Články

Všechny články

 • 1 3
  Křížová cesta v našem kostele
  Aktuality | Martin Stanek | 1.3.2010 22:16
 • 24 2
  Letní rekolekce pro rodiny

  I v letošním roce plánujeme ve spolupráci s našimi bývalými kaplany P.Ladislavem Štefkem a P.Zdeňkem Králíkem letní rekolekce pro manželské páry s dětmi. Po letech strávených ve Štěkni u Strakonic se letos chceme vrátit na původní místo rodinných rekolekcí, a to do kláštera v Želivi. Jedná se o termín 11.-16.7. 2010. Po dobu seminářů pro manželské páry (dopoledne) bude zajištěno hlídání dětí, odpoledne mají rodiny jen pro sebe a svůj program. Přihláška ke stažení zde:   Přihláška Želiv 2010 Prosíme posílejte podepsané přihlášky poštou na naši farní adresu. Ceny, které uvádi premonstrátský klášter v Želivi zde , jsou přibližné, určitě požádáme o možnost hromadné slevy.  Každopádně budou přibližně stejné jako ve Štěkni. Fotogalerie kláštera v Želivi zde.

  Stornovací podmínky

  Přihláška je závazná, stornovací podmínky za ubytování se uplatňují takto:
  - zrušení rezervace do jednoho měsíce před plánovaným termínem bez poplatků a vrací se záloha
  - 30-14 dnů před nástupem je ze zálohy strženo 30 % z celkové ceny pobytu, odečte se ze zálohy a zbytek zálohy se vrací
  - 13 -7 dnů před nástupem je účtováno 50%  z celkové zálohy a zbytek zálohy se vrací
  - 6 - 0 objednatel platí plnou cenu pobytu.
  Více info na e-mailu [email protected] nebo osobně u pastoračního asistenta Martina Staňka.

  Stornovací podmínky

  Objednávka je závazná, stornovací podmínky za ubytování a pronájem sálů a učeben se

  uplatňují takto:

  - zrušení rezervace do jednoho měsíce před plánovaným termínem bez poplatků a vrací se záloha

  - 30-14 dnů před nástupem je ze zálohy strženo 30 % z celkové ceny pobytu, odečte se ze zálohy a zbytek zálohy se vrací

  - 13 -7 dnů před nástupem je účtováno 50%  z celkové zálohy a zbytek zálohy se vrací

  - 6 - 0 objednatel platí plnou cenu pobytu.

  Aktuality | Martin Stanek | 24.2.2010 13:10
 • 23 2
  Přednáška o dobrovolnictví v nemocnici

  Ve středu 24. února v 19 hodin vás seznámí PhDr. Martina Hasalíková formou přednášky a následné debaty s tématem "Jak se stát dobrovolníkem ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady aneb Dejte práci vašemu srdci".  Pořádá VKH, koná se v sakristii, vstup volný. Srdečně zveme.

  Aktuality | Martin Stanek | 23.2.2010 23:00
 • 22 2
  Vstup do katechumenátu 28.2. 2010 ve 20 hodin

  28. února, na druhou neděli postní, vstoupí při večerní mši sv. do katechumenátu přes padesát zájemců o křest. Celebrovat bude generální vikář Mons. Michael Slavík. Všichni procházejí od října důkladnou přípravou, absolvovali dvě společná víkendová soustředění. Tento krok, který je prvním veřejným deklarováním touhy stát se Kristovými učedníky, pro celou farnost hodně znamená. Prosíme o modlitbu za všechny ty, kteří mají odvahu tento krok učinit, ale i za ty, kteří se teprve rozhodují. 

  Katechumeni ještě nejsou plnoprávnými členy církve, ale mohou se již nazývat křesťany. Nemohou mít sice podíl na svátostech, ale i tak se mohou účastnit nejrůznějších žehnání, bohoslužeb slova, mohou přijmout svátostiny - například znamení popele na čelo a podobně. Příprava v naší farnosti trvá rok a půl a má svá odstupňování - nejprve tzv. prekatechumenát, kdy se zájemci o křest teprve seznamují se společenstvím církve, takříkajíc si osahávají liturgii a učení církve, seznamují se s Písmem. Důležitými průvodci na této cestě jsou jim jejich věřící přátelé, ale důležitou roli sehrává i atmosféra farního společenství, do kterého vstupují. Během katechumenátu, který by měl trvat nejméne jeden rok, se mají katechumeni učit osobní i společné modlitbě, mají lépe proniknout do učení církve, sžívat se se společenstvím a objevovat poklady Písma sv. O nedělních večerních bohoslužbách se nad nimi budeme společně modlit a vyprošovat jim sílu Ducha sv. Za rok, na začátku postní doby, vstoupí ti, kteří katechumenátem projdou, mezi tzv. čekatele křtu. V následujícím období jim budou svěřeny tzv. poklady víry - Credo a modlitba Otčenáš. O velikonoční Vigilii, na Bílou sobotu v noci, přijmou doufejme všichni z nich iniciační svátosti církve, tedy křest, biřmování a eucharistii. V době Velikonoční se jim dostane ještě tzv. mystagogie, tedy duchovního doprovázení po křtu. Za dvacetiletí trvání studentské pastorace u Nejsvětějšího Salvátora prošlo kurzy přípravy ke křtu a k biřmování zhruba 950 převážně mladých lidí. k organizaci a k obřadu vstupu do katechumenátu

  Základy víry | Martin Stanek | 22.2.2010 10:44
 • 17 2
  Adriena Šimotová - Prostrace. Popeleční středa – Velikonoce 2010
  Archiv uměleckých intervencí | | 17.2.2010 19:24
 • 30 1
  Blíží se výročí 20 let akademické pastorace u Nejsvětějšího Salvátora

  1. února 1990 dostal Tomáš Halík dekretem od Františka kardinála Tomáška do správy kostel Nejsvětějšího Salvátora, aby v něm obnovil duchovní správu pro studenty. Podařilo se mu to opravdu dokonale, a tak je co slavit.

  Zveme vás tedy na oslavy naší farní dvacátnice – v neděli 31. ledna začneme slavnostní mší sv. ve 20 hodin a následným agapé za doprovodu hudby v sakristii, v úterý 2.2. budeme pokračovat po studentské mši sv. debatou s pamětníky farnosti. A pokud vše dobře dopadne a rotačky v tiskárně nezamrznou, vyjde k tomuto výročí sborník, věnovaný kulturním a uměleckým aktivitám naší farnosti v průběhu dvacetiletí.

  Aktuality | Martin Stanek | 30.1.2010 00:00
 • 29 1
  Kurz pro žalmisty

  Ve spolupráci s naším varhaníkem panem Robertem Hugem připravujeme  kurz pro zpěváky žalmů. Předpokládáme zájemce z řad salvátorských farníků, kteří by se rádi aktivně zapojili do liturgie. Podmínkou pro udělení funkce žalmisty ve farnosti je křest v katolické církvi, mravně bezúhonný život a praktikovaná víra. Předběžný čas – pondělí večer (mezi 18 a 20. Hodinou);  místo – sakristie kostela. Přihlášky na [email protected]

  Aktuality | Martin Stanek | 29.1.2010 17:19
 • 29 1
  Popeleční pouť ulicemi Prahy 17. 2.

  Společenství Krypta zve na brzkou popeleční ranní hodinu 5.30 na pouť ulicemi Prahy. Putování začne u brány našeho kostela a skončí kolem hodiny osmé u metra A Staroměstská. Doprovází P.Petr Havlíček SJ. Z trasy pouti Karlův most – Strahovský klášter – Karlův most je možné kdykoliv se odpojit. Kontakt: Jan Krajč ([email protected]).

  Aktuality | Martin Stanek | 29.1.2010 17:16
 • 29 1
  Adriena Šimotová v kostele Nejsvětějšího Salvátora

  U příležitosti Popelce umělců byl v presbytáři kostela instalován kresebný objekt Adrieny Šimotové.

  Aktuality | Martin Stanek | 29.1.2010 17:14
 • 29 1
  15. popelec umělců - "prach jsi a v prach se obrátíš"

  Již po patnácté se ve středu 17. února uskuteční v našem kostele (a v sakristii) tradiční Popelec umělců, který letos kvůli vysílání Olympijských her nebude v přímém přenosu České televize. V 18 hodin se sejdou v sakristii umělci nejrůznějších žánrů, aby zhlédli literárně hudební pořad, ve kterém účinkují: Přemysl Rut, Tomáš Halík, Petr Nikl, Robert Hugo a Jiří Stivín. Tématem letošního Popelce umělců je „prach jsi a v prach se obrátíš“. V 19 hodin naváže v kostele mše sv. s udílením popelce a ve 20.15 v sakristii zahájíme vernisáží instalaci Adrieny Šimotové. Z důvodu omezené kapacity sakristie bude vstup na první část večera umožněn pouze pozvaným, případně na vstupenky, jejichž omezený počet se bude distribuovat v sakristii v neděli 14.2. po obou bohoslužbách.

  Záznamy České televize z minulých let naleznete zde: Popelec 2008 Popelec 2009

  Aktuality | Martin Stanek | 29.1.2010 17:13