Články

Ars Acustica & Dominica Palmarum 2013

Archiv uměleckých intervencí | Administrátor | 24.3.2013 20:05

x

Ars Acustica & Dominica Palmarum 2013

Květná neděle v kostele Nejsv. Salvátora
(ne)tradiční hudební doprovod podle konceptu Michala Rataje
24. března 2013 v 20:00 hodin

S nápadem realizace letošního hudeního konceptu pro liturgii květné neděle se v myšlenkách vracím do období několika let, které jsem s tématikou oslav květné neděle strávil jako student hudební vědy na FF UK v Praze. Má diplomní práce se zabývala neuvěřitelně rozmanitou kulturou květnonedělního procesí (nejenom) v našich zemích v období středověku, kulturou velikého procesního „divadla ve veřejném prostoru“, kulturou radikální demonstrace křesťanské víry. To vše jsou atributy svátku, který otevírá dveře do Svatého týdne, ale také přenáší slávu Krista krále do atmosféry křížové cesty.

S hudbou při letošním slavení liturgie Květné neděle chceme z těchto kořenů tradičních chorálních zpěvů vyjít směrem k současnému hudebnímu jazyku. Vokální křivky starobylých nápěvů budeme proměňovat do akustického přediva tónů a zvukových ploch, koláží i přímočarých frází – do sonické lázně, v níž hledáme prostor pro Pána skrytého a blízkého.

Michal Rataj

 

hudební doprovod mše svaté:

Conventus choralis pod vedením Filipa Srovnala:
Magdalena Bartáková, Vojtěch Barták, Klára Jirsová, Zuzana Malá, Ondřej Maňour,
Bára Matiášová, Veronika Mráčková, Kateřina Pavloková, Stanislav Předota a Zbyněk Šír.

Ivan Boreš – akustická kytara
Michal Rataj – koncept, zvukové předměty, live electronics
Štěpán Škoch – saxofony
Jan Trojan – kantela, ozvučný plech, live electronics

pořádá:

Akademická farnost Praha a Centrum teologie a umění při KTF UK

Nápad uskutečnit tuto netradiční liturgickou hudební událost vznikl z podnětu
postní intervence Patrika Hábla
Ratajovu Ars Acustica budeme moci vnímat i jako hudební paralelu k Háblově intervenci, při které se figurální obrazy na oltářích rozplynuly do dialogů barev. Podobně se i slova starobylého chorálu rozplynou do dialogu zvuků zcela současných.

Po mši sv. následuje krátké debatní setkání s hudebníky v sakristii kostela.

 

Komentáře