Články

Všechny články

 • 1 10
  Společenství Krypta

  Na setkáních tohoto společenství se střídají dva typy programu, a to vždy jeden týden setkání k tiché rozjímavé a přímluvné modlitbě s meditativním zpěvem a další týden adorace s biblickou modlitbou. Společenství je otevřené a rádi uvítáme každého, kdo se bude chtít aktivně zapojit do tvorby společenství, nebo jen strávit klidný večer v modlitbě v teple salvátorského podzemí. Rozpis témat jednotlivých setkání najdete v programu.

  Aktuality | Martin Stanek | 1.10.2009 00:00
 • 1 10
  Chorální nešpory a laudy

  Každou neděli od 19.30 hodin se můžete připojit (alespoň svojí ctěnou přítomností) ke zpívané chorální modlitbě nešpor v Xaverově jižní lodi kostela. Vede zkušený lektor Jiří Hodina. A každou středu v 7.30 v kostele (vchod sakristií) zase můžete začít den laudami (ranními chválami).

  Aktuality | Martin Stanek | 1.10.2009 00:00
 • 1 10
  Společenství Jinonická 2009-2010

  Máte chuť podělit se o postřehy, prožitky nebo otázky ze své duchovní cesty? Je pro vás důležitá společná modlitba? Každý druhý čtvrtek v 7 hodin večer se schází v klášteře Sester karmelitek sv. Terezie malá skupina věřících. Setkání začíná modlitbou růžence a pokračuje diskusí na předem zvolené duchovní téma. Závěr setkání tvoří krátká tichá modlitba nebo adorace nejsvětější svátosti v kapli kláštera.

  Aktuality | Martin Stanek | 1.10.2009 00:00
 • 1 10
  Kurz základů víry (2009-2011)

  Je určen především vážným zájemcům o křest, biřmování a první sv. Přijímání. Koná se formou přednášek každé úterý od 20 hodin (po mši sv.) v sakristii. V rámci kurzu proběhnou 4 víkendová setkání (Pro zájemce o křest 27.-29.11. v Praze – Vinoři a pro tzv. rychlé biřmovance 4.–6.12. v Jiřetíně pod Jedlovou). Příprava vyvrcholí křtem a biřmováním o velikonocích 2011 (Rychlí biřmovanci již 2010).

  Kurz vedou Mons. Tomáš Halík a Martin Staněk s pomocí dalších spolupracovníků. Více informací zde...

  Základy víry | Martin Stanek | 1.10.2009 00:00
 • 10 9
  Střípky z noční pouti „z Prahy až na Horu Svatou“

  Vlahá a krásná noc z 9. na 10. 9. patřila tradičnímu nočnímu putování na Svatou Horu u Příbrami. Pro našince zvyklého pohodlí moderních výdobytků se jednalo o ryze heroický počin, neb cesta 55 km dlouhá se nám, na rozdíl od předků, zdá bez auta nedostupná. Ale přese všechno se našlo necelých 20 poutníků (a polovina dokonce národnosti amerikánské), kteří nelenili pěšky dojít na jedno z nejvýznamnějších českých poutních míst. Těšíme se, že za rok najdeš odvahu putovat i ty, milý čtenáři.

  Aktuality | Martin Stanek | 10.9.2009 00:00
 • 26 4
  Magdalena Bartáková – Zahrada uzavřená

  26.4. — 30.6. 2009, ochoz kostela Nejsv. Salvátora výstava zahrnující kresby, světelné instalace a animovaný film

  Archiv uměleckých intervencí | | 26.4.2009 00:00
 • 25 2
  Studánky Václava Ciglera

  v kostele Nejsv. Salvátora Popeleční středa – Vzkříšení 2009

  Archiv uměleckých intervencí | | 25.2.2009 00:00
 • 9 3
  Radek Brož - Obrazy, monotypy, objekty

  9.3. – 22.4. 2008

  Archiv uměleckých intervencí | | 9.3.2008 00:00
 • 2 12
  Eva Brodská – Světlo

  12.11. 2007 — 22.3. 2008

  Archiv uměleckých intervencí | | 2.12.2007 00:00
 • 17 10
  Václav Česák - Sochy

  7.10. - 31.10. 2007

  Archiv uměleckých intervencí | | 17.10.2007 00:00