Články

Aktuality

 • 28 2
  XVI. Popelec umělců

  Již po šestnácté se na popeleční středu 9. března 2011 uskuteční v  kostele Nejsvětějšího Salvátora tradiční Popelec umělců.

  Program se odehraje ve třech částech a bude zahrnovat poezii, hudbu, liturgii i výtvarné umění.

  V 17.45 se v sakristii kostela, kam bude vstup umožněn pouze zvaným, odehraje literárně hudební pořad s názvem „Kdyby do zahrady naší vešel Pán“.  V podání Lucie Trmíkové zazní verše Bohuslava Reynka,  texty  sv. Jana od Kříže a proroka Izajáše. Doprovázet je bude autorská hudba Martina Dohnala v podání Libora Maška,  Dáši Maškové a Joe Karafiáta . O obrazový a fotografický doprovod se postará Bohdan Holomíček.  Pořad vznikl v režii Jana Nebeského.

  V 18.45 hodin naváže v kostele mše sv. s promluvou Mons. Tomáše Halíka a s udílením popelce.  Hudebně mši sv. doprovodí žalmový sbor kostela Nejsvětějšího Salvátora a členové souboru Capella Regia Praha pod vedením Roberta Huga.

  Ve 20.15 zahájí vernisáž instalaci „postního obrazu“ předního českého výtvarníka Stanislava Kolíbala.  Socha, vycházející z Kolíbalovy kresby z roku 1973, bude instalována v presbytáři kostela.  Kurátorem instalace je Norbert Schmidt z Centra teologie a umění KTF UK v Praze.

  První dvě části večera lze sledovat v přímém přenosu České televize.

  „Popelec umělců" - setkání, které se poprvé uskutečnilo v r. 1996 ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora a v divadle Na zábradlí, navazuje na západoevropskou tradici vzniklou před devadesáti lety v Paříži při bohoslužbách za umělce padlé během 1. světové války. Také u nás je Popelec umělců příležitostí k setkání umělců různých oborů, směrů a generací, k meditativnímu zastavení a k dialogu mezi světem umění a světem víry. Setkání se koná na Popeleční středu, kterou začíná postní doba.

  Aktuality | Martin Stanek | 28.2.2011 16:56
 • 23 2
  VI. Salvátorské soirée 26.2.
  Aktuality | Martin Stanek | 23.2.2011 14:36
 • 21 2
  Postní obraz Stanislava Kolíbala v kostele Nejsv. Salvátora
  Aktuality | Martin Stanek | 21.2.2011 16:54
 • 19 2
  Výstava fotografií z rekonstrukce varhan
  Aktuality | Martin Stanek | 19.2.2011 16:38
 • 19 2
  Slavnostní varhanní koncert 21.2.
  Aktuality | Martin Stanek | 19.2.2011 16:20
 • 18 2
  Mezinárodní konference o varhanách 21.2.
  Aktuality | Martin Stanek | 18.2.2011 14:34
 • 10 2
  Akce pro salvátorské na Karmelu Edith Stein

  Pravidelný týdenní program na Karmelu Edith Steinové (Jinonická 22, Praha 5 – Košíře)

  (platí během akademického roku)

  po 19.00 Eucharistie + agapé. Po mši je možné jednak zůstat na čaj, kafe, drobné pohoštění podle liturgické doby, momentálních možností domu či štědrosti příchozích. Celebruje: Libor Ovečka SDB, Petr Havlíček SJ. Jan Regner SJ, Prokop Brož (KTF Praha).
  po 20.00 Přehlídka řeholníků / Host měsíce. Cca 1x měsíčně se s představiteli pražských řeholních domů, jejich spiritualitou, životem a historií.

  Jednou za čas mezi nás v pondělky zavítá host z různých oborů umění, vědy, kultury apod.

  čt 17.30 Mše pro rodiče s malými dětmi. Každý třetí čtvrtek v měsíci.
  čt 19.00 Terezie Avilská: Cesta dokonalosti. Cyklus duchovní četby. Každý druhý čtvrtek v měsíci. Více viz www.cestanahoru.org.

  Jak se k nám na Karmel dostanete:

  jste-li už v Praze, jeďte tramvají č. 6, 9, 10 směr Motol, vystoupí se na zastávce Klamovka, první ulice vlevo je Jinonická (za 5 minut chůze od tramvaje jste u domu č. 22).

  Vedle toho je možné přijet individuálně strávit den (pro vzdálenější příp. i víkend) na Karmelu Edith Steinové v Praze, v Jinonické ul. 22 (Praha-Košíře) a účastnit se „běžného provozu“ kláštera, ztišit se nebo uspořádat si osobní rekolekce. Domluva možná na níže uvedeném tel. čísle nebo mailové adrese. Podrobnější info k jednotlivým akcím najdete obvykle na www.cestanahoru.org, případně na adrese [email protected] či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).

  Aktuální informace na www.cestanahoru.org

  Aktuality | Martin Stanek | 10.2.2011 10:38
 • 10 2
  Duchovní cvičení a rekolekce - únor až duben

  Tyto uvedené víkendové rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány pro ty z nás, kteří hledají hlubší způsoby modlitby, ale neví, jak na to a chtěli by udělat krok dál. Jejich účelem je nabídnout uvedení a pomoc na této cestě.

  11 . - 13. 2. 2011 Víkend v tichu

  Praktické uvedení do meditace, která spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací. Zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, kterého lze dosáhnout pozorným vnímáním a procesem uvědomění. Na tomto kurzu se předpokládá možnost dotazů a případného vzájemného sdílení. Je určen především pro účastníky, kteří se neidentifikují s žádnou církví ani náboženskou společností, ale přesto touží po vnitřním ztišení a meditaci. Doprovází Jan Regner SJ. Již plně obsazeno, včetně náhradníků.

  25.-27. 2. (pá-ne) Sádhana II. Tato nabídka je určena především pro ty, kteří se v minulosti již podobného kurzu zúčastnili, nebo tuto meditaci soukromě praktikují. Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace se konají společně v několika blocích během dne. Doprovází Jan Regner SJ.

  ZRUŠENO Křesťanské partnerství 4. - 6. 3. 2011, Jiřetín pod Jedlovou -

  16.-20. 3. (st-ne) Filmové exercicie

  podávají „princip a fundament“ velkých ignaciánských exercicií a jakýsi praktický úvod do ignaciánských způsobů modlitby. Jako materiál pro meditaci budou promítány filmy. Kurz není filmovým seminářem, o filmech se nediskutuje nýbrž medituje. Filmové exercicie se konají v mlčení a nabízí se při nich intenzivní individuální doprovázení. Je třeba se účastnit celého kurzu. Doprovází Jan Regner SJ a Denisa Červenková CSTF.

   1. (so) Jednodenní rekolekce s filmem Řeky a přílivy

  Jednodenní rekolekce s meditací nad filmem Řeky a přílivy - Andy Goldsworthy, spolupráce s časem (T. Riedelsheimer, 2001). Dopolední část je věnována ztišení a tiché modlitbě, k meditaci nad filmem se dostaneme v odpolední části (je možné je přihlásit až na tuto druhou část). Koná se v Praze, na Karmelu Edith Steinové. Doprovází filmový historik Vladimír Suchánek (UP Olomouc) a sr. Denisa Červenková CSTF.

  Postní exercicie uprostřed všedního dne Praha, 9.3. - 24. 4. 2011

  Jsou určeny pro ty, kteří nemohou odjet do ústraní kláštera, a přesto by chtěli právě během postního času prohloubit vlastní modlitbu. Probíhají při zachování našeho běžného pracovního nebo studijního rytmu dne a v našem přirozeném prostředí. Exercicie uprostřed všedního dne jsou vymezeny pouze časově (např. 6 postních týdnů), nikoliv tematicky, jsou individuální, tj. způsob práce je stanoven dohodou s doprovázejícím. Po vstupní domluvě s konkrétním doprovázejícím o zásadách exercicií je exercitant vybaven podněty k meditaci na několik následujících dní, tj. (sleduje se přitom schéma ignaciánských exercicií). S doprovázejícím se domluví i na pravidelnosti meditací a čase setkávání, tak, aby přitom bylo možné zvládat běžné denní povinnosti.

  (Do exercicií však má smysl vstupovat tehdy, pokud vím, že budu schopen/schopna najít si každý den dostatečně dlouhý čas k meditaci.)

  Doprovází: Jan Regner SJ, František Hylmar SJ., Mireia Ryšková (KTF UK), Denisa Červenková CSTF, Josef Čunek SJ, Petr Havlíček SJ.

  Všechna vícedenní duchovní cvičení se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně (bývalém kapucínském klášteře), jednodenní na Karmelu v Košířích. Cena za noc v jedno/dvou lůžkových pokojích s plnou penzí je zhruba 400-300 Kč (jsou ovšem možné i velké slevy pro studenty). Další informace můžete získat na adrese meditace@gmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa). Přihlašuje se pouze e-mailem na adresemeditace@gmail.com, uvádějte název kurzu v “předmětu”.

  Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, maximální počet účastníků je 12-16, doporučuje se tedy reagovat rychle.

  Každé úterý 20.15 Tichá meditace

  probíhá vždy v úterý po mši svaté v kryptě kostela Nejsv. Salvátora u Karlova mostu. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. Případné zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali na obvyklou exerciční adresu ([email protected]).

  Aktuality | Martin Stanek | 10.2.2011 10:36
 • 10 2
  Debata o křesťanském partnerství 28.2. 2011

  V pondělí 28. února vás zveme v 19 hodin k debatě nad hlavními tématy křesťanského partnerství (komunikace, role muže a ženy, spiritualita partnerství, výběr partnera atd.). Setkání je určeno zejména pro mladé lidi, kteří uvažují o životě v křesťanském manželství. Vedou Adéla a Petra Muchovi. Místo konán: prostory farnosti u kostela sv.Tomáše na Malé straně.  Sraz v 19h před kostelem sv.Tomáše. Informace na [email protected].

  Aktuality | Martin Stanek | 10.2.2011 10:11
 • 10 2
  Debata o kněžství v proměnách času 22.2. 2011

  V úterý 22. 2. 2011 ve 20:00 hodin se po mši svaté uskuteční v sakristii našeho kostela debata s teologem a historikem Tomášem Petráčkem na téma proměny ideálu a role kněze a kněžského povolání v minulosti a dnes. Do debaty se zapojí i naši kněží Mons. Tomáš Halík, Jan Regner SJ a Marek O. Vácha. Večerem bude provázet Martin Bedřich, redaktor revue Salve.

  Jaká jsou biblická a teologická východiska služby kněží? Jaký je ideál a jak tomuto ideálu odpovídá dnešní realita? Do jaké míry je kněžské povolání neměnné a co se naopak dějinně proměňuje. Jak moc se liší dnešní kněz od kněze mezi světovými válkami či z doby Rakouska-Uherska? Jaké historické a sociokulturní faktory ovlivňovaly utváření kněze od biblické doby do současnosti? Jak se vyvíjela jejich formace? Existuje dnes vůbec nějaký prototyp kněze? Jak se do tohoto obrazu promítly sexuální skandály, které v minulém roce otřásly celou katolickou církví? Kde spatřují současní kněží hlavní motivace a vzory pro své povolání? Nad těmito a podobnými otázkami se zamyslí hlavní host večera, PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. et Th.D., který je vedoucím katedry Kulturních a náboženských studií Univerzity Hradec Králové, působí jako pedagog na KTF UK a jako studentský kaplan v  Hradci Králové. Do debaty se také zapojí teolog, religionista a sociolog prof. Tomáš Halík, jezuita Jan Regner, který má bohaté zkušenosti s prací s médii, a kaplan Marek O. Vácha, přírodovědec, spisovatel a specialista na evoluční biologii a lékařskou etiku.

  Debatu pořádá Akademická farnost Praha a teologická revue Salve, která celé číslo 2/2010 věnovala právě tématu kněžství. Více na http://salve.op.cz/.

  Aktuality | Martin Stanek | 10.2.2011 10:08