Články

Všechny články

 • 14 10
  Choi Jeonghwa - Beautiful! Beautiful Life

  x

  Archiv uměleckých intervencí | Martin Staněk | 14.10.2012 20:10
 • 8 10
  Varhanní koncert Evy Bublové - kostel Šimona a Judy

  Pro zájemce zveřejňujeme pozvánku na koncert naší varhanice Evy Bublové  - 23.10. v kostele sv. Šimona a Judy. Více info zde.  Plakát zde.

   

  Aktuality | Martin Stanek | 8.10.2012 12:21
 • 3 10
  Hledáme dobrovolníky na pomoc s instalací "Krásný! Krásný život"

  Od středy 10.10. do neděle 14.10.  hledáme dobrovolníky na výpomoc s instalací korejského umělce Choi Jeonghwy, jehož vernisáž proběhne v neděli 14.10. po večerní mši. Jedná se o fyzicky nenáročnou práci, vždy mezi 10 - 17.30, je možné přijít i jen na hodinu. Přihlášky a informace na [email protected].

  Aktuality | paula | 3.10.2012 14:11
 • 3 10
  „Krásný život“ u Nejsv. Salvátora 14. - 31.10. 2012

  Choi Jeonghwa - Beautiful! Beautiful Life (Krásný! Krásný život)

  ‚Dust to Dust‘,  ‘空手來空手去’

  Vernisáž se bude konat za účasti autora a kurátorů v neděli 14. října v 21:00 hodin po večerní mši svaté, která začíná v 20:00 hodin.

  Instalace bude přístupná během každé veřejné akce v kostele během festivalu TINA B od 15. do 31. října vždy od úterý do pátku od 12:00 do 17:30 hodin.

  plakát ke stažení ZDE   

  Pořádá Centrum teologie a umění při KTF UK v Praze a festival současného umění Tina B. Instalace je součástí většího projektu 우리 [WOO:RI]- The Poetic Intervention, Contemporary Art from Korea in Czech Sanctuaries. (Více na ctu-uk.cz.) Kurátoři: JW Stella & Norbert Schmidt.

  Choi Jeonghwa odmítá sám sebe definovat jako umělce, ale spíše se vidí jako mediátor, který spojuje umění a lidi. Věří, že umění je estetická reprezentace našeho života a toho, co se děje kolem nás. Odtud plyne i hlavní koncept jeho umění, který tíhne k velice jednoduchému, ale pravdivému poselství o pomíjivosti života. Proto je pro Choi Jeonghwa přirozené, hledat materiál pro své instalace mezi předměty denní spotřeby.

  Možná znáte onu starou myšlenku zakladatele jezuitů, sv. Ignáce z Loyoly, který nás povzbuzuje v tom, hledat Boha ve všech věcech na světě, i těch nejmenších. Taková perspektiva může zcela změnit pohled člověka na svět. Tato myšlenka stála mimo jiné i u zrodu celého barokního umění, které se občas nazývalo (někdy zjednodušeně, a někdy i hanlivě) jezuitské umění.

  Nepodobá se Ignácova myšlenka tomu, jak Choi Jeonghwa přemýšlí o umění?

  Intervence předního jihokorejského umělce do jezuitského kostela Nejsv. Salvátora odpovídá i dvěma důležitým snahám naší Akademické farnosti: dialogu se současným uměním a dialogu kultur a náboženství.Pracovali zde přední čeští umělci jako Adriena Šimotová, Václav Cigler, Stanislav Kolíbal, Jindřich Zeithammel či Petr Nikl. Choi Jeonghwa přiřazuje do „virtuální galerie“, která se buduje v paměti zdí tohoto kostela, další silný, tentokrát na první pohled trochu cizokrajný obraz. Oblíbený pražský kostel je také místem, které navštěvují představitelé různých křesťanských církví, ale i muslimů, buddhistů, včetně např. tibetského Dalajlamy.

  Co vlastně můžeme očekávat od Krásného života Choi Jeonghwa? Teologickou reflexi interkulturního a mezináboženského dialogu? Nebo je to autorovo svědectví o jeho zkušenosti z barokního prostoru? Anebo jen výbuch čisté radosti, kterou nespoutávají sedimenty naší tradice, stereotypy a předsudky? Není snad právě kostel prostorem, kde lze tuto osvobozující zkušenost prožít?

  Vedle toho všechno je tu i otázka: smíme se smát v kostele? Samozřejmě, že ano, ale každý smích má svůj konec. Tak se během svého umístění v kostele změní i dílo Choi Jeonghwa a doprovodí nás tak k svátku Všech svatých a Památce všech věrných zemřelých.

   JW Stella & Norbert Schmidt

  Aktuality | paula | 3.10.2012 14:01
 • 2 10
  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA NOVÉHO SBORMISTRA SALVÁTORSKÉ SCHOLY

  Jan Steyer opouští svou pozici scholového sbormistra, čímž mu srdečně děkujeme za veškerou péči a čas, který schole věnoval. Na jeho místo bychom rádi našli člověka, který má vzdělání v hudebním oboru (středoškolské/vysokoškolské), souzní s katolickým prostředím a má základní orientaci v liturgii. Ideálně by měl mít velké nasazení (časové i energetické) a nezbytné organizační schopnosti. Schola potřebuje sbormistra, který bude schopen vytvářet podnětné prostředí a bude otevřený ke spolupráci ve všech směrech. Předchozí praxe v oboru je samozřejmě vítána.

  K povinnostem sbormistra bude patřit: jednou měsíčně doprovodit se scholou úterní bohoslužbu (cca 9x za rok). Dvakrát za rok doprovodit nedělní bohoslužbu (večerní). Jednou za rok ve spolupráci s farností uspořádat benefiční koncert. Dále sbormistr vybírá a připravuje notový materiál, vede zkoušky, provádí nácvik a řídí provedení. V rámci možností se snaží provádět díla méně známá či nová, spolupracuje s farností, je členem hudební rady farnosti, podporuje společenský a sociální rozměr scholy.

  Své stručné strukturované životopisy prosím zasílejte mailem na adresu [email protected].

  Sbormistr bude vybrán komisí na základě osobního pohovoru.

  Aktuality | paula | 2.10.2012 19:57
 • 2 10
  REQUIEM ZA PROF. MILOSLAVA PETRUSKA (16.10. – 19.00)
  Aktuality | paula | 2.10.2012 19:56
 • 2 10
  Filmový klub 10.10. (18.30)

  Srdečně vás zveme na zahajovací film dalšího ročníků salvátorského filmového klubu ve velkém sále Městské knihovny na Mariánském náměstí. Tentokrát s filmem O bozích a lidech / Des hommes et des dieux (Francie 2010, Xavier Beauvois, francouzsky, české titulky, 120 min.).

  Nezařazeno | paula | 2.10.2012 19:51
 • 2 10
  Noční pouť na Svatou horu (12. - 13.10. 2012, 19.00 - cca 10.00)
  Aktuality | Martin Stanek | 2.10.2012 19:50
 • 2 10
  Kdy-co-kdo-kde v Akademické farnosti (3.10. v 18.30)
  Aktuality | Martin Stanek | 2.10.2012 19:47
 • 20 9
  Příprava na biřmování
  Aktuality | Martin Stanek | 20.9.2012 15:20