Jan Přibáň

Kostelník při nedělních bohoslužbách, svatbách, křtinách aj. (od října 2018), student FHS UK.

kontakt: pribanjan@gmail.com

telefon: 222 221 339