Články

Bohoslužba za krajinu - 24.5. (15.00)

Aktuality | FiLiP | 24.5.2014 15:00

Na skalnatém břehu nad Vltavou koná se v sobotu 24. května 2014 již posedmé ekumenická bohoslužba za krajinu.

Organizuje ji Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s občanskými sdruženími a s městskou částí Praha Suchdol a již tradičně navazuje na bohoslužbu ke Dni Země konanou v našem kostele.

Kázáním letos poslouží pater Matúš Kocian, duchovní správce České zemědělské univerzity.

Následuje beseda s Jiřím Sádlem z Botanického ústavu AV ČR - letos na téma Chráněná území v Praze.
(V případě příznivého počasí se formální program plynule přelévá v neformální piknikové posezení s případnými oslavami v kalendáři blízkých výročí...)

Podrobnější info, plakátek: .pdf

Související články

Komentáře