Články

Friedhelm Mennekes: (nad) PROSTOR - 4.2. 2014

Aktuality, Archiv uměleckých intervencí | Jana Platenikova, Martin Staněk | 4.2.2014 20:00

Po úterní mši svaté 4. února 2014 proběhne v sakristii akademického kostela Nejsv. Salvátora debata s představením knihy Nadšení a pochybnost I / Nové umění ve starém kostele za přítomnosti jejího autora Friedhelma Mennekese SJ, Tomáše Halíka a Norberta Schmidta. Kniha známého jezuity pojednává z velké části o intervencích současného umění, které pater Mennekes pořádal ve svém pozdně gotickém kostele sv. Petra v Kolíně nad Rýnem. Debatující se dotknou základních otázek vztahu víry, teologie, současného umění a kultury: K čemu vůbec člověk potřebuje současné umění? Čím může umění obohatit život víry a samotný liturgický prostor? Jaké povahy je zlom mezi tzv. starým a novým uměním? Knihu Nadšení a pochybnost  bude možno na místě zakoupit. 

Ve středu 5. února pak prof. Mennekes pronese v barokním refektáři u dominikánů přednášku, která se zaměří hlouběji na problematiku samotného prostoru: Jaké nové prostory otevírá umění, hudba a světlo? A jaké jsou předpoklady toho, aby do nich člověk mohl vstoupit?

Friedhelm Mennekes SJ (* 1940), jezuita a emeritní profesor praktické teologie a sociologie náboženství na Phil.-theol. Hochschule Sankt Georgen ve Frankfurtu nad Mohanem. Od konce 70. let se aktivně účastnil dialogu církve, víry a toho nejlepšího současného umění (Alfred Hrdlicka, Arnulf Rainer, Antoni Tapies, Cindy Sherman, Eduardo Chillida, James Lee Byars, Anish Kapoor, Magdalena Abakanowiczová, Jannis Kounellis atd.). Nejdříve pořádal výstavy ve Frankfurtu nad Mohanem ve své farnosti Nied a na frankfurtském hlavním nádraží. V letech 1987–2008 působil v Kolíně nad Rýnem, kde založil dnes již světoznámou Stanici umění Sv. Petra – Kunst-Station St. Peter. Mennekes je autorem mnoha knih, katalogů a odborných článků a hostujícím profesorem na několika světových univerzitách.  

Uspořádal a předmluvu napsal Norbert Schmidt
Z německých originálů přeložil Martin Pokorný
Typografie Otakar Karlas
Nakladatelství Triáda / Centrum teologie a umění
ISBN 978-80-7474-057-2
Praha 2013

Představit osobnost a dílo Friedhelma Mennekese v širším výběru jeho klíčových textů českému prostředí je podstatné hned v několika ohledech. Tento originální stavitel mostů mezi různými světy, a to nejen mezi světem umění a světem náboženství, přináší podnětné impulsy do různých prostředí. Prvně český čtenář získá podrobný náhled do výjimečného světa umění německé kulturní metropole v Kolíně nad Rýnem v posledních více než dvaceti letech. Mennekesův projekt Stanice umění u Sv. Petra se stává místem dalekého vyzařování a to nejen v rámci Spolkové republiky, ale i do zahraničí: USA, Španělsko, Polsko, Irák, Rakousko aj. Mnohé z „mennekesovských“ metod dialogického přístupu mezi starým a novým uměním, respektive dočasné instalace současného umění do historických budov, jsou východisky a referencemi kvality pro podobné současné pokusy jak v církevní oblasti, tak v oblasti muzeologie a galerijního provozu. F. Mennekes je proto vyhledáván jako expert nejen v univerzitním světě, ale i ve světě současných galerií a muzeí.

První část výboru obsahuje mj. úvahu o možnostech působení “nového umění” v tradičním sakrálním prostoru, studii Rubens a jezuité, polemický Dopis znepokojenému katolíkovi, rozhovory s Josephem Beuysem a Christianem Boltanskim či texty o Francisi Baconovi, Young-Jae Leeové, Anishi Kapoorovi, Martinu Creedovi, Jamesi Lee Byarsovi a Eduardu Chillidovi.

Knihu lze objednat zde.

foto z knihy © Nicole Ahland

 

 

 

foto z debaty © Martin Staněk

 

foto z debaty © Martin Staněk

Více fotografií z debaty

 

Ohlasy a souvislosti:

Nadšení a pochybnost
Noeviny, televize Noe, 6. února 2014, 5:25.

Martina Schneibergová: Theologe Friedhelm Mennekes stellt sein Buch in Prag vor
Radio Prag, 14. Februar 2014

 

Související články

Jana Platenikova, Martin Staněk

Komentáře