Články

Všechny články

 • 8 12
  Nabídka duchovních cvičení zima 2011/ jaro 2012

  Nové termíny a ceny duchovních cvičení.

  Všechny dosud vyhlášené kurzy jsou plné (až do 22.února 2012 včetně), lze se však ještě přihlásit mezi náhradníky Filmových exercicií

  11.-15.ledna. Upozorňujeme zájemce, že kolínský exerciční dům zvýšil plnou cenu na 500 Kč na první noc a 400 Kč za následující noci. Zdražení se netýká studentů, pro ně cena zůstává 400 Kč za první noc a 300 Kč za následující noci.

  Uvedené víkendové rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány pro ty z nás, kteří hledají hlubší způsoby modlitby, ale neví, jak na to a chtěli by udělat krok dál, jejich účelem je nabídnout uvedení a pomoc na této cestě. Tyto kurzy slouží k prohloubení našeho duchovního života, naší modlitby a meditace i naší kreativity a vnímavosti vůči druhým. Další informace můžete získat na adrese meditace@ farnostsalvator.cz  či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).

  Přihlašuje se pouze e-mailem na nové adrese meditace@farnostsalvator.cz, uvádějte název a datum kurzu v “předmětu”. Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, maximální počet účastníků je 12-16, doporučuje se tedy reagovat rychle.

  Filmové exercicie (obsazené, ale možnost hlásit se mezi náhradníky)Kolín, 11.-15.1.2012, doprovází Petr Vacík SJ a Denisa Červenková CSTF.Individuální meditace nad filmem (s návodem), každý večer jeden film, dopolední přednáška a debata o filmu, odpoledne možnost vidět film znovu. Možnost denní bohoslužby a individuálního rozhovoru s vedoucím kurzu. Začátek kurzu ve středu v 18.00, konec v neděli odpoledne, další informace a přihlášky na [email protected].
   
  „Devotio postmoderna", 23.-26.února 2012 (čt-ne)Tradiční duchovní cvičení křesťanské zbožnosti (inspirovaná středověkým hnutím Devotio moderna) pro člověka postmoderní doby. Vhodné pro ty, kdo teprve hledají cestu ke klasickým elementům katolické spirituality jako rozjímaní, modlitba růžence, adorace atd. (nebo s nimi mají problém a chtějí učinit vstřícný krok). Vedou Martin Staněk a Petr Vacík SJ. Studenti 1.000 Kč, ostatní 1. 300 Kč. Přihlášení na [email protected].
   
  Kontemplativní víkend, 9.-11.3. (pá-ne)Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro začátečníky, tj. pro ty, kdo nemají větší zkušenost s tichou meditací, tak pro zkušenější, kteří potřebují pouze čas a prostor, kde by dříve nabyté znalosti prohloubili v modlitební praxi. Doprovází s. Denisa Červenková CSTF. Studenti 700 Kč, ostatní 900 Kč. Přihlášení na [email protected].
   
  Postní dvojvíkend, 16.-18.3. + 23.-25.3. (2x pá-ne)Kurz duchovních cvičení připravený přednostně pro ty, kdo stojí o delší navazující kurz, ale nemohou přijet v pracovních dnech. Druhý víkend bude navazovat na první. Obvyklá sestava polečných a individuálních cvičení a meditací s nadějí, že soustředění a čas na meditaci účastník najde i v pracovním týdnu mezi víkendy. Vedou Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Studenti 1.200-1.300 Kč, ostatní 1.600-1.700 Kč (pokusíme se vyhnout dvojímu placení ceny za "první noc"). Přihlášení na [email protected].
   

  Aktuality | Martin Stanek | 8.12.2011 17:00
 • 5 12
  Besídka a předvánoční bazar spojený se zdobením stromů do kostela 18.12.

  Srdečně vás zveme na předvánoční bazar, kam si mezi 15.15 a 19.30 hodinou můžete přijít vyměnit či prodat knihy, které jste již přečetli, oblečení, které vás už omrzelo a drobnosti, kterými byste možná udělali radost jiným. Farnost přidá výprodej starších knih a malé občerstvení. Při té příležitosti můžete v kostele pomoci ozdobit vánoční stromy či pomoci nějaké ozdoby vyrobit. Všichni, kdo by s bazarem a zdobením stromů chtěli pomoci, budou vřele vítáni – bližší info na farním mailu.

  Po večerní mši pak navážeme již tradiční besídkou, kde si můžete  vyměnit dárky, seznámit se s ostatními farníky a předvánočně si popovídat u šálku čaje či kávy.

  Aktuality | Martin Stanek | 5.12.2011 10:04
 • 5 12
  Benefice na varhany – J.Jan Ryba: Česká mše vánoční 14.12. (19.30)

  Ve středu 14.12. se v 19.30 uskuteční již tradiční benefiční vystoupení Orchestru a sboru Univerzity Karlovy. Zazní pravda poněkud neliturgicky Rybova mše vánoční (J.J.Ryba byl zřejmě po krátký čas varhaníkem našeho kostela) pod taktovkou dirigenta Haiga Utidjiana.  Sólisté: Věra Poláchová, soprán; Kateřina Jalovcová, alt; Ondřej Socha, tenor; Petr Sejpal, bas. Varhany: Andrea Turečková.

  Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován stále ještě k dofinancování záchrany našich varhan.

  Aktuality | Martin Stanek | 5.12.2011 10:00
 • 5 12
  Benefice naší scholy 12.12. (19.00)

  Srdečně vás zveme na adventní benefici naší scholy, která zazpívá adventní písně salvátorských autorů a další program (Benjamin Britten: Ceremony of Carols; české a moravské lidové koledy).

  Účinkují: Salvátorská schola, Hedvika Mousa Bacha, Robert Hugo, Anežka Kyselková, Václav Vaněk, Hélène Alby. Salvátorskou scholu řídí: Michal Reiser a Robert Hugo. Výtěžek z koncertu podpoří projekty SIRIRI o. s. ve Středoafrické republice.

  (SIRIRI je česká nezisková organizace, která pomáhá ve Středoafrické republice. Spolupracuje s misií řádu bosých karmelitánů, která zde působí již čtyřicet let. V roce 2011 SIRIRI vystavěla ve městě Bozoum školu s kapacitou 200 žáků. Rok studia jednoho žáka tu stojí 700 Kč.)

  Aktuality | Martin Stanek | 5.12.2011 09:49
 • 5 12
  Mikulášská návštěva v LDN vinohrady 5.12.

  Jako každý rok, i letos navštívíme v adventu nemocné, kteří tento čas tráví v léčebně dlouhodobě nemocných. Je to příležitost zastavit se ve shonu, který nám vnucuje tento svět a darovat trochu své pozornosti a dobré slovo lidem, kteří žijí ve zcela jiném světě. Toto setkání je často oboustranným obohacením. Přivítáme tedy zájemce, kteří by chtěli vzít hudební nástroj či doprovodit návštěvu svým zpěvem. Návštěva se uskuteční 5.12. od 16.00 do cca 19.00. Je nutno se registrovat na [email protected], kde dostanete i další podrobné informace.

  Aktuality | Martin Stanek | 5.12.2011 09:45
 • 2 11
  Adventní rekolekce (nejen) pro biřmované
  Aktuality | Martin Stanek | 2.11.2011 12:21
 • 1 11
  Advent v naší farnosti

  BOHOSLUŽBY V ADVENTU

  první adventní týden – 7.00 (28.11.–1.12.) ranní mše sv. v sakristii každou adventní středu – 7.00 (od 30.11.) ranní mše sv. s chorálními ranními chválami každý adventní pátek – 5.45 (od 3.12.) možnost společné účasti na rorátech v katedrále sv. Víta s následnou společnou snídaní. neděle 4.12. – 20.00 Adventní mše s českými chorálními nešporami adventní neděle 14.00   a  20.00  - mše sv. se zpěvem rorátů (www.mesnizpevy.cz) ADVENTNÍ DUCHOVNÍ CVIČENÍ

  Exercicie ve všedním dni – celý advent, doprovází Jan Regner SJ, Petr Vacík SJ, sr. Denisa Červenková

  Adventní rekolekce 25.–27.11. ve Slaném, doprovází Petr a Adéla Muchovi

  ADVENTNÍ KONCERTY

  26.11. – Adventní festival sborů – adventní hudba z celého světa. Více info na www.style-travel.cz.

  12.12. 19.00 – Adventní benefiční koncert salvátorské scholy.

  14.12. 19.30 – Adventní benefiční koncert sboru UK: J. J. Ryba: Česká mše Vánoční.

  téměř denně od 17.00 – Agentura Armonico pořádá v našem kostele koncerty pro veřejnost. Bohatý program naleznete v letáčku v kostele. Pro farníky platí speciální sleva 100 Kč/vstupenku – rezervace na [email protected].

  Zpívané roráty

  Zpěv rorátů pro adventní neděle si můžete nacvičit poslechem nahrávek z našeho kostela na adrese: (www.mesnizpevy.cz) Rorátní zpěvníčky budou letos nově i k zakoupení v kostele.

  Adventní věncování

  24.11. 16.00 - 18.00 v sakristii. Přijďte nám pomoci vyzdobit adventní věnec do kostela a vytvořte si zároveň svůj vlastní věnec či vánoční ozdoby z papíru, slaného těsta apod. domů. Děti, nápady a čerstvé chvojí vřele vítány!  Přihlášky s předmětem „adventní věncování“ (kvůli zajištění dostatku materiálu pro všechny) na: [email protected].

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Aktuality | Martin Stanek | 1.11.2011 18:50
 • 1 11
  Schola hledá nové zpěváky
  Aktuality | Martin Stanek | 1.11.2011 18:37
 • 1 11
  Literárně hudební večer: Pokorná láska Bohuslava Reynka – 28.11. (20.00)
  Aktuality | Martin Stanek | 1.11.2011 18:36
 • 1 11
  Liturgický silvestr 26.11. (18.00)

  Prvou adventnou nedeľou sa začína nový liturgický kalendár. Prečo sa nerozlúčiť s tým starým oslavou silvestra? Táto už tradičná akcia je tak trochu recesiou. Budú balóny a aj prípitok. Ide hlavne o to, zísť sa s kamarátmi a spoznať nových. Pozvaní ste vy i tí, ktorých pozvete. Bude to neformálne stretnutie pri dobrom jedle a pití. To si ale zaisťujeme sami, takže si nezabudnite vziať niečo dobré so sebou :). Jakub Dubovský – [email protected]

  Aktuality | Martin Stanek | 1.11.2011 18:33