Články

Všechny články

 • 15 5
  Prezentace vydání Kunst und Kirche s důrazem na salvátorské instalace
  Aktuality | Martin Stanek | 15.5.2013 18:47
 • 15 5
  Ve fotogalerii přibyly fotografie z Velikonoc a z postní instalace

  Velikonoce 2013       postní instalace P.Hábla

  Aktuality | Martin Stanek | 15.5.2013 15:37
 • 13 5
  Píseň písní / znějící chrám 22.5. (20.00)

   

   

  Akademický kostel Nejsv. Salvátora

  středa 22. května 2013 ve 20:00 hodin

  Sofia Gubajdulina: Orfeova lyra Arvo Pärt: Cantus in Memory of Benjamin Britten Slavomír Hořínka: Umírám láskou (světová premiéra)
   
  Helena Dvořáková – Milá, Lukáš Hlavica – Milý, Barbora Sojková – soprán, Marian Krejčík – baryton Jan Fišer – housle, Orchestr BERG & dirigent Peter Vrábel Teresie Bečková a Norbert Schmidt – koncept Magdalena Bartáková – výtvarná spolupráce, Vladimír Burian – lightdesign
   
  vstupenky pro farnost budou k dispozici  v neděli 19.5. po večerní mši sv.
   
  Originální projekt Orchestru BERG inspiroval text biblické Písně písní. Ve světové premiéře zazní prostorová kompozice Slavomíra Hořínky Umírám láskou, která vychází z nového českého přebásnění Písně písní Danielem Rausem. Celý kostel Nejsvětějšího Salvátora naplní hudba a vytvoří z něj nejen živoucí hudební nástroj, který posluchače vtáhne a obejme, ale i svět, kudy prochází Milá a Milý, kde prožívají svou touhu jeden po druhém. Koncert se koná v rámci letošní sezóny Orchestru BERG. Jeho šéfdirigent a zároveň dramaturg Peter Vrábel k celkovému charakteru večera dodává: „Budeme si hrát s akustikou a prostorovým pojetím zvuku, pro každou ze skladeb budou hudebníci po prostoru kostela rozmístěni jiným způsobem.“ Orchestr BERG doplní dvojice zpěváků a herců. Fragmentární charakter vybraných textů, zvuk mešních zvonků i pohyb účinkujících v kostele odkazuje ke starobylé tradici liturgických her, avšak zcela moderními způsoby uměleckého vyjádření souzní s vnímáním a cítěním současného člověka. S touto novinkou souzní duchovně laděné kompozice dvou žijících hudebních legend: Arvo Pärta a Sofie Gubajduliny. Její Orfeova lyra vypráví příběh Orfeovy lásky a touhy po Euridice. Orchestr BERG přichází do prostoru kostela Nejsvětějšího Salvátora již podruhé. Po loňském projektu Marianum se ukázalo, že symbióza tohoto progresivního českého tělesa a zdejší Akademické farnosti přináší mimořádně zajímavé výsledky. „Hořínkova prostorová skladba navazuje nejen na zdejší odvážné exkurzy do světa současné hudby, ale i na inovativní umělecké intervence do liturgického prostoru.
   
  Dynamická práce s uměním v kostele nabízí jeho pravidelným i náhodným návštěvníkům tu hravé, tu zcela vážné podněty k vlastnímu přemýšlení, nové pohledy na skutečnosti, které se často mylně domníváme znát tak dokonale, že se nám vytratily z očí i vědomí“, říká architekt a kurátor Norbert Schmidt. „Můj příběh s Písní Šalamounovou začal, když jsem si položil otázku: jak by to asi napsal autor dnes? Začal jsem si ten starodávný text zkušebně přepisovat a najednou přede mnou vystupovala fantastická poezie. Nešlo přestat“, říká Daniel Raus. Útlá knížka zaujala mladého českého skladatele Slavomíra Hořínku natolik, že souhlasil s nabídkou a k textu přistoupil s originální tvůrčí invencí. „Danielovo přebásnění mě nadchlo svojí úsporností. Pokusil jsem se jej výběrem textů ještě více zkoncentrovat do jakési esence dialogu hledání a nalézání.
  To, že tyto dialogy probíhají v liturgickém prostoru je podle mě naprosto jedinečné a vystihuje to podstatu intimity mezi mužem a ženou v její hluboké čistotě a otevřenosti.“
   
  Společný projekt Orchestru BERG, Českého rozhlasu, Akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora a Centra teologie a umění při KTF UK.
  kontakty pro média: Eva Kesslová, M: 604 205 937, E: [email protected] Teresie Bečková, M: 724 913 538, E: [email protected]  
   
  Slavomír Hořínka (*1980) pochází z Valašského Meziříčí. Vystudoval housle na Konzervatoři Pardubice u Dalibora Hlavy a následně skladbu na Hudební fakultě AMU v Praze ve třídě Ivana Kurze a doktorandské studium pod vedením Hanuše Bartoně. Absolvoval také stáž na Conservatorium van Amsterdam (Daan Manneke, Jorrit Taminga, Ned McGovan). Jeho skladby uvedly např. Česká filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice, Orchestr Berg, Komorní orchestr Bohuslava Martinů, Jihočeská komorní filharmonie, Bennewitzovo kvarteto, Ensemble MoEns, Puellae Cantantes aj. Od roku 2006 pedagogicky působí na katedře skladby Hudební fakulty AMU v Praze. www.horinka.cz
   
  Orchestr BERG je špičkové těleso, které již víc než deset let přináší svěží vítr na českou hudební scénu – uvádí originální a divácky atraktivní projekty, které kladou důraz především na současnou hudbu a hudbu 20. století. Tu kombinuje například s filmem, tancem, divadlem nebo výtvarným uměním, své posluchače zve do netradičních prostor. Prostřednictvím pravidelných objednávek nových děl u českých skladatelů především mladé generace pomáhá vytvářet nové hodnoty a investuje do budoucnosti hudby a umění. Na svém kontě má desítky světových premiér a ještě mnohem více premiér českých. www.berg.cz
   
  Daniel Raus – šéfredaktor ČRo Plus, předtím působil ve Svobodné Evropě a na ČRo 6. Kromě novinářské činnosti je autorem básnických sbírek Větrné mlýny, Píseň a Těžký rok, a také přebásnění Písně písní.
   
  Tvůrčí skupina náboženských pořadů Českého rozhlasu pod vedením Teresie Bečkové věnuje zvláštní péči projektům, v nichž se setkává náboženství a umění současným způsobem. Dává prostor novým formám, kdy se posluchače nebo diváka dotýká tajemství či náboženská zkušenost jaksi mimoděk v druhém plánu. http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/portal/
   
  Akademická farnost Praha v kostele Nejsv. Salvátora je živým místem setkávání nejen studentů a lidí z akademické sféry, ale i místem dialogu různých světů i náboženství. Množství rozmanitých aktivit dalece přesahuje rámec běžné farnosti, a tak se kostel Nejsv. Salvátora nejen díky svému duchovnímu Mons. Tomáši Halíkovi stal známým i v zahraničí. Velké rezonance dosáhly právě různorodé umělecké projekty, které Halík podporuje, neboť podle něj právě „dnes mohou být náboženství a umění spojenci v zápasu proti banalizaci světa a zpovrchnění života.“
  Farnost na nich spolupracuje s Centrem teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, což je mezioborová akademická platforma pro současné umění, kulturu a náboženství. Vedle liturgických a uměleckých intervencí v sakrálním prostoru centrum pořádá také přednášky a debatní setkání. Věnuje se i publikační činnosti. Vedoucím CTU je architekt Norbert Schmidt.
   
  Podpora: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl.m. Prahy, Partnerství OSA, Nadace Gideona Kleina Mediální partneři: ČRo – Vltava, Literární noviny, Radio 1, CityBee                

  Aktuality | Martin Stanek | 13.5.2013 12:12
 • 6 5
  DUCHOVNÍ CVIČENÍ A REKOLEKCE DUBEN- ČERVEN 2013
  Aktuality | Martin Stanek | 6.5.2013 13:21
 • 6 5
  Noc kostelů u Salvátora 2013

  Píseň písní u Nejsvětějšího Salvátora

  pátek 24. května 2013, 20.00 – 24.00  plakát ke stažení Během letošní Noci kostelů u Nejsv. Salvátora zazní prostorová skladba Slavomíra Hořínky inspirovaná biblickou Velepísní lásky a současným přebásněním tohoto starobylého biblického hymnu Danielem Rausem. Hudba a slova naplní chrám, který se stane světem, kudy prochází Milá a Milý, kde prožívají svou touhu jeden po druhém, ale i strach a úzkost z propasti, která se otevírá mezi nimi. Originální projekt komponovaný speciálně pro zdejší kostel představí Orchestr BERG s dirigentem Peterem Vrábelem. Fragmenty použitých textů připomínají liturgické sekvence, také pohyb herců a zpěváků v kostele navazuje na starobylou tradici liturgických her, avšak zcela moderními způsoby uměleckého vyjádření souzní s vnímáním a cítěním současného člověka, neboť láska duchovní i fyzická jsou nedílnou součástí křesťanské cesty životem. 

  Slavomír Hořínka: Umírám láskou – dialogy v liturgickém prostoru na text Písně písní v přebásnění Daniela Rause Orchestr BERG & Peter Vrábel – dirigent; Barbora Sojková - soprán, Marian Krejčík – baryton; Helena Dvořáková - Milá, Lukáš Hlavica - Milý Teresie Bečková a Norbert Schmidt - koncept Magdalena Bartáková - výtvarná spolupráce, Vladimír Burian - lightdesign Světová premiéra skladby Slavomíra Hořínky Umírám láskou i celkový koncept salvátorské Noci kostelů 2013 je společným projektem Akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora, Orchestru BERG, Českého rozhlasu a Centra teologie a umění při KTF UK. Kostel je otevřen od 20 do 24 hodin. Během večera se návštěvníkům otevře také „klementinská Via Sancta“, nečekané prostorové propojení kostela Nejsv. Salvátora a řeckokatolické katedrály sv. Klimenta.

  Program    Noci kostelů 2013 u Nejsv. Salvátora:


  20.00           VrstvNoc kostelů - Salvátor 2012ení kostela:  komentovanou prohlídku prostorem Nejsv. Salvátora vede Martin Staněk
  21.00           Slavomír Hořínka: Umírám láskou – dialogy v liturgickém prostoru
  22.00           Zahrada Pavlíny Lörinczové v presbytáři a chorální ozvěny touhy v kostele
  22.00           V kryptě kostela bude čtena celá Píseň písní v přebásnění Daniela Rause
  23.00           V kryptě promítání krátkého animovaného  filmu Magdaleny Bartákové Zahrada uzavřená, který byl taktéž inspirován Písní písní

  Aktuality | Martin Stanek | 6.5.2013 11:56
 • 3 5
  Život se rodí ze smrti - rozhovor s Markem Váchou ke Dni Země

  Rozhovor ke Dni Země na webu ČRo

  Aktuality | Martin Stanek | 3.5.2013 12:48
 • 23 4
  Biřmování v naší farnosti 28.4. ve 14 hodin
  Aktuality | Martin Stanek | 23.4.2013 22:13
 • 23 4
  Literárně-hudební večer: Karel Toman 6. 5. (20:00)
  Aktuality | Martin Stanek | 23.4.2013 22:08
 • 21 4
  Ekumenická bohoslužba ke Dni Země 23.4. 2013

  Aktuality | Martin Stanek | 21.4.2013 21:14
 • 17 4
  POZOR!!! FILMOVÝ KLUB DNES OD 20 HODIN

  Milí farníci, dnešní filmový klub je od 20 hodin, nikoli od obvyklých 19 hod. Omlouváme se za špatně uvedený čas v přehledu v Salvatore.    

  Nezařazeno | paula | 17.4.2013 11:28