Denisa Červenková

Doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. CSTF

  • pastorační spolupracovnice Akademické farnosti
  • dále také: členka řeholního společenství Sester karmelitek sv. Terezie; vyučující na Katolické teologické fakultě UK

doprovází exercicie, pořádané farností ve spolupráci se sestrami karmelitkami, vede úterní meditace a organizuje pro naši farnost doprovodný program na Karmelu Edith Stein.

korespondence: Karmel Edith Stein, Jinonická 22, Praha 5

e-mail: [email protected];  

přítomnost ve farnosti: úterý 19.15-20.15 tichá meditace

 

podrobnější curriculum:

2010  obhájena disertační práce „De religione: jak se křesťanství stalo náboženstvím“
2008  obhájena licenciátní práce „Křesťanství ve vztahu k ostatním náboženstvím v italské katolické teologii posledního desetiletí. Hledání metody.
od r. 2007  spolupráce s projektem „Živá knihovna“ Organizace pro podporu integrace menšin.
od 2005  v rámci pastorace vysokoškolských studentů v Praze koordinátor projektu Koinonia a spolupráce se Studentským klubem Betánie
2000-2005  teologická studia ve Veroně (Itálie), šestiletý cyklus teologických studií ukončen závěrečnou zkouškou a písemnou prací Ex his fiunt christiani. L’inculturazione della fede nel mondo latino nell’Apologetico di Tertulliano.
2000-2005  spolupráce na výchovně-vzdělávacích projektech Pastoračního centra pro univerzitní studenty ve Veroně (Itálie)
1996-1997  koordinace přednáškového cyklu ÚFAR FFUK ve spolupráci s ČKA Španělská karmelitánská mystika a její filosofická interpretace.
1994-1997  spolupráce s Českou křesťanskou akademií (redaktorka a korektorka)
1992-1997  studium na FFUK, obor český jazyk a literatura, od. r. 1994 s mezioborovým doplňkem z religionistiky, studium ukončeno státní zkouškou a interdisciplinární magisterskou prací Píseň svatýho Jana od Kříže. Rozbor textu a recepce karmelitánské spirituality v českém prostředí v 18. století
1992-1994  studium na Pražské psychoterapeutické fakultě