Články

Základy víry
- 2009

  • 1 10
    Kurz základů víry (2009-2011)

    Je určen především vážným zájemcům o křest, biřmování a první sv. Přijímání. Koná se formou přednášek každé úterý od 20 hodin (po mši sv.) v sakristii. V rámci kurzu proběhnou 4 víkendová setkání (Pro zájemce o křest 27.-29.11. v Praze – Vinoři a pro tzv. rychlé biřmovance 4.–6.12. v Jiřetíně pod Jedlovou). Příprava vyvrcholí křtem a biřmováním o velikonocích 2011 (Rychlí biřmovanci již 2010).

    Kurz vedou Mons. Tomáš Halík a Martin Staněk s pomocí dalších spolupracovníků. Více informací zde...

    Základy víry | Martin Stanek | 1.10.2009 00:00