Články

Vstup katechumenů mezi čekatele křtu 22.2.2015

Základy víry | Martin Staněk | 19.1.2015 20:00

. .. ... ... V neděli 22. února při mši sv. ve 20 hodin vstoupí katechumeni obřadem vstupu mezi čekatele křtu do finální přípravy.

Při obřadu mají být přítomni i budoucí kmotři katechumenů.

Struktura obřadu:

sraz s kmotry v neděli 22. února v 19 hodin v sakristii (vstup zadem z Klementina)

19.10  docházka, vysvětlení obřadu, organizační záležitosti

19.50  odchod do kostela - kmotři na rezervovaná místa v kostele (oba boční bloky lavic - 24 míst + 4 přední lavice na obou stranách - 40 míst), katechumeni s židlemi do presbytáře (po obou stranách presbytáře).

20.00 začátek mše sv.

20.25 - 20.40 kázání

20.40 obřad zařazení mezi čekatele křtu

všichni stojí, M.Staněk čte úvodní oslovení ....

Kněz: ať tedy předstoupí spolu se svými kmotry

kmotři se přesunou ze svých lavic do presbytáře a postaví se za stojící katechumeny

Kněz s asistencí se přesune s mikrofonem ke svatostánku a osloví nejprve celé shromáždění

poté se obrací ke kmotrům

kněz: Před Bohem a před shromážděním církve se vás tedy ptám: můžete potvrdit, že vaši kmotřenci připravují na svůj křest a na život v církvi poctivě a svědomitě, a jste přesvědčeni o tom, že mohou být zařazeni mezi čekatele křtu?

Poté se kněz obrací k celému shromáždění a nakonec i ke katechumenům:

........

Proto se i vás nyní ptám před tváří církve: Chcete mít plnou účast na životě církve Kristovy, chcete být pokřtěni a biřmováni a chcete spolu s námi z jednoho stolu jíst chléb života a pít z kalicha spásy?

Následuje prohlášení o přijetí mezi čekatele křtu, modlitba a přímluvy, požehnání, propuštění: Jděte v pokoji

Kmotři se vracejí na svá místa, katechumeni zůstávají přítomni na mši sv. na svých místech

následuje slavení eucharistie a obvyklý pořad mše sv.

Náhradní termín vstupu mezi čekatele křtu:  úterý 3.3. při mši v 19 hodin. Sraz v 18.30 s kmotry v sakristii.

 

Otázka kmotrů: nemůže-li se dostavit kmotr k některému z obřadů (zařazení mezi čekatele, křest), nechť má na místě důstojnou náhradu, přesto však nepozbude práva být kmotrem. Není-li k dispozici náhradník, ani tak nepřestává být kmotr kmotrem. Kde není kmotr vůbec....  obřady jsou platné i bez kmotra.

Křest se bude konat spolu s biřmováním nově pokřtěných na Bílou sobotu, tedy 4. dubna 2015. Mše sv. začne ve 21 hodin, sraz křtěnců s kmotry je již v 18.30 v sakristii.

Související články

Komentáře