Alice Derflová

Mgr. Alice Derflová - klinická psycholožka a psychoterapeutka. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě UK.

Pracuje v Křesťanské psychologické poradně při Centru pro rodinu a v psychoterapeutické ambulanci, věnuje se individuální, párové i skupinové psychoterapii. Je lektorkou psychoterapeutických výcviků a vyučuje lékařskou psychologii na 1. Lékařské fakultě UK.

Je vdaná, má tři děti.