. Vicente Montiel Romero CMF: 1.9. 2006 – 15.7. 2007
P. Zdeněk Králík ISch.: 1995 – 2007
P. Ladislav Štefek ISch.: 1998 – 2004
P. Milan Norbert Badal OP: 1995 – 1996
P. Jan Jandourek: 1993 – 1995
P. Aleš Opatrný: 1990 – 1991