Články

Pravidelná setkání pokřtěných a biřmovaných v naší farnosti

Základy víry | Martin Stanek | 17.9.2013 11:58

Počínaje novým akademickým rokem 2013/2014 bychom rádi zahájili tradici setkávání "absolventských ročníků" kurzu Základy víry.  I když se některé ročníky i po letech alespoň v malé skupině stále setkávají, mnohdy platí "sejde z očí, sejde z mysli". Dobrou příležitostí pro takový sraz "třídy" by mohla být již tradiční Kafe po mši, která se s výjimkou prázdnin konají vždy jednou za měsíc.  Každý termín nedělního farního kafe  přidělíme  některému ročníku, který se postará o hezký večer nejen pro sebe, ale i pro další farníky a bude tak příležitostí se i po letech setkat a možná i obnovit kontakty. První a poslední kafe po mši vždy bývá slavnostní (v říjnu na zahájení a v červnu na ukončení akademického roku), na jeho přípravě by se podíleli vždy dobrovolníci napříč ročníky, tak jako dosud.

Termíny jednotlivých kafí oznámíme absolventům hromadným e-mailem  a pak je to již na vás...Těšíme se na setkání s vámi.

Komentáře