Články

Všechny články

 • 3 10
  Hudba v katedrále I.
  Aktuality | Martin Stanek | 3.10.2013 11:17
 • 3 10
  Zrychlený kurz přípravy na biřmování až v říjnu 2014

  Kurz přípravy tzv. rychlých biřmovanců (tzn. těch, kdo již pravidelně praktikují víru a docházejí ke svátostem) se vzhledem k vytíženosti manželů Petra a Adély Muchových otevře až v říjnu 2014. Biřmování tedy bude společné všem biřmovancům (pomalým i rychlým), a to v době velikonoční roku  2015. I tak je však možné již nyní navštěvovat úterní přednášky kurzu Základy víry. Kurz pro tzv. pomalé biřmovance (tedy de facto konvertity, pokřtěné v dětství) se otevírá již letos.

  Základy víry | Martin Stanek | 3.10.2013 10:23
 • 2 10
  Requiem za Prof. MUDr. Radanu Königovou CSc. 2.10. v 15.00
  Aktuality | Martin Stanek | 2.10.2013 13:19
 • 25 9
  Cyklus debatních večerů Technika vs. člověk - pozor, změna programu 14.11.

  Technologický vývoj se extrémně zrychluje. Přelomové vědecké objevy způsobily dalekosáhlé změny ve společnosti avnímání jednotlivců. Žijeme v mnoha automatizovaných, často virtuálních systémech. Jak všudypřítomné technologie ovlivňují náš vztah ke světu, druhým lidem i naši spiritualitu? Cyklus čtvrtečních večerů, které proběhnou v sakristii v říjnu a listopadu, si dává za cíl prozkoumat tento vliv s pomocí českých odborníků, zhodnotit způsoby, kterými nás užívání technologií vnitřně utváří a naznačit cestu pro spiritualitu dnešní technizované doby.

  Večery jsou určeny především pro studenty, kteří považují duchovní přesah za nutnou součást plnohodnotného života a chtějí lépe rozumět době, ve které žijeme. Není podmínkou, aby účastníci byli z křesťanských či dokonce církevních kruhů, akce je otevřena široké veřejnosti. Pořadatelé: Studentská rada FF UK a Akademická farnost Praha. Setkání moderují Michal Ježek a Petr Pospíšil. Jednotlivé večery najdete v kalendáři. (pozor, 14.11. se nekoná přednáška prof. Halíka - zařazen je dialog duchovních P. Karla Satorii a P. Jana Regnera SJ)

  Aktuality | paula | 25.9.2013 09:57
 • 25 9
  Primice otce Antonína, trapisty ze Sept-Fons
  Aktuality | paula | 25.9.2013 09:41
 • 22 9
  Termíny exercicií v Kolíně červenec-prosinec 2013
  Aktuality | Martin Stanek | 22.9.2013 20:52
 • 22 9
  Duchovní víkendy pro katechumeny a biřmovance

  3 .- 5. 2.2012, Praha-Vinoř, víkend pro rychlé biřmovance II., doprovázejí manželé Muchovi cena: přihlášky mailem na: platby na místě.

  9.-11.3., předběžně Praha-Vinoř, víkend pro katechumeny a pomalé biřmovance, doprovázejí Tomáš Halík, Martin Staněk a Petr Vacík cena: přihlášky mailem na: platby

  23.-25.3., předběžně Praha-Vinoř , víkend pro katechumeny a pomalé biřmovance, doprovázejí Tomáš Halík a Martin Staněk cena: přihlášky mailem na: platby

  30.3.-1.4.2012, Praha- Klášter kapucínů Loreta, víkend pro rychlé biřmovance III., doprovázejí manželé Muchovi cena: přihlášky mailem na: platby

  Základy víry | Martin Stanek | 22.9.2013 20:41
 • 17 9
  Provoz farní kanceláře 19.-20. září

  Milí farníci, s omluvou oznamujeme, že ve dnech 19. a 20. září bude farní kancelář z důvodu konání farního temabuildingu UZAVŘENA. K dispozici vám budeme opět v pondělí 23. září v obvyklých hodinách (9.30 - 17.30). Za farní personál Jana Pláteníková

  Aktuality | paula | 17.9.2013 12:25
 • 17 9
  Pravidelná setkání pokřtěných a biřmovaných v naší farnosti
  Základy víry | Martin Stanek | 17.9.2013 11:58
 • 17 9
  Zahájení nového akademického roku 2013/2014

  Běžný provoz naší farnosti ožívá po prázdninách nedělí 6. října, kdy se konají již obě bohoslužby, tedy ve 14 i ve 20 hodin.  Slavnostní zahájení akademického roku 2013/2014 proběhne v úterý 8. října. V 19 hodin zahájíme slavnostní bohoslužbou, po které zveme k neformálnímu setkání a občerstvení  do sakristie. Upozorňujeme, že v úterý 1. října tedy ještě nebude mše sv., taktéž se nekoná adorace ve čtvrtek 3. října.

  Prosíme také studenty ochotné roznést plakátky na slavnostní zahájení na své fakulty či koleje, aby si plakátek vyzvedli v neděli po mši sv. u východu z kostela.

  plakátek ke stažení zde

  Aktuality | Martin Stanek | 17.9.2013 10:24