Články

Duchovní cvičení a rekolekce březen - květen 2013

Aktuality | Martin Stanek | 25.3.2013 15:09

VÍKEND PRO KATECHUMENY Sv. Jan pod Skalou,  22. - 24.3. 2013Víkendová duchovní obnova založená na ztišení se před křtem a biřmováním. Součástí víkendu bude i nedělní rozjímavá pouť. Přihlášky do 15.3. osobně či mailem na [email protected], platby do 19.3. v sakristii po úterní přednášce. Doprovází Tomáš Halík a Martin Staněk.

 

VÍKEND PRO POMALÉ BIŘMOVANCEPernikářka (Dům sester karmelitek, U Pernikářky 2a, Praha 5 – Smíchov),  15 -17.3.2013Víkendová duchovní obnova založená na ztišení se před Velikonocemi. Přihlášky do 8.3. osobně či mailem na info@....., platby do 12.3. v sakristii po úterní přednášce. Doprovází Tomáš Halík a Martin Staněk.
 
VÍKEND PRO RYCHLÉ BIŘMOVANCEJiřetín pod Jedlovou, 19. – 21.4. 2013 Rekolekce před přijetím svátostí biřmování doprovází Petr a Adéla Muchovi. Přihlášky na [email protected]
Následující víkendové rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány pro ty z nás, kteří hledají hlubší způsoby modlitby, ale neví, jak na to a chtěli by udělat krok dál. Jejich účelem je nabídnout uvedení a pomoc na této cestě. Kurzy slouží k prohloubení našeho duchovního života, naší modlitby a meditace  a k rozvoji naší kreativity a vnímavosti vůči druhým. Další informace můžete získat na adrese [email protected]  či na tel. 257 212 426 (sestra Denisa). Přihlašujte se, prosím, pouze e-mailem na adrese [email protected], uvádějte název kurzu v předmětu. Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, pokud vám tedy na některém termínu zvlášť záleží, neotálejte s přihlášením.

 

IGNACIÁNSKÝ VÍKEND Exerciční dům Kolín, 5.-7.4. 2013Víkendová duchovní obnova založená na meditaci nad biblickými texty. Nabízíme možnost osobního rozhovoru. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Další informace a přihlášky [email protected]. Doprovází P. Jan Regner SJ.
 
KURZ KONTEMPLACEKlášter trapistek v Poličanech, 14.-19.4. 2013Čas strávený v tichu v tradici křesťanské meditace. Meditační sezení, meditace v chůzi, přednášky, zpěv, možnost individuálního doprovázení. Předpokládá se alespoň základní zkušenost s modlitbou ticha. Přihlášky pro tento kurz: [email protected], dotazy ohledně kurzu lze směřovat na sestru Denisu Červenkovou ([email protected]). Doprovází Jan Šedivý.
 
VÍKEND MEZI DUŠÍ A DUCHEM II.místo bude upřesněno, 26.-28.4. 2013Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti. Jde o prohloubení a pokračování Víkendu mezi duší a Duchem I.    Také zde v interaktivní skupinové a individuální práci využijeme enneagramu. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Podíváme se také na možnosti kultivace osobnosti v kontextu duchovního růstu (Ježíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Provází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Kurz je určen pouze pro ty, kdo již absolvovali některý z předchozích Víkendů mezi duší a Duchem.
 
PŘEKÁŽKY PŘI ROZLIŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO POVOLÁNÍ II.Pernikářka (Dům sester karmelitek, U Pernikářky 2a, Praha 5 - Smíchov)  8.-12.5. 2013Rekolekce určená mladým ženám, které uvažují o zasvěceném životě. Možnost zkusit si pár dní v řeholní komunitě „naživo“ a současně pracovat s podněty k tématu rozlišování životní cesty. Součástí jsou rozhovory, meditace, společná liturgie, duchovní četba a práce. Doprovází sestry karmelitky z Karmelu Edith Steinové a hosté. Další informace a přihlášky: [email protected]

Komentáře