Články

Nový kurz přípravy ke křtu a k biřmování

Základy víry | Martin Stanek | 27.6.2013 11:08

V říjnu 2013 opět otevíráme dvouletý kurz Základů víry. Kurz je určen především vážným zájemcům o křest, biřmování a první sv. přijímání, ovšem nabízí v pravidelných přednáškách prostor i těm, kdo byli sice pokřtěni, ale nedostalo se jim nábožensko/spirituálního vzdělání, případně i partnerům praktikujících křesťanů, kteří se chtějí nezávazně seznámit se spirituálním zázemím svých blízkých. (Nakolik se do sakristie vejdou). Kurz bude probíhat formou přednášek každé úterý od 20 hod. v sakristii kostela. V rámci kurzu proběhnou také 4 víkendová setkání, určená zájemcům o křest či biřmování. Příprava vyvrcholí křtem a biřmováním o velikonocích 2015. Není třeba se přihlašovat předem.

První informativní schůzka proběhne v úterý 15. října od 20 hod. v sakristii kostela (mapa).  Přípravu vedou Mons.Tomáš Halík, Martin Staněk, kurzem provázejí i další: Petr Vacík, Jan Regner a Marek Orko Vácha. Půlroční kurz pro tzv. rychlé biřmovance otevíráme až v říjnu 2014. Více informací v samostatné sekci webu. Vaše dotazy rádi zodpovíme na [email protected]

Komentáře