Marek Orko Vácha

P. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.

přítomnost ve farnosti (v akademickém roce, tedy říjen - červen):
úterý – zpovídání, duchovní pohotovost 19.00-20.30
čtvrtek – zpovídání, duchovní pohotovost 19.00-21.00
mše sv. – nárazově, viz farní kalendář

kontakt: [email protected]

P. Marek Orko Vácha (1966) vystudoval na Přírodovědecké fakultě MU v Brně obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Na Biskupském gymnáziu v Brně učil biologii a náboženství. Je přednostou Ústavu etiky a humanitních studií na 3. lékařské fakultě UK, kde působí také jako předseda akademického senátu. Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky. V lednu 2022 se stal poradcem ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.