Články

Advent v naší farnosti

Aktuality | Martin Stanek | 1.11.2011 18:50

BOHOSLUŽBY V ADVENTU

první adventní týden – 7.00 (28.11.–1.12.) ranní mše sv. v sakristii každou adventní středu – 7.00 (od 30.11.) ranní mše sv. s chorálními ranními chválami každý adventní pátek – 5.45 (od 3.12.) možnost společné účasti na rorátech v katedrále sv. Víta s následnou společnou snídaní. neděle 4.12. – 20.00 Adventní mše s českými chorálními nešporami adventní neděle 14.00   a  20.00  - mše sv. se zpěvem rorátů (www.mesnizpevy.cz) ADVENTNÍ DUCHOVNÍ CVIČENÍ

Exercicie ve všedním dni – celý advent, doprovází Jan Regner SJ, Petr Vacík SJ, sr. Denisa Červenková

Adventní rekolekce 25.–27.11. ve Slaném, doprovází Petr a Adéla Muchovi

ADVENTNÍ KONCERTY

26.11. – Adventní festival sborů – adventní hudba z celého světa. Více info na www.style-travel.cz.

12.12. 19.00 – Adventní benefiční koncert salvátorské scholy.

14.12. 19.30 – Adventní benefiční koncert sboru UK: J. J. Ryba: Česká mše Vánoční.

téměř denně od 17.00 – Agentura Armonico pořádá v našem kostele koncerty pro veřejnost. Bohatý program naleznete v letáčku v kostele. Pro farníky platí speciální sleva 100 Kč/vstupenku – rezervace na [email protected].

Zpívané roráty

Zpěv rorátů pro adventní neděle si můžete nacvičit poslechem nahrávek z našeho kostela na adrese: (www.mesnizpevy.cz) Rorátní zpěvníčky budou letos nově i k zakoupení v kostele.

Adventní věncování

24.11. 16.00 - 18.00 v sakristii. Přijďte nám pomoci vyzdobit adventní věnec do kostela a vytvořte si zároveň svůj vlastní věnec či vánoční ozdoby z papíru, slaného těsta apod. domů. Děti, nápady a čerstvé chvojí vřele vítány!  Přihlášky s předmětem „adventní věncování“ (kvůli zajištění dostatku materiálu pro všechny) na: [email protected].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře