Články

Aktuality

 • 3 5
  Salvatore 75-květen-2010

  Nejnovější farní zpravodaj Salvatore, který obsahuje mj. rozhovor s architektem Norbertem Schmidtem ke stažení zde:  SALVATORE.PDF

  Aktuality | Martin Stanek | 3.5.2010 13:56
 • 3 5
  Diskuze s Tomášem Sedláčkem (12.5. ve 20.00)

  Vysokoškolské katolické hnutí  zve do sakristie  k diskuzi se známým ekonomem Tomášem Sedláčkem. Autor knihy Ekonomie dobra a zla promluví o vztahu ekonomie a etiky a o tom, k čemu jsou dobré hospodářské krize. Vstup volný.

  Aktuality | Martin Stanek | 3.5.2010 12:39
 • 30 4
  Noc kostelů: Světlo a zvuk u Nejsvětějšího Salvátora 28.5.

  Naše farnost se připojila k akci Noc kostelů, která k nám přišla z Rakouska a v loňském roce přitáhla nebývalé množství zájemců. V kostele bude v pátek 28. května probíhat netradiční program od 20 hodin do půlnoci. Návštěvníky čeká v čase od 20.00 do 22.00 a od 23.00 do 24.00 světelná instalace, dále netradiční projekce s názvem „Život v kostele“, zpřístupněná výstava Věry Novákové na ochozu kostela a čtení fragmentů významných duchovních textů. Od 22 hodin do cca 23 hodin se odehraje tzv. Setkání pěti: hudební projekt několika hudebníků a zpěváků (Salvátorská schola /africké spirituály/, sbor Geshem /americké spirituály/,Jiří Hodina /gregoriánský chorál/, Eva Bublová /varhany/, Dalibor Pavelka /příčná flétna/).  Více na www.nockostelu.cz

  Aktuality | Martin Stanek | 30.4.2010 21:12
 • 28 4
  Friedhelm Mennekes SJ - Umělec a smrt

  V neděli 9. května ve 20.00 hodin bude na pozvání Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK v Praze koncelebrovat mši svatou v našem kostele Friedhelm Mennekes SJ. Po mši sv. bude následovat volná debata v sakristii.

  V pondělí 10. května v 18:30 hodin pronese prof.Mennekes na Katolické teologické fakultě UK v Praze (Thákurova 3, Praha 6 – Dejvice) přednášku „Memento homo – Christian Boltanski a smrt“. Překlad do češtiny bude zajištěn.

  V úterý 11. května 2010 v 17:00 hodin bude následovat přednáška v anglickém jazyce „Joseph Beuys: The End of the 20th Century“ na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1).

  Prof. Friedhelm Mennekes SJ (* 1940), jezuita a emeritní profesor praktické teologie a sociologie náboženství na Phil.-theol. Hochschule Sankt Georgen ve Frankfurtu nad Mohanem. Od konce 70. let se aktivně účastnil dialogu církve, víry a toho nejlepšího současného umění (Alfred Hrdlicka, Arnulf Rainer, Antoni Tapies, Cindy Sherman, Eduardo Chillida, James Lee Byars, Anish Kapoor, Magdalena Abakanowiczová, Jannis Kounellis atd.). Nejdříve pořádal výstavy ve Frankfurtu nad Mohanem ve své farnosti Nied a na frankfurtském hlavním nádraží. V letech 1987–2008 působil v Kolíně nad Rýnem, kde založil dnes již světoznámou Stanici umění sv. Petra – Kunst-Station St. Peter. Mennekes je autorem mnoha knih, katalogů a odborných článků a hostujícím profesorem na několika světových univerzitách. Své hluboké znalosti díla Christiana Boltanského i Josepha Beuyse čerpá jak z dlouhodobého studia, tak i z mnohých osobních setkání s těmito předními západoevropskými umělci. Více se o Prof. Mennekesovi můžete dočíst v revue Salve 1/2007. V roce 2010 byl o Friedhelmu Mennekesovi natočen celovečerní dokument francouzsko-německou televizní stanicí Arte s názvem Amen!

  Setkání jsou pořádána Centrem teologie a umění při KTF UK, Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, Akademickou farností Praha ve spolupráci s revue Salve, Českou dominikánskou provincií a  Českou provincií Tovaryšstva Ježíšova.

  ke stažení (plakát pdf)

  Aktuality | Martin Stanek | 28.4.2010 14:00
 • 26 4
  Věra Nováková - ZNAKY. Obrazy, reliéfy, sochy (2.5. - 30.6. 2010)

  Zveme vás na ochoz kostela Nejsvětějšího Salvátora na výstavu obrazů, reliéfů  a soch renomované české výtvarnice Věry Novákové. Výstavu zahájí vernisáž v neděli 2. května 2010 v sakristii kostela po večerní mši sv., tedy cca ve 21.15.  Přístupná bude v době konání bohoslužeb, konkrétně v úterý 1830 -1900, ve čtvrtek 1930 -2000 , v neděli 1330 -1400, 1500 -1530, 1930 -2000,2100 -2130.

  O autorce:   Od začátku padesátých let byla Věra Nováková politickými okolnostmi přinucena žít ani ne na okraji, ale zcela mimo výtvarnou scénu.  Tvorba se pro ni stala v podstatě sebezáchovnou aktivitou, tvrdě vyvzdorovaným existenciálním útočištěm v prostoru nepřijatelných životních podmínek. Její dílo není rozsáhlé, zato je výrazem soustředěné a hluboké sebereflexe.  V šedesátých letech reagovala po svém na principy lettrismu a spojení obrazu a písma dodnes zůstalo charakteristickým znakem jejích obrazů a plastik.

  „V devadesátých letech jsem se vrátila k tématu písmových obrazů, abych se s ním vypořádala a něco z něj dokončila. Písmena se mi zjevovala jako tajemné znaky, které nejsou něčím nahodilým, ale zrcadlí cosi podstatného ze skutečnosti. Tak jako přirozený svět je písmem, poukazujícím k něčemu ZA, tak je možné hledat ve znacích písmen zašifrovanou výpověď o něčem obecnějším nebo i kosmičtějším.“, komentuje Věra Nováková své práce.

  Pavla Pečinková, kurátorka výstavy

  Aktuality | Martin Stanek | 26.4.2010 16:42
 • 26 4
  Vychází Salvatoria II - Umění v kostele

  V neděli 2. května po večerní mši sv. při vernisáži představíme almanach, který volně navazuje na sborník Salvatoria, věnovaný šedesátinám Tomáše Halíka, a mapuje dvacet let uměleckých aktivit v našem kostele. Toto veledílo, prošpikované reprodukcemi obrazů, fotografiemi a texty salvátorských autorů, doplňuje audio CD plné té nejlepší hudby za posledních dvacet let. Editorsky se almanachu ujala renomovaná kunsthistorička Pavla Pečinková, grafiku a sazbu provedl Otakar Karlas, materiál shromáždil Martin Staněk. Almanach bude k dostání za dobrovolný příspěvek 100 Kč na vernisáži a poté i v kostele a v sakristii.

  Na almanachu se podíleli svými texty:  Tomáš Halík, Robert Hugo, Tomáš Jajtner, Klára Jelínková, Pavla Pečinková, Jan Regner, Přemysl Rut, Alena Scheinostová, Norbert Schmidt, Daniel Soukup, Martin Staněk a Jáchym Topol

  Obrazový doprovod: Magdalena Bartáková, Eva Brodská, Radek Brož, Václav Cigler, Václav Sokol

  Fotografie: Hana Rysová, Martin Staněk, Petr S.Vacík, Norbert Schmidt, Libor Teplý, Petr Neubert, Jozef Murín, Andrej Kutarňa, Martin Vičan, Martin Stanovský, Ondřej Besperát, Michaela Pluskalová, Petr Vodička, Ivan Fales, Kamil Vavřinec Mareš, Dana Peterková, Veronika Lukáčiková, Šimon Trlifaj, Martin Říha, Tomáš Fénix, Jan Hajič

  Jazyková korektura: Danuše Večeřová

  Překlady resumé: Tomáš Jajtner (anglický jazyk), Oliver Engelhardt (německý jazyk)

  Spolupráce: Norbert Schmidt

  Tisk: MAxdorf, s. r. o., Na Šejdru 247/6a, 142 00 Praha 4

  Pro Akademickou farnost Praha vydala Česká křesťanská akademie

  ukázky:

  Aktuality | Martin Stanek | 26.4.2010 15:44
 • 23 4
  Foto z Velikonoc a z biřmování

  Do fotogalerie přibyly další fotografie - tentokrát z letošních Velikonoc, z biřmování a z návštěvy biskupa J. Beau.

  Aktuality | Martin Stanek | 23.4.2010 09:30
 • 13 4
  Stipendia do Německa

  Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD)- Katolická akademická služba pro cizince

  nabízí studijní a badatelská stipendia do Německa

  Stručný popis stipendijního programu

  Německá katolická stipendijní organizace Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. (KAAD) již 50 let poskytuje mladým křesťanským akademikům ze zahraničí studijní a badatelská stipendia. Stipendijní nabídky KAAD již využilo více než 7000 absolventů ze 117 zemí. Stipendistům a žadatelům o stipendium je k dispozici celosvětová kontaktní a partnerská síť.

  Zájemcům z České republiky jsou stipendia KAAD udělována dvakrát ročně (březen a září) v rámci programu Východní Evropa. Nabídka se týká křesťanských studentů po 6. semestru, absolventů vysokých škol a mladých badatelů. Zájemci mohou své pobyty absolvovat na některé z německých vysokých škol, na vědeckých ústavech, v archívech, v klinikách apod. Neexistuje žádné oborové omezení.

  Délka stipendia činí 2-36 měsíců. Výše stipendia se pohybuje od 750,- do 2000,- EUR/měsíčně včetně úhrady cestovních nákladů (tam a zpět) a zdravotního pojištění.

  .

  Podklady nutné k žádosti o stipendium KAAD

  -Vyplněný formulář pro žádost o stipendium

  -Badatelský projekt (cíle studia, vzdělávání, popř. vědeckého pobytu)

  -2 dobrozdání od vysokoškolských docentů / profesorů z tuzemska

  -Příslib / pozvání německého docenta nebo instituce

  -Doporučení  kněze z farnosti žadatele

  -Písemné potvrzení o dostatečné znalosti německého jazyka

  Další uzávěrka pro zaslání žádostí bude 30. června 2010 (o žádosti bude rozhodnuto v březnu 2010). Žádost je nutno zaslat v originále do centrály KAAD v Bonnu a v kopii na pražskou adresu českého partnerského grémia KAAD.

  Formuláře pro žádost o stipendium a další informace vám poskytne

  Dr. Roman Radwanski

  Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. – Osteuropaprogramm

  Hausdorffstr. 151; D-53129 BONN

  E-mail: [email protected]; Tel.: +49 228 91758-33; Fax: +49 228 9175858

  http://kaad.de/deutsch/vorausoe.htm

  S případnými dotazy se můžete také obrátit na české partnerské grémium KAAD při

  České křesťanské akademii, Vyšehradská 128, CZ – 128 00 PRAHA 2

  Kontaktní osoby: paní Hevlínová, 224 917 210, [email protected] a

  dr. Pavel Blažek (sekretář partnerkského grémia): [email protected]

  Aktuality | Martin Stanek | 13.4.2010 21:53
 • 8 4
  X. Studentský Velehrad 30. 4. - 2. 5. 2010

  Studentský Velehrad je setkání studentů pořádané každé dva roky na Velehradě Vysokoškolským katolickým hnutím ČR. Setkání je víkendové a předcházejí mu několikadenní pěší poutě a jednodenní předprogram na místě. Pro jubilejní X. ročník jsme vybrali téma ŠTAFETA, které pro nás ilustruje dva (zdánlivé) kontrasty, nad kterými bychom se chtěli při příležitosti 20. výročí svobody i studentských setkání zamyslet: přítomný okamžik vs. dlouhodobý horizont a „mám jedinečnou roli“ vs. „jsem jen nepatrnou součástí společenství“. Toto téma bychom chtěli probrat v kontextu vývoje a současné situace v církvi i společnosti a hledání osobní cesty víry i angažovanosti ve společnosti. Součástí programu bude společné slavení eucharistie, koncerty a diskuse ve skupinkách. Bude tedy čas nejen pro přemýšlení, ale i pro společné zážitky a navázání nových přátelství. (http://www.studentskyvelehrad.cz/)

  Aktuality | Martin Stanek | 8.4.2010 15:35
 • 8 4
  Velikonoční benefiční koncert Salvátorské scholy 28. 4. 2010

   Ve středu 28. dubna v 19 hodin proběhne v našem kostele tradiční benefiční koncert salvátorské scholy. Tentokrát zazní postní moteta Antonína Tučapského, Missa Brevis Zdeňka Lukáše a další.

  Účinkují: Robert Hugo - varhany, Salvátorská schola, dirigují: Jan Steyer a Michal Reiser.

  Vstupné dobrovolné, svůj příspěvek ve formě daru můžete předat do kasičky na místě.

  Výtěžek koncertu bude poskytnut zemětřesením postiženému Haiti prostřednictvím společnosti Člověk v tísni o.p.s., kterou představí její ředitel  Šimon Pánek.

  Aktuality | Martin Stanek | 8.4.2010 12:20