Kryštof Hlavnička

Kryštof Hlavnička studuje sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK. U Nejsvětějšího Salvátora pracuje jako kostelník od podzima 2021.