Články

Všechny články

 • 17 9
  Pravidelná setkání pokřtěných a biřmovaných v naší farnosti
  Základy víry | Martin Stanek | 17.9.2013 11:58
 • 17 9
  Zahájení nového akademického roku 2013/2014

  Běžný provoz naší farnosti ožívá po prázdninách nedělí 6. října, kdy se konají již obě bohoslužby, tedy ve 14 i ve 20 hodin.  Slavnostní zahájení akademického roku 2013/2014 proběhne v úterý 8. října. V 19 hodin zahájíme slavnostní bohoslužbou, po které zveme k neformálnímu setkání a občerstvení  do sakristie. Upozorňujeme, že v úterý 1. října tedy ještě nebude mše sv., taktéž se nekoná adorace ve čtvrtek 3. října.

  Prosíme také studenty ochotné roznést plakátky na slavnostní zahájení na své fakulty či koleje, aby si plakátek vyzvedli v neděli po mši sv. u východu z kostela.

  plakátek ke stažení zde

  Aktuality | Martin Stanek | 17.9.2013 10:24
 • 12 9
  Večerní akademie religionistiky na HTF UK

  Doporučujeme vaší pozornosti opět otevřené večerní kurzy religionistiky, které na Husitské teologické fakultě pořádá Doc. Zdeněk Vojtíšek s pomocí odborníků na jednotlivé duchovní proudy a náboženské systémy. Lze navštěvovat i jen vybrané přednášky. Info leták ke stažení zde: info2013

  Aktuality | Martin Stanek | 12.9.2013 13:07
 • 2 9
  Odcházení varhanice Evy Bublové Polívkové
  Aktuality | Martin Stanek | 2.9.2013 16:05
 • 28 8
  Aktuální semiindividuální příprava snoubenců 2013
  Cyklus o manželství | Martin Stanek | 28.8.2013 16:05
 • 27 6
  Nový kurz přípravy ke křtu a k biřmování
  Základy víry | Martin Stanek | 27.6.2013 11:08
 • 19 6
  Prázdninový provoz naší farnosti
  Aktuality | Martin Stanek | 19.6.2013 14:59
 • 6 6
  Fotografie z naší Noci kostelů zveřejněny
  Aktuality | Martin Stanek | 6.6.2013 15:26
 • 3 6
  Salvátor se vrací do Kolína - novinky kolem exercicií

  S velikou radostí vám oznamujeme, že od tohoto léta naše Akademická farnost Praha začne spolupracovat na vedení jezuitského Exercičního domu v Kolíně. Znamená to především návrat a zintenzivnění příležitostí k duchovním cvičením. Lidé od Salvátora začali jezdit do Kolína v akademickém roce 2004-2005  s Petrem Vacíkem a záhy postupně i s Janem Regnerem a Denisou Červenkovou. Po osmi letech provizorního vztahu s jezuitským exercičním domem se letos v létě mění situace. Ředitelem domu bude Petr Vacík a Salvátor se tak do Kolína vrací jako do prostoru, který bude konsekventně kultivován pro potřeby exercicií. Podařilo se nám z více než třiceti zájemců vybrat nového manažera kolínského kláštera. Bude jím pan Michal Záhora, dosavadní ředitel taneční konzervatoře Duncan Centre v pražském Bráníku. Vstupujeme do nové fáze naší práce s radostí a nadějí.

   

  Duchovní cvičení pokládám za jednu z nejcennějších a nejplodnějších pastoračních aktivit naší farnosti. Proto považuji za velmi dobrou zprávu, že klášterní objekt v Kolíně se stává v jistém smyslu "exteritoriálním územím"  Nejsvětějšího Salvátora -  a rád bych povzbudil všechny, kterým záleží na jejich duchovním růstu, aby hojně využívali program, který se tam nabízí. 

  Tomáš Halík

   

  Do Kolína jsem začal jezdit dávat exercicie ještě jako jáhen, od roku 2004. Když se vrátil ze Švýcarska kolega Petr Vacík, začal jsem s ním úzce spolupracovat. Vnímám žízeň dnešního člověka po spiritualitě a pokládám ji za znamení doby. I proto považuji duchovní doprovázení za své nejdůležitější poslání. Do Kolína se rád vracím a těším se, že se snad podaří tamější dům ještě více zušlechtit a zároveň rozšířit okruh spolupracovníků, aby mohla naše služba posloužit více lidem a přinést hojné duchovní plody.

  Jan Regner

   

  Od té doby, co spolupracujeme na kolínských exercicích, vidím, že duchovní život je nejen velice zajímavý, ale dokonce, že mě i baví doprovázet druhé na jejich cestě. Pár dní v tichu kláštera někdy dělá zázraky. Doporučuju vyzkoušet!

  Denisa Červenková

  Velmi se těším na to, že Salvátor bude mít nyní svůj kompatibilní klášter, exerciční dům a chalupu – vše v jednom. Přijde mi, že potkáváme tři typy lidí: ti, kteří na exercicie jezdí, ti, kteří se bojí, protože neví, o co jde, a ti, kteří se tam už dlouho nemohou dostat, protože poptávka převyšuje nabídku. Doufám, že s tím druhým a třetím se nám podaří pohnout. Exercicie jsou největším pokladem jezuitů a mně je radostí se o něj dělit.

  Petr Vacík

   

  Nabídka a prosba

  Zde (a v červnovém čísle Salvatore) naleznete termíny duchovních cvičení od léta až do Vánoc.

  Zároveň vás prosíme o pomoc a spolupráci při kultivování kolínského kláštera, který nyní můžeme v plné míře používat a také za něj jsme spoluodpovědní. Hledáme tedy spolupracovníky na dobrovolnické bázi. Pokud si myslíte, že byste mohli být něco platní svými dovednostmi, znalostmi, svým časem nebo prostředky, prosíme, ozvěte se nám osobně nebo emailem, abychom mohli vytvořit databázi lidí, kteří jsou ochotni nám pomoci při práci na kolínském klášteře a jeho zahradě. Půjde o jakýsi restart, upgrade a update. Samotná existence exercičního domu v kolínském klášteře bude nyní závislá na lidech, kteří nám s tím pomohou.

  Založili jsme facebookovou skupinu Kolínský klášter, kterou budeme používat jako jednu z platforem pro informace o dění v Kolíně. Pro kontakt a informace používejte adresu [email protected]

   

  *******

  Termíny exercicií v Kolíně

  červenec-prosinec 2013

   

  Kurz 001 Uspořádat si život (7 dní)

  7.-14. 7.2013, neděle 18:00 až neděle odpoledne

  Intenzivní ignaciánské exercicie určené především těm, kdo rozlišují povolání (zasvěcený život, manželství, kněžství). Předpokladem účasti je znalost základních principů exercicií (nemělo by jít o první duchovní cvičení v životě). Exercicie probíhají v přísném mlčení s individuálním doprovázením. Při přihlašování zmiňte svou motivaci k účasti na kurzu. Doprovází František Hylmar SJ a Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí 3.430,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.740,- Kč.

   

  Kurz 002 Prodloužený víkend pro rodiny (4 dny)

  Kolín, 14.-18.8.2013, středa 18:00 až neděle odpoledne

  Prodloužený víkend je určen pro rodiny s dětmi, které chtějí prohloubit společné prožívání spirituality. V programu bude vyhrazen dopolední čas k podnětům pro rodiče, zatímco děti budou mít jiný tematicky zaměřený program. Odpolední program bude společný pro celé rodiny. Ve večerních časech budou opět podněty pro rodiče, zejména pro podporu rodičovství a výchovy. Do přípravy programu se lze zapojit. Doprovází P. Jan Regner SJ ve spolupráci s manželi Zimmelovými a Dlabovými.  Cena ubytování dospělých s plnou penzí 1.960,- Kč, osoby s nízkým příjmem 1.570,- Kč, děti dle dohody.

   

  Kurz 006 Ignaciánské mini-exercicie (5 dní)

  21.-26.9.2013, sobota 18:00 až čtvrtek odpoledne

  Duchovní cvičení vedená zcela ignaciánským způsobem, tedy v naprostém mlčení a s denním individuálním rozhovorem se zvoleným doprovázejícím. K meditaci budou předloženy biblické texty. Vhodné i pro zájemce bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Cena ubytování s plnou penzí 2.450,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.960,- Kč.

   

  Kurz 007 Víkend otevřených dveří

  27.-29.9.2013, kdykoli mezi pátkem večer a nedělí odpoledne

  Přijeďte se podívat, prohlédnout si klášter a zahradu, dozvědět se něco o exerciciích, odpočinout si, opéct si buřty, projít se v přírodě nebo pomoct s něčím na zahradě... Zájemcům zašleme podrobnější program víkendu. Lze přijet jen po ohlášení, zůstat můžete, jak dlouho chcete. Cena: příspěvek na jídlo, případně na ubytování.

   

  Kurz 008 Filmové exercicie (4 dny)

  2.-6.10.2013, středa 18:00 až neděle odpoledne

  Filmová verze Ignaciánských exercicií. Individuální meditace nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem (s návodem, každý den jeden film). Individuální denní doprovázení. Doprovází Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Cena ubytování s plnou penzí 1.960,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.570,- Kč.

   

  Kurz 009 Mezi duší a Duchem 1 (3 dny)

  10.-13.10.2013, čtvrtek 18:00 až neděle odpoledne

  Dny usebrání s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další práci na sobě a duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické metody (zejm. enneagram). V interaktivní skupinové i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz je položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. Během kurzu se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1.770,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.480,- Kč.

   

  Kurz 011 Filmové exercicie (4 dny)

  24.-28.10.2013, čtvrtek 18:00 až pondělí odpoledne (státní svátek)

  Filmová verze Ignaciánských exercicií. Individuální meditace nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem (s návodem, každý den jeden film). Individuální denní doprovázení. Doprovází Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Cena ubytování s plnou penzí 1.960,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.570,- Kč.

   

  Kurz 012 Sádhana (2 dny)

  1.-3.11.2013, pátek 18:00 až neděle odpoledne

  Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuitského kněze Anthonyho de Mella. Doprovázené meditace se konají společně v několika blocích během dne. Nechybí bohoslužba či možnost osobního rozhovoru. Doprovází Jan Regner SJ. Cena ubytování s plnou penzí 980,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 780,- Kč.

   

  Kurz 013 Kontemplativní víkend (3 dny)

  7.-10.11.2013, čtvrtek 18:00 až neděle odpoledne

  Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Je vhodný jak pro začátečníky, tj. pro ty, kdo nemají větší zkušenost s tichou meditací a kontemplativní modlitbou, tak pro zkušenější, kteří potřebují pouze čas a prostor, kde by dříve nabyté znalosti prohloubili v modlitební praxi. Během kurzu se zachovává mlčení, bude možnost individuálního rozhovoru s doprovázejícími. Doprovází Elva Frouz a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí 1.470,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.180,- Kč.

   

  Kurz 014 Exercicie s Desaterem (4 dny)

  13.-17.11.2013, středa 18:00 až neděle odpoledne

  Intenzivní individuální i skupinová duchovní cvičení. Osnovou bude Desatero a další pravidla pro dobrý život. Možnost individuálního doprovázení. Doprovází Scarlett Vasiluková-Rešlová a Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí 1.960,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.570,- Kč.

   

  Kurz 015 Víkend „Kurzu základů víry“

  22.-24.11.2013, pátek 18:00 až neděle odpoledne

  Víkend je součástí kurzu přípravy na křest a biřmování v Akademické farnosti Praha. Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“. Doprovází Mons. Tomáš Halík a ThLic. Martin Staněk. Veškeré informace podá Martin Staněk během Kurzu základů víry u Salvátora, který začne 8.10.1013.

   

  Kurz 017 Mezi duší a Duchem XL (4 dny)

  4.-8.12.2013, středa 18:00 až neděle odpoledne

  Dny usebrání věnované prohloubení sebepoznání, které je základem pro cestu k autentičtějšímu prožívání duchovního života. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Zmapujeme vnitřní překážky rozvoje, těžkosti na cestě ke zdravější spiritualitě, spouštěče automatických reakcí a jejich projevy. Budeme zkoumat stínové aspekty naší osobnosti, role, které hrajeme sami se sebou i s druhými lidmi. Budeme se společně učit dostat do kontaktu s vnitřními zdroji a kvalitami, které nás podporují a vedou. Během kurzu se zachovává mlčení a praktikuje individuální i společná meditace. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Podmínky účasti: absolvovat kurz „Mezi duší a Duchem I.“, znát svůj ennea-typ, být ochoten a schopen intenzivní práce. Doprovází psychoterapeut Mgr. Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2.560,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.170,- Kč.

   

  Kurz 018 Víkend „Kurzu základů víry“

  13.-15.12.2013, pátek 18:00 až neděle odpoledne

  Víkend je součástí kurzu přípravy na křest a biřmování v Akademické farnosti Praha. Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“. Doprovází Mons. Tomáš Halík a ThLic. Martin Staněk. Veškeré informace podá Martin Staněk během Kurzu základů víry u Salvátora, který začne 8.10.1013.

   

  Kurz 019 Adventní víkend (2 dny)

  20.-22.12.2013, pátek 18:00 až neděle odpoledne

  Víkendový kurz nabídne bezprostřední duchovní přípravu a ztišení před oslavou vánočních svátků. Je pozvánkou k meditaci nad biblickými texty, vztahujícími se k narození Ježíše Krista. Součástí budou body k rozjímání, individuální doprovázení a bohoslužba. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází Jan Regner SJ a Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí 980,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 780,- Kč.

   

  *******

   

  Proč exercicie?

  Exercicie neboli duchovní cvičení jsou snahou o zkvalitnění našeho duchovního života a života vůbec. Pod pojem „duchovní cvičení“ se vejdou jakékoli aktivity, které k tomuto cíli napomáhají, tedy modlitba, meditace, kontemplace, investice do procesu sebepoznání a prohloubení schopnosti zdravého lidského vhledu do reality. Exercicie jsou tradiční složkou spiritualit všech náboženství a mají nám pomoci osvobodit se od zlozvyků (včetně těch duchovních) a zdravě rozvinout celou naší osobnost. Různé typy exercicií jsou cestami k odpovědi na naše otázky typu Jak se mám naučit modlit či meditovat? Jak mohu uzdravit a prohloubit svůj vztah k Bohu, k sobě a k lidem? Jak se mohu naučit žít realitu mého všedního dne lidštěji a duchovněji?

   

  Jak se přihlásit?

  Přihlašujte se emailem na adrese [email protected] a uvádějte v předmětu zprávy číslo kurzu. Prosíme, přihlašujte se na každý kurz samostatným emailem.

   

  Jak to probíhá?

  Podle typu exercicií je den zaplněn společnými nebo individuálními cvičeními v meditaci, modlitbě, práci s Biblí, s filmem atd. I čas na pobyt v přírodě, odpočinek a možnost práce na zahradě se ukazují jako plodná a oblíbená duchovní cvičení.

   

  Kolik to stojí?

  Příspěvek na ubytování a plnou penzi je 490,- Kč za den, studentům a lidem s nízkými příjmy poskytujeme 20% slevu. Skutečné náklady jsou vyšší, závisíme tedy i na darech.

   

  Kdo tam může?

  Každý. Podmínkou účasti na kurzech nebo pobytu v klášteře je slušnost a respekt k ostatním. Na exercicie přijíždějí pravidelně i tzv. nevěřící, hledající nebo praktikující v jiných duchovních tradicích než je křesťanství. Počítá se i s naprostými začátečníky, pokud není uvedeno jinak.

   

  Kde to je?

  V bývalém kapucínském klášteře v Kolíně, který v současnosti používají jezuité jako exerciční dům. Je to malý barokní klášter 40 minut vlakem z Prahy.

  Adresa: Kutnohorská 26, Kolín.

   

  Další informace na adrese [email protected], ptáte-li se na konkrétní kurz, uvádějte v předmětu zprávy číslo kurzu.

  Aktuality | Martin Stanek | 3.6.2013 20:41
 • 3 6
  Uzavírka Klementina versus akce v kostele

  Veškerý progam naší farnosti běží jako obvykle s výjimkou Filmového klubu v Městské knihovně, který se ruší.

  Na akce, které neprobíhají v kostele, ale v sakristii nebo v kryptě (přednáška, modlitební setkání), je umožněn vstup pouze přes vrátnici z Mariánského náměstí, u závory je třeba nahlásit, že jdete do kostela Nejsv. Salvátora. Akce v kostele (mše sv., koncert) jsou přístupné samozřejmě hlavním vchodem do kostela jako obvykle. Ministranti, hudebníci a další personál samozřejmě mohou vstupovat do sakristie zadem z Klementina, platí zde to, co je psáno výše.

   

  Aktuality | Martin Stanek | 3.6.2013 10:20