Články

Základy víry

 • 17 9
  Pravidelná setkání pokřtěných a biřmovaných v naší farnosti
  Základy víry | Martin Stanek | 17.9.2013 11:58
 • 27 6
  Nový kurz přípravy ke křtu a k biřmování
  Základy víry | Martin Stanek | 27.6.2013 11:08
 • 18 3
  Biřmování 11.4. 2010

  V neděli 11.dubna 2010 ve 20 hodin nás poctí svojí návštěvou nově instalovaný pražský arcibiskup Mons.Dominik Duka OP, aby biřmoval 27 mladých zájemců o tuto svátost, kteří se na ni od října loňského roku důkladně připravovali. Mši sv. doprovodí figurální hudba pod vedením Roberta Huga, po mši sv. bude pro biřmovance s jejich kmotry možnost alespoň krátkého setkání s arcibiskupem v sakristii.

  Více info pro biřmovance:
  Sraz spolu s kmotry bude již v 19.15 v sakristii. Biřmovat bude nově instalovaný pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP. Prosíme o vaši administrativní součinnost. K biřmování je třeba mít kopii křestního listu z dětství, případně nové potvrzení o křtu (výpis z matriky místa křtu). Do farnosti křtu stačí zavolat (e-maily jsou někdy na delší dobu) a uvést kromě jména alespoň rok křtu. Potvrzení si nechte zaslat na poštovní adresu. Dále je třeba vyplnit tzv. BIŘMOVACÍ ZÁPIS. Uvedené dokumenty je třeba odevzdat pastoračnámi asistentovi nejpozději do úterý 30.března. Další informace naleznete v sekci Kurz základů víry.

  Základy víry | Martin Stanek | 18.3.2010 12:12
 • 22 2
  Vstup do katechumenátu 28.2. 2010 ve 20 hodin

  28. února, na druhou neděli postní, vstoupí při večerní mši sv. do katechumenátu přes padesát zájemců o křest. Celebrovat bude generální vikář Mons. Michael Slavík. Všichni procházejí od října důkladnou přípravou, absolvovali dvě společná víkendová soustředění. Tento krok, který je prvním veřejným deklarováním touhy stát se Kristovými učedníky, pro celou farnost hodně znamená. Prosíme o modlitbu za všechny ty, kteří mají odvahu tento krok učinit, ale i za ty, kteří se teprve rozhodují. 

  Katechumeni ještě nejsou plnoprávnými členy církve, ale mohou se již nazývat křesťany. Nemohou mít sice podíl na svátostech, ale i tak se mohou účastnit nejrůznějších žehnání, bohoslužeb slova, mohou přijmout svátostiny - například znamení popele na čelo a podobně. Příprava v naší farnosti trvá rok a půl a má svá odstupňování - nejprve tzv. prekatechumenát, kdy se zájemci o křest teprve seznamují se společenstvím církve, takříkajíc si osahávají liturgii a učení církve, seznamují se s Písmem. Důležitými průvodci na této cestě jsou jim jejich věřící přátelé, ale důležitou roli sehrává i atmosféra farního společenství, do kterého vstupují. Během katechumenátu, který by měl trvat nejméne jeden rok, se mají katechumeni učit osobní i společné modlitbě, mají lépe proniknout do učení církve, sžívat se se společenstvím a objevovat poklady Písma sv. O nedělních večerních bohoslužbách se nad nimi budeme společně modlit a vyprošovat jim sílu Ducha sv. Za rok, na začátku postní doby, vstoupí ti, kteří katechumenátem projdou, mezi tzv. čekatele křtu. V následujícím období jim budou svěřeny tzv. poklady víry - Credo a modlitba Otčenáš. O velikonoční Vigilii, na Bílou sobotu v noci, přijmou doufejme všichni z nich iniciační svátosti církve, tedy křest, biřmování a eucharistii. V době Velikonoční se jim dostane ještě tzv. mystagogie, tedy duchovního doprovázení po křtu. Za dvacetiletí trvání studentské pastorace u Nejsvětějšího Salvátora prošlo kurzy přípravy ke křtu a k biřmování zhruba 950 převážně mladých lidí. k organizaci a k obřadu vstupu do katechumenátu

  Základy víry | Martin Stanek | 22.2.2010 10:44
 • 1 10
  Kurz základů víry (2009-2011)

  Je určen především vážným zájemcům o křest, biřmování a první sv. Přijímání. Koná se formou přednášek každé úterý od 20 hodin (po mši sv.) v sakristii. V rámci kurzu proběhnou 4 víkendová setkání (Pro zájemce o křest 27.-29.11. v Praze – Vinoři a pro tzv. rychlé biřmovance 4.–6.12. v Jiřetíně pod Jedlovou). Příprava vyvrcholí křtem a biřmováním o velikonocích 2011 (Rychlí biřmovanci již 2010).

  Kurz vedou Mons. Tomáš Halík a Martin Staněk s pomocí dalších spolupracovníků. Více informací zde...

  Základy víry | Martin Stanek | 1.10.2009 00:00