Články

Duchovní cvičení a exercicie červen - prosinec 2014


Následující salvátorské exercicie se konají v Kolínském klášteře, který v současnosti používají jezuité ve spolupráci s Akademickou farností Praha jako exerciční dům. Je to malý barokní klášter 40 minut vlakem z Prahy. Adresa: Kutnohorská 26, Kolín.

Přihlašujte se emailem na adrese [email protected] a uvádějte v předmětu zprávy číslo kurzu. Prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz samostatným emailem. Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“.

Zaznamenali jsme rostoucí zájem o kontemplativní a ignaciánské exercicie, věnujeme jim tedy „výhodné“ termíny obsahující státní svátky 28.10. a 17.11. a nabízíme kontemplativní exercicie s Petrem Vackem přes Silvestra (viz kurz 072). V tomto semestru vypisujeme navíc jeden meditační kurz Sádhana (viz kurz 068). Další filmové exercicie budou až začátkem roku 2015.

Následující salvárorské kurzy se konají v Kolínském klášteře, který v současnosti používají jezuité ve spolupráci s Akademickou farností Praha jako exerciční dům.

Je to malý klášter 40 minut vlakem z Prahy. Adresa: Kutnohorská 26, Kolín.

Přihlašujte se emailem na adrese [email protected] a uvádějte v předmětu zprávy číslo kurzu. Prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz samostatným emailem. Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“.

 

Kurz 061 Víkend „Kurzu základů víry“ 3.A (2 dny)

10.-12.10.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne

Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“ v Akademické farnosti Praha. Přihlášky způsobem popsaným během KZV.

 

Kurz 062

Modlitba a meditace (2 dny)

17.-19.10.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne

Praktický úvod do modlitby a meditace přednostně určený těm, kdo mají malou nebo žádnou zkušenost. Tento kurz je také vhodný jako „vstupní“ či „seznamovací“ se světem exercicií, kde účastník získá základní zkušenosti dobré k pokračování v modlitbě, meditaci a v dalších duchovních cvičeních. Doprovází Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940Kč. V tomto kurzu přijímáme již jen náhradníky. Zájemcům, na které se nedostalo, doporučujeme kurzy 063 a 064.

 

Kurz 063Ignaciánské exercicie (5 dní)

23.-28.10.2014, čtvrtek 18:00 až úterý odpoledne (obsahuje svátní svátek)

Duchovní cvičení vedená zcela ignaciánským způsobem, tedy v  mlčení a s denním individuálním rozhovorem se zvoleným doprovázejícím. K meditaci budou předkládány biblické texty a další cvičení založená na Duchovních cvičeních Ignáce z Loyoly. Vhodné i pro zájemce bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází Petr Vacík SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.950Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.350Kč.

 

Kurz 064 Podzimní rekolekce (2 dny)

31.10.-2.11.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne

Klasická rekolekce/duchovní cvičení smožností idnividuálního vedení. Určená hlavně pro ty, kdo nemají možnost vzít si volno pro delší kurz, touží však po prohloubení svého duchovního života. Impulzy k rozjímání i možnost k meditaci. Doprovází Petr Vacík SJ a Scarlett Vasiluková-Rešlová. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940Kč.

 

Kurz 065 Kurz modlitby s P. Karlem Satoriou (3 dny)

6.-9.11.2014, čtvrtek 18:00 až neděle odpoledne

Víkend o modlitbě se známým knězem a mnichem Karlem Satoriou, spoludoprovázet bude i Jan Regner SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.770Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.410Kč. V tomto kurzu přijímáme již jen náhradníky.

 

Kurz 066 Kontemplativní exercicie (4 dny)

13.-17.11. 2014, čtvrtek 18:00 až pondělí odpoledne, obsahuje státní svátek

Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, a učinili již alespoň vstupní zkušenost s modlitbou v tichu. Exercicie probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením. Je možné se připojit i pokud vám chybí větší zkušenost s kontemplací chybí, je však třeba to v přihlášce zmínit. Doprovází jáhen Elva Frouz a sr. Denisa Červenková CSFT. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.880Kč.

 

Kurz 067 Víkend „Kurzu základů víry“ 3.B (2 dny)

21.-23.11.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne

Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“ v Akademické farnosti Praha. Přihlášky způsobem popsaným během KZV.

 

NOVĚ PŘIDANÝ KURZ: Kurz 068 Kurz meditace Sádhana (2 dny)

28.-30.11.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne

Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout     v procesu uvědomění. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuitského kněze Anthonyho de Mella. Doprovázené meditace se konají společně v několika blocích během dne. Nechybí bohoslužba či možnost osobního rozhovoru. Vhodné i pro začátečníky. Doprovází Jan Regner SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 950Kč.

 

Kurz 069 Víkend „Kurzu základů víry“ 3.C (2 dny)

5.-7.12.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne

Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“ v Akademické farnosti Praha.

Přihlášky způsobem popsaným během KZV.

 

Kurz 069 Víkend „Kurzu základů víry“ 3.C (2 dny)

5.-7.12.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne

Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“ v Akademické farnosti Praha.

Přihlášky způsobem popsaným během KZV.

 

NOVĚ PŘIDANÝ KURZ: Kurz 070 Adventní rekolekce A (2 dny)

12.-14.12.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne

Dvy dny zklidnění, modlitby a meditace před Vánoci. Víkendem možno projít s biblickými texty k rozjímání, nebo mít individuální způsob v tichu. Možnost duchovního rozhovoru nebo svátosti smíření. Doprovází P. Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940 Kč.

 

NOVĚ PŘIDANÝ KURZ: Kurz 071 Adventní rekolekce B(2 dny)

19.-21.12.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne

Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít adventní dobu v tichu a v meditaci. Podněty k rozjímání budou provázeny biblickými úryvky. Velký prostor bude věnován vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost k osobnímu rozhovoru nebo svátosti smíření. Doprovází P. Jan Regner SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940 Kč.

 

NOVĚ PŘIDANÝ KURZ: Kurz 072 Kontemplativní exercicie (6 dní)

28.12.2014-3.1.2014, neděle 18:00 až sobota odpoledne

Delší kurz sloužící jako praktický intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. „Modlitba srdce“ či „Ježívova modlitba“). Tichá meditativní alternativa k hlučným oslavám Silvestra. Společná meditace, bohoslužba a denní individuální doprovázení. Maximální počet účastníků 22, jednolůžkové ubytování. Doprovází P. Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 3.540 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.820 Kč.

 

Další termíny duchovních cvičení na rok 2015 budou oznámeny v příštím Salvatore začátkem listopadu 2014.

Související články

Komentáře