Články

Aktuality

 • 17 11
  Úterý 17. listopadu v 19 hod. – Slavnostní bohoslužba na poděkování za 20 let svobody

  Promluví Mons. Tomáš Halík, zazní Te Deum laudamus Marc-Antoina Charpentiera pod vedením Roberta Huga.

  Aktuality | Martin Stanek | 17.11.2009 00:00
 • 17 11
  Pouť studentů 17. listopadu na Tetín

  Na tradiční podzimní pouti nás tentokrát čeká putování na Tetín. Přihlášení na akci a další informace poskytne Magda Staňková: [email protected].

  Aktuality | Martin Stanek | 17.11.2009 00:00
 • 16 11
  Rekonstrukce varhan

  Výběrové řízení na rekonstrukci varhan v našem kostele vyhrála firma Herrmann Eule Orgelbau z Budyšína (Bautzen). Počínaje 16. listopadem, kdy se budou po celý týden varhany dekonstruovat a odvážet do dílen, bude v našem kostele až do ledna roku 2011 instalován kvalitní varhanní pozitiv.

  Aktuality | Martin Stanek | 16.11.2009 00:00
 • 13 11
  Noční adorace u příležitosti 20. výroči sametové revoluce a svatořečení Anežky České

  (pátek 13. 11. od 22.00 až sobota 14.11. 6.30)

  Úmyslem adorace bude modlitba za uplynulých dvacet let národa, církve i farnosti. Při příležitosti výročí svatořečení svaté Anežky české – „patronky“ revoluce svěříme do jejích rukou prosby za léta další (svatořečena 12.11., svátek má 13.11.).

  Aktuality | Martin Stanek | 13.11.2009 00:00
 • 10 11
  Stefan Kraus: Kolumba – církevní experiment v Kolíně nad Rýnem

  Praha: Na pozvání Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy se v Praze uskuteční dvě setkání nad tématem nového muzea umění Kolumba v Kolíně nad Rýnem. Nedávno otevřené muzeum Kolumba okamžitě proslulo jak svou mimořádnou architekturou od Petera Zumthora, tak především svým jedinečným a důsledným konceptem každoročně se proměňujících výstav, konfrontujících navzájem to nejlepší ze sbírek historického i současného umění. Hostem setkání bude současný ředitel muzea, Dr. Stefan Kraus, významný německý historik umění a kurátor.

  Aktuality | Martin Stanek | 10.11.2009 00:00
 • 6 11
  Víkend na faře v Dobrši andeb chceme se znát

  6 .–8. 11. 2009 – Nejen studenty prvních ročníků zveme na hravě odpočinkový víkend na faru v Dobrši u Strakonic, která se nachází v nádherné přírodě Pošumaví.

  Aktuality | Martin Stanek | 6.11.2009 00:00
 • 31 10
  Střídání kostelníků

  Novým kostelníkem je zaměstnanec IT firmy Jan Krajč, kterého od listopadu budete často potkávat v kostele. Rád pracuje se dřevem, rád dobře jí a pobývá v přírodě. „Tak jako je kostel cítit modlitbou, tak je dílna cítit tvořivostí. Je to magické místo vonící dřevem. Praskání dřeva a teplo kamen nám připomíná konec a začátek,“ říká Honza. Kromě jiných aktivit se podílí i na přípravě časopisu Budoucnost církve v sekci pro mládež při České Biskupské konferenci. Přejeme mu mezi námi dlouhá a spokojená léta.

  Tímto se tedy zároveň loučíme s Jozefem Murínem, který u nás věrně sloužil od začátku roku 2009 a i jemu přejeme vše dobré v novém zaměstnání.

  Aktuality | Martin Stanek | 31.10.2009 00:00
 • 22 10
  Právě vychází nová kniha Tomáše Halíka

  Kniha s názvem Stromu zbývá naděje má podtitul Krize jako šance a vychází opět v nakladatelství Lidové noviny. Tentokrát je volitelnou součástí knihy i přiložené CD s čtenými úryvky v podání autora. Hudbu složil a na varhany doprovázel novopečený otec Robert Hugo.

  Aktuality | Martin Stanek | 22.10.2009 00:00
 • 18 10
  Ordo Amoris - Výstava fotografií Libora Teplého

  neděle 18.10. – úterý 10.11.2009
  Libor Teplý fotografuje od roku 1971. Svými snímky se vyjadřuje nejenom k architektuře samotné, ale prostřednictvím architektonických prvků či jejich částí volně vypovídá o obecně lidských otázkách, jak je patrno například z volných cyklů „Tma a světlo“ a „Řád a svoboda“.

  Aktuality | Martin Stanek | 18.10.2009 00:00
 • 13 10
  Mezináboženské setkání v rámci konference Forum 2000

  V úterý 13. 10. se v rámci konference Forum 2000 zúčastnili debaty v sakristii našeho kostela Rabbi David Rosen (USA) a princ Norodom Sirivudh (Kambodža), moderoval Mons. T. Halík.

  Aktuality | Martin Stanek | 13.10.2009 00:00