Články

Základy víry

 • 4 7
  Prázdniny katechumenů a biřmovanců v Jítravě 24. - 27.7. 2014
  Aktuality, Základy víry | Martin Staněk | 4.7.2014 00:00
 • 8 6
  Přijetí mezi čekatele biřmování 8.6. 2014
  Aktuality, Základy víry | Martin Staněk | 8.6.2014 20:00
 • 1 6
  Duchovní cvičení a exercicie červen - prosinec 2014

  Následující salvátorské exercicie se konají v Kolínském klášteře, který v současnosti používají jezuité ve spolupráci s Akademickou farností Praha jako exerciční dům. Je to malý barokní klášter 40 minut vlakem z Prahy. Adresa: Kutnohorská 26, Kolín.

 • 16 3
  Vstup do katechumenátu 16.3. 2014

  V neděli 16. března při mši sv. od 20 hodin proběhne obřad vstupu do katechumenátu. Celebrovat mši sv. a přijímat do katechumenátu bude Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský.

  Základy víry | Martin Stanek | 16.3.2014 20:00
 • 21 1
  Jednodenní soustředění před vstupem do katechumenátu

  Srdečně zveme všechny zájemce o křest (frekventanty Kurzu základy víry)k jednodennímu soustředění a setkání před vstupem do katechumenátu - v sobotu 8. března 2014, Centrum Mariapoli v Praze-Vinoři.

  Základy víry | Martin Stanek | 21.1.2014 20:10
 • 14 1
  Pokračující víkendy kurzu Základy víry – jaro 2014

  Srdečně zveme zájemce o křest a biřmování (v delším jedenapůlletém cyklu) k navazujícím víkendům v rámci kurzu. Budou se opět konat v exercičním domě v Kolíně (nad Labem). Opět jsou vypsány tři termíny víkendů, které budou mít stejné téma a stejný obsah.

  Základy víry | Martin Staněk | 14.1.2014 15:12
 • 18 11
  Víkendy Kurzu základů víry

  POZOR! Víkendy Kurzu základů víry 1C  (13.-15. prosince) a 1B jsou již plně obsazeny, prosíme frekventanty kurzu, aby se hlásili na : 1A (22.11. - 24.11)

  Základy víry | paula | 18.11.2013 12:53
 • 5 11
  Úvodní víkendovky kurzu Základy víry 2013

  Srdečně zveme všechny zájemce o křest a biřmování (v delším jedenapůlletém cyklu) v rámci kurzu Základy víry k úvodním víkendovým setkáním s týmem doprovázejících v exercičním domě v Kolíně (nad Labem).

  Základy víry | Martin Stanek | 5.11.2013 19:42
 • 3 10
  Zrychlený kurz přípravy na biřmování až v říjnu 2014

  Kurz přípravy tzv. rychlých biřmovanců (tzn. těch, kdo již pravidelně praktikují víru a docházejí ke svátostem) se vzhledem k vytíženosti manželů Petra a Adély Muchových otevře až v říjnu 2014. Biřmování tedy bude společné všem biřmovancům (pomalým i rychlým), a to v době velikonoční roku  2015. I tak je však možné již nyní navštěvovat úterní přednášky kurzu Základy víry. Kurz pro tzv. pomalé biřmovance (tedy de facto konvertity, pokřtěné v dětství) se otevírá již letos.

  Základy víry | Martin Stanek | 3.10.2013 10:23
 • 22 9
  Duchovní víkendy pro katechumeny a biřmovance

  3 .- 5. 2.2012, Praha-Vinoř, víkend pro rychlé biřmovance II., doprovázejí manželé Muchovi cena: přihlášky mailem na: platby na místě.

  9.-11.3., předběžně Praha-Vinoř, víkend pro katechumeny a pomalé biřmovance, doprovázejí Tomáš Halík, Martin Staněk a Petr Vacík cena: přihlášky mailem na: platby

  23.-25.3., předběžně Praha-Vinoř , víkend pro katechumeny a pomalé biřmovance, doprovázejí Tomáš Halík a Martin Staněk cena: přihlášky mailem na: platby

  30.3.-1.4.2012, Praha- Klášter kapucínů Loreta, víkend pro rychlé biřmovance III., doprovázejí manželé Muchovi cena: přihlášky mailem na: platby

  Základy víry | Martin Stanek | 22.9.2013 20:41