Články

Základy víry

 • 16 3
  Vstup do katechumenátu 16.3. 2014

  V neděli 16. března při mši sv. od 20 hodin proběhne obřad vstupu do katechumenátu. Celebrovat mši sv. a přijímat do katechumenátu bude Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský.

  Základy víry | Martin Stanek | 16.3.2014 20:00
 • 21 1
  Jednodenní soustředění před vstupem do katechumenátu

  Srdečně zveme všechny zájemce o křest (frekventanty Kurzu základy víry)k jednodennímu soustředění a setkání před vstupem do katechumenátu - v sobotu 8. března 2014, Centrum Mariapoli v Praze-Vinoři.

  Základy víry | Martin Stanek | 21.1.2014 20:10
 • 14 1
  Pokračující víkendy kurzu Základy víry – jaro 2014

  Srdečně zveme zájemce o křest a biřmování (v delším jedenapůlletém cyklu) k navazujícím víkendům v rámci kurzu. Budou se opět konat v exercičním domě v Kolíně (nad Labem). Opět jsou vypsány tři termíny víkendů, které budou mít stejné téma a stejný obsah.

  Základy víry | Martin Staněk | 14.1.2014 15:12
 • 18 11
  Víkendy Kurzu základů víry

  POZOR! Víkendy Kurzu základů víry 1C  (13.-15. prosince) a 1B jsou již plně obsazeny, prosíme frekventanty kurzu, aby se hlásili na : 1A (22.11. - 24.11)

  Základy víry | paula | 18.11.2013 12:53
 • 5 11
  Úvodní víkendovky kurzu Základy víry 2013

  Srdečně zveme všechny zájemce o křest a biřmování (v delším jedenapůlletém cyklu) v rámci kurzu Základy víry k úvodním víkendovým setkáním s týmem doprovázejících v exercičním domě v Kolíně (nad Labem).

  Základy víry | Martin Stanek | 5.11.2013 19:42
 • 3 10
  Zrychlený kurz přípravy na biřmování až v říjnu 2014

  Kurz přípravy tzv. rychlých biřmovanců (tzn. těch, kdo již pravidelně praktikují víru a docházejí ke svátostem) se vzhledem k vytíženosti manželů Petra a Adély Muchových otevře až v říjnu 2014. Biřmování tedy bude společné všem biřmovancům (pomalým i rychlým), a to v době velikonoční roku  2015. I tak je však možné již nyní navštěvovat úterní přednášky kurzu Základy víry. Kurz pro tzv. pomalé biřmovance (tedy de facto konvertity, pokřtěné v dětství) se otevírá již letos.

  Základy víry | Martin Stanek | 3.10.2013 10:23
 • 22 9
  Duchovní víkendy pro katechumeny a biřmovance

  3 .- 5. 2.2012, Praha-Vinoř, víkend pro rychlé biřmovance II., doprovázejí manželé Muchovi cena: přihlášky mailem na: platby na místě.

  9.-11.3., předběžně Praha-Vinoř, víkend pro katechumeny a pomalé biřmovance, doprovázejí Tomáš Halík, Martin Staněk a Petr Vacík cena: přihlášky mailem na: platby

  23.-25.3., předběžně Praha-Vinoř , víkend pro katechumeny a pomalé biřmovance, doprovázejí Tomáš Halík a Martin Staněk cena: přihlášky mailem na: platby

  30.3.-1.4.2012, Praha- Klášter kapucínů Loreta, víkend pro rychlé biřmovance III., doprovázejí manželé Muchovi cena: přihlášky mailem na: platby

  Základy víry | Martin Stanek | 22.9.2013 20:41
 • 17 9
  Pravidelná setkání pokřtěných a biřmovaných v naší farnosti
  Základy víry | Martin Stanek | 17.9.2013 11:58
 • 27 6
  Nový kurz přípravy ke křtu a k biřmování
  Základy víry | Martin Stanek | 27.6.2013 11:08
 • 18 3
  Biřmování 11.4. 2010

  V neděli 11.dubna 2010 ve 20 hodin nás poctí svojí návštěvou nově instalovaný pražský arcibiskup Mons.Dominik Duka OP, aby biřmoval 27 mladých zájemců o tuto svátost, kteří se na ni od října loňského roku důkladně připravovali. Mši sv. doprovodí figurální hudba pod vedením Roberta Huga, po mši sv. bude pro biřmovance s jejich kmotry možnost alespoň krátkého setkání s arcibiskupem v sakristii.

  Více info pro biřmovance:
  Sraz spolu s kmotry bude již v 19.15 v sakristii. Biřmovat bude nově instalovaný pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP. Prosíme o vaši administrativní součinnost. K biřmování je třeba mít kopii křestního listu z dětství, případně nové potvrzení o křtu (výpis z matriky místa křtu). Do farnosti křtu stačí zavolat (e-maily jsou někdy na delší dobu) a uvést kromě jména alespoň rok křtu. Potvrzení si nechte zaslat na poštovní adresu. Dále je třeba vyplnit tzv. BIŘMOVACÍ ZÁPIS. Uvedené dokumenty je třeba odevzdat pastoračnámi asistentovi nejpozději do úterý 30.března. Další informace naleznete v sekci Kurz základů víry.

  Základy víry | Martin Stanek | 18.3.2010 12:12