Články

Pokračující víkendy kurzu Základy víry – jaro 2014

Základy víry | Martin Staněk | 14.1.2014 15:12

Srdečně zveme zájemce o křest a biřmování (v delším jedenapůlletém cyklu) k navazujícím víkendům v rámci kurzu. Budou se opět konat v exercičním domě v Kolíně (nad Labem). Opět jsou vypsány tři termíny víkendů, které budou mít stejné téma a stejný obsah.

Srdečně zveme  zájemce o křest a biřmování (v delším jedenapůlletém cyklu) k navazujícím víkendům v rámci kurzu. Budou se opět konat v exercičním domě  v Kolíně (nad Labem).  Opět jsou vypsány tři termíny víkendů, které budou mít stejné téma a stejný obsah.
Termíny:  28. - 30. března 2014
nebo 25. - 27. dubna 2014
nebo 23. - 25. května 2014
Přihlašovat se lze pouze online formuláři níže, a to pouze na jeden víkend ze tří.

Způsob platby je též obsažen ve formuláři (platba na účet 1933882329/0800 ČS a.s.  - jako variabilní symbol uveďte páteční datum začátku kurzu ve tvaru například 05122014 nebo hotově na místě). Ukončení přihlašování – 7 dní před začátkem víkendu.

Začátek: v pátek večeří v 18.00, 
zakončení programu: úklidem ve 14.30 (platí možnost setrvat a navštívit místní cukrárnu)

Farností dotovaná cena s plnou penzí: 800,-  pracující / 600,- studenti
S sebou: přezuvky, Bibli, psací potřeby (spacák, ručník ani povlečení není třeba)
adresa: Kutnohorská 26, Kolín - mapa

Storno: mailem na [email protected] (Jana Pláteníková). Při zrušení účasti 7 dní předem účtujeme storno poplatek 200,- Kč (poukažte na č. účtu 1933882329/0800 včetně var. symbolu (datum nástupu) s popiskou STORNOPOPLATEK nebo hotově v sakristii). 

Ty, kteří vyžadují jinou stravu než masitou či vegetariánskou (tyto dvě je možné zajistit) prosíme, aby to uvedli v přihlašovacím formuláři a po přihlášení dohodli  s kuchyní, co je v jejich možnostech (kontakt ma kuchaře dostanete po přihlášení).

Doprovázejí (střídavě):  Tomáš Halík, sr. Denisa Červenková, Martin Staněk, Jan Regner SJ, Petr Vacík SJ
kontaktní telefon v případě nouze: Martin Staněk 603 804 190603 804 190

Přihláška na víkend 2A – 28.–30. 3. 2014

Přihláška na víkend 2B – 25.–27. 4. 2014

Přihláška na víkend 2C – 23.–25. 5. 2014

Komentáře