Eva Bublová Polívková

MgA. Eva Polívková Bublová
varhanice kostela Nejsvětějšího Salvátora (od r. 2004 )

Výsledek obrázku pro eva bublová

Eva Polívková Bublová pochází z hudebnické rodiny. Na pražské Konzervatoři studovala varhany a klavír, na Akademii múzických umění absolvovala varhany pod vedením doc. Jaroslava Tůmy (2000). Poté vystudovala Conservatoire National Supérieur de Musique ve francouzském Lyonu u Jeana Boyera (2000–2003). Po návratu pokračovala ještě ve studiu hry na cembalo na AMU (2004–2007). Je také vítězkou několika soutěží, například Mezinárodní varhanní soutěže Pražské jaro 1999 a dalších, zejména zahraničních soutěží. Jako sólistka spolupracovala s mnoha orchestry (např. Sukův komorní orchestr, Talichův komorní orchestr, Musica Bohemica, Harmonie Rudolfinum), nahrála několik snímků pro český, slovenský a lucemburský rozhlas a koncertovala ve většině evropských zemí, v Japonsku a v Kanadě.
e-mail: [email protected] web: BUBLOVA.cz

tel: 605 063 912

Rozhovor pro farní zpravodaj Salvatore 78/2010