Články

Aktuality

 • 1 11
  Schola hledá nové zpěváky
  Aktuality | Martin Stanek | 1.11.2011 18:37
 • 1 11
  Literárně hudební večer: Pokorná láska Bohuslava Reynka – 28.11. (20.00)
  Aktuality | Martin Stanek | 1.11.2011 18:36
 • 1 11
  Liturgický silvestr 26.11. (18.00)

  Prvou adventnou nedeľou sa začína nový liturgický kalendár. Prečo sa nerozlúčiť s tým starým oslavou silvestra? Táto už tradičná akcia je tak trochu recesiou. Budú balóny a aj prípitok. Ide hlavne o to, zísť sa s kamarátmi a spoznať nových. Pozvaní ste vy i tí, ktorých pozvete. Bude to neformálne stretnutie pri dobrom jedle a pití. To si ale zaisťujeme sami, takže si nezabudnite vziať niečo dobré so sebou :). Jakub Dubovský – [email protected]

  Aktuality | Martin Stanek | 1.11.2011 18:33
 • 1 11
  Adventní věncování 24.11. (16.00-18.00)
  Aktuality | Martin Stanek | 1.11.2011 18:32
 • 1 11
  Studentská pouť k 17. listopadu
  Aktuality | Martin Stanek | 1.11.2011 18:26
 • 26 10
  Mše sv. za zemřelé - Mozartovo Requiem 2.11. 2011
  Aktuality | Martin Stanek | 26.10.2011 15:45
 • 18 10
  Nabídka exercicií podzim - zima 2011/2012

  Jednodenní rekolekce s filmem  (obsazeno)

  Praha, 12. 11. 2011, doprovází filmový historik Vladimír Suchánek a Denisa Červenková CSTF.

  Celodenní rekolekce s filmem Loučení (rež. Elem Klimov, 1984). Koná se na Karmelu Edith Steinové. Přihlášení na [email protected].

  Zasvěcení: mezi samotou a životem s druhými (obsazeno)

  Kolín, 16.-20.11., doprovází Denisa Červenková CSTF, František Hylmar SJ, Petr Glogar OCD. Rekolekce věnované základním otázkám řeholního života. Rozhovory, meditace, společná liturgie,  duchovní četba a práce. Určeno mladým ženám, které rozlišují své místo ve světě. Přihlášení na [email protected].

  Mezi duší a Duchem II. (obsazeno)

  Kolín, 23.-25.11., doprovází sr. Denisa Červenková CSTF a Mgr. Michal Petr.

  Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Jde o prohloubení a pokračování témat Víkendu mezi duší a duchem I. Vedle tradičních prvků exercicií (ticho, meditace) se předpokládá interaktivní skupinová a individuální práce s enneagramem. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Podíváme se také na možnosti kultivace osobnosti v kontextu duchovního rozvoje. Přihlášení na [email protected].

  Sádhana (obsazeno)

  Kolín, 25.-27.11. 2011, doprovází Jan Regner SJ.

  Kurz meditace podle indického jezuity Anthonyho de Mella. Tato nabídka je určena zejména pro ty, kteří se v minulosti ještě podobného kurzu nezúčastnili. Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace se konají společně v několika blocích během dne. Začátek kurzu v pátek v 18.00, konec v neděli odpoledne, další informace a přihlášky na nové adrese [email protected].

  Adventní exercice uprostřed všedního dne (obsazeno)

  Praha, 27.11.-24.12.2011, kolektiv doprovázejících.

  Jsou určeny pro ty, kteří nemohou odjet do ústraní a přesto by chtěli během adventního času prohloubit vlastní modlitbu. Probíhají při zachování běžného pracovního nebo studijního rytmu dne a v přirozeném prostředí. Exercicie uprostřed všedního dne jsou vymezeny pouze časově, nikoliv tematicky, jsou individuální, tj. způsob práce je stanoven dohodou s doprovázejícím. Další informace a přihlášky na [email protected].

  Adventní rekolekce (obsazeno)

  Kolín, 16.-18.12.2011, doprovází Jan Regner SJ a Petr Vacík SJ.

  Tento duchovní víkend může dobře posloužit zejména těm, kteří chtějí prohloubit své prožívání adventní doby. Nebudou chybět krátké úvody s body k rozjímání a biblickými texty a možnost individuálního rozhovoru s doprovázejícím. Začátek kurzu v pátek v 18.00, konec v neděli odpoledne, další informace a přihlášky na [email protected].

  Filmové exercicie (obsazeno)

  Kolín, 11.-15.1.2012, doprovází Petr Vacík SJ a Denisa Červenková CSTF.

  Individuální meditace nad filmem (s návodem), každý večer jeden film, dopolední přednáška a debata o filmu, odpoledne možnost vidět film znovu. Možnost denní bohoslužby a individuálního rozhovoru s vedoucím kurzu. Začátek kurzu ve středu v 18.00, konec v neděli odpoledne, další informace a přihlášky na [email protected].

   

  Sádhana pro pokročilejší (obsazeno)

  Kolín, 19.-22.1.2012, doprovází Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ.

  Duchovní cvičení podle P. Anthonyho de Mella SJ. Tato nabídka je určena pro ty, kteří se v minulosti již podobného kurzu zúčastnili. Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace se konají společně v několika blocích během dne. Začátek kurzu v pátek v 18.00, konec v neděli odpoledne, další informace a přihlášky na [email protected].

  Víkend v tichu (obsazeno)

  Kolín, 10.-12.2.2012, doprovází Jan Regner SJ.

  Praktické uvedení do meditace Sádhana, která spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací. Zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, kterého lze dosáhnout pozorným vnímáním a procesem uvědomění. Kurz pořádá občanské sdružení Užitečný život a je určen zejména těm, kteří se neidentifikují s žádnou církví nebo náboženskou institucí. Další informace a přihlášky na webové stránce: https://sites.google.com/a/klikni.cz/vikend-v-tichu/.

  *   *   *

  Uvedená vícedenní duchovní cvičení se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně (bývalém kapucínském klášteře), jednodenní na Karmelu v Praze-Košířích. Cena za noc v jedno/dvou lůžkových pokojích s plnou penzí je zhruba 450-350 Kč (jsou ovšem možné slevy pro studenty). Další informace můžete získat na adrese meditace(zavináč)gmail.com.

  Přihlašuje se pouze e-mailem na adrese [email protected], uvádějte název kurzu v “předmětu”.

  Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, maximální počet účastníků je 12-16, doporučuje se tedy reagovat rychle.

   

  Aktuality | Martin Stanek | 18.10.2011 10:44
 • 17 10
  Nedávejte císaři, co je Boží
  Aktuality | Martin Stanek | 17.10.2011 10:55
 • 10 10
  Výzva salvátorským umělcům
  Aktuality | Martin Stanek | 10.10.2011 13:15
 • 7 10
  Současná liturgie ve starém kostele - mezinárodní konference na KTF UK

  Katolická teologická fakulta UK - 20. a 21. října 2011

  Pozvání Centra teologie a umění přijali přední odborníci v oblasti teologie, architektury, dějinumění, muzeologie a památkové péče: Stefan Kraus z Muzea umění Kolumba z Kolína nadRýnem, Walter Zahner z mnichovské Společnosti pro křesťanské umění, historik Dušan Foltýn, liturgik Jan Kotas a architekt Josef Pleskot. Záštitu nad konferencí převzal pražský arcibiskup Dominik Duka OP, který se konference také zúčastní.

  Konference s mezinárodní účastí na Katolické teologické fakultě v Praze se pokusí nastavit zrcadlo problematice nových liturgických úprav v prostorách historických kostelů. Do jaké míry lze respektovat historický mobiliář, aniž by trpěla současná živá bohoslužba? Jak prostor nově uspořádat, aniž by se poškodila základní myšlenka původní architektury? Lze aktivovat dnes zdánlivě nefunkční prvky, jako je např. kazatelna? Jak se postavit k problému lavice versus židle? Potřebujeme prohlubovat znalost historických symbolů, nebo naopak nová liturgická gesta vyjadřující život a postoje současného člověka?

  Mezi teology a faráři je k liturgickým úpravám historických kostelů přes všechny proklamace o rozvíjení tradice přistupováno často velice schematicky, někdy až mechanicky. Památková péče zase obvykle nahlíží nové úpravy jako nutné zlo, jehož rozsah by se měl co nejvíce eliminovat. Mnohé novodobé realizace jí bohužel dávají za pravdu. Mezi architekty je pak téma většinou odkládáno do složky neinvenčních drobných zakázek interiéru či designu několika předem daných luxusních „nábytkových objektů“. Nepřesvědčivé výsledky jsou proto způsobeny součtem vršících se nekoncepčností, kompromisů a provizorních řešení…

  Podle pořadatelů konference z Centra teologie a umění při KTF UK jsou nové úpravy liturgického prostoru či revize často překotně provedených úprav po II. vatikánském koncilu hlavním úkolem na poli současné sakrální architektury. Nejde totiž o nic menšího než o  to, zda se z kostela stane historické muzeum, či naopak živý a do budoucnosti ukazující základní prostor křesťanství a celé západní civilizace.

  Konference začne ve čtvrtek 20. října 2011 v 19:30 v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze panelovou debatou pozvaných hostů, která by měla pojmenovat hlavní místa problému. Pokračovat bude na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v pátek 21. října od 9:30 hodin sérií přednášek, po nichž bude vždy vyhrazen velký prostor otázkám a diskuzím.

   

  PROGRAM KONFERENCE:

  Současná liturgie ve starém kostele – pojmenování problémů

  panelová debata v Dominikánské 8

  Jan Kotas, Stefan Kraus, Walter Zahner, moderuje Norbert Schmidt

  barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze, vchod Jilská 7a

  čtvrtek 20. října 2011, 19:00 hodin

   

   

  Současná liturgie ve starém kostele

  mezinárodní konference na KTF UK

  pátek 21. října 2011, začátek 9:30 hodin

   

  Prokop Brož (děkan KTF UK)

  úvodní pozdrav

  Walter Zahner (DG, Mnichov Řezno)

  Sakrální architektura a liturgie po II. vatikánském koncilu Možnosti a hranice proměny prostoru kostela

  Jan Kotas (KTF UK, Praha)

  Liturgie jako hybatelka změny

  Dušan Foltýn (CMS Akademie věd ČR a UK, Praha)

  Živá památka

  Josef Pleskot (AP atelier, Praha)

  Tři kostely

  Stefan Kraus (Kolumba, Kolín nad Rýnem)

  ars celebrandi

  Myšlenky k umění a liturgii

  Závěrečná panelová diskuze

  Dominik Duka OP, Dušan Foltýn, Jan Kotas, Stefan Kraus, Josef Pleskot, Walter Zahner

  Dominik Duka OP (arcibiskup pražský a primas český)

  závěrečné slovo

   

  konferenci moderuje: Norbert Schmidt (CTU při KTF UK, Praha)

   

  Čtvrteční debata v  barokním refektáři u Sv. Jiljí bude překládána konsekutivně. Pro omezený počet míst na KTF UK doporučujeme kvůli simultánnímu překladu rezervaci na adrese: [email protected]

  Na konferenci Současná liturgie ve starém kostele volně naváže kolokvium Kostel – liturgický prostor – památka pořádané Institutem ekumenických studií při Evangelické teologické fakultě UK, které se uskuteční v sobotu 26. listopadu 2011 v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze. Obě konference doprovodí v Akademickém kostele Nejsv. Salvátora u Karlova mostu výstava více než dvaceti absolventských projektů na téma sakrální architektury převážně ze Školy architektury prof. Emila Přikryla z pražské AVU.

   

  Mons. Dominik Duka OP (* 1943) je dominikán a od roku 2010 pražský arcibiskup.

  Mgr. Dušan Foltýn (* 1966) je historik specializující se na kulturu a umění středověku, především na dějiny řádů a dějiny klášterní architektury. Je předním českým monasteriologem. Od roku 2002 pracuje v Centru medievistických studií Akademie věd české republiky a přednáší regionální historii na Pedagigcké fakultě UK.

  ThLic. Jan Kotas (* 1970) působí jako odborný asistent Katedry pastorálních a právních věd KTF UK, v rámci které se specializuje na liturgiku. Věnuje se také byzantské liturgii, kterou pravidelně slouží v kostele sv. Kosmy a Damiána v Emauzském klášteře v Praze. Od roku 2010 je děkanem kapituly Všech svatých na Pražském Hradě.

  Dr. Stefan Kraus (* 1960) je od roku 2008 ředitelem Kolumby – muzea umění arcidiecéze Kolína nad Rýnem. Dr. Kraus je významný německý historik umění a kurátor, autor mnoha textů a knih. V Muzeu Kolumba pracuje od roku 1991, vedle tvorby koncepce muzea a pořádání výstav patřil od počátku k nejužšímu týmu, který připravoval novou budovu muzea, navrženou architektem Peterem Zumthorem, jež byla otevřena v září 2007. Muzeu Kolumba se věnuje nové revue Salve 2/2011.

  Ing. arch. Josef Pleskot (* 1952) je přední český architekt, svůj AP ateliér založil v roce  1991. Tato projekční kancelář se zabývá rozsáhlou škálou úloh od prvotních urbanisticko-architektonických koncepcí až po realizace staveb v širokém spektru typologických druhů. Mezi jeho nejznámější realizace patří budova Vinařství Sonberk (2008); Ústředí ČSOB v Praze Radlicích (2007, hlavní cena Grand Prix OA 2008; Stavba roku 2007); rekonstrukce Zámeckého pivovaru v Litomyšli (2006); Přírodní stezka v Jelením příkopu a Průchod valem Prašného mostu v areálu Pražského hradu (2003, Brick Award 2004).

  Dr. Walter Zahner (* 1961) je předním evropským znalcem vztahu umění, architektury a liturgie. Na toto téma publikoval množství odborných článků a knih. V současnosti působí při Institutu vzdělávání dospělých při řezenském biskupství. Je předsedou umělecké komise v biskupství Würzburg a předsedou Německé společnosti pro křesťanské umění v Mnichově. Dr. Walter Zahner sestavil český výbor textů Romana Guardiniho O podstatě uměleckého díla (Triáda/CTU 2009).

  (www.ctu-uk.cz)

  plakát ke stažení.pdf

  Aktuality | Martin Stanek | 7.10.2011 14:18