Marek Orko Vácha

P. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.

  • farní vikář Římskokatolické akademické farnosti Praha (od r. 2007)
  • dále také: přednosta Ústavu etiky na III. lékařské fakultě UK v Praze a administrátor farnosti Lechovice u Znojma
  • narozen 1966 v Brně

Na Přírodovědecké fakultě MU v Brně vystudoval obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Na Biskupském gymnáziu v Brně donedávna učil biologii a náboženství.

Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské i environmentální.

kontakt: [email protected]

přítomnost ve farnosti:  
úterý  19.00-20.30 duchovní pohotovost (pouze v akademickém roce)
čtvrtek 19.00-21.00 zpovídání, duchovní pohotovost (pouze v akademickém roce)
mše sv. - nárazově