Knihy sestry Denisy Červenkové

  • Jak se křesťanství stalo náboženstvím. Recepce pojmu religio v Tertuliánově Apologetiku. Praha: Karolinum, 2012. ISBN: 978-80-246-1975-0
  • Náboženství jako teologický fenomén.  Pavel Mervart, 2014. 978-80-7465-073-4
  • Mezi duší a Duchem - enneagram a křesťanská spiritualita. (s Michalem Petrem) Triton 2015. ISBN: 978-80-7387-897-9
  • Katolický pohled na náboženskou pluralitu. Praha: Karolinum, 2016. ISBN: 978-80-246-3317-5