Adéla a Petr Muchovi

Mgr. Petr Mucha Ph.D.
a Mgr. Adéla Muchová Ph.D.

Adéla a Petr Muchovi působí v akademické farnosti jako dobrovolní pracovníci v pastoraci. Dlouhodobě se věnují především osobnímu koučinku: zejména rozvoji v oblasti spirituality (programy pro biřmovance, rekolekce), partnerských vztahů (semináře o manželství) a společenské odpovědnosti (podpora občanské společnosti, společenský dialog, koordinace skupin).

 

kontakty: mucha@farnostsalvator.cz    muchova@farnostsalvator.cz

rozhovor pro farní zpravodaj Salvatore (č.73, 2010)