Články

Cyklus o manželství 2021

Aktuality, Cyklus o manželství | Martin Staněk | 19.4.2021 19:00

Srdečně zveme snoubenecké páry především z akademického prostředí k přednáškám Cyklu o manželství 2021, který je koncipován jako společná příprava snoubenců ke svatbě. Letos začínáme v pondělí 19. dubna a budeme se setkávat do 24. května vždy v 19.00 buď v sakristii kostela Nejsvětějšího Salvátora anebo formou online streamu ve stejném čase. Informace dostanou účastníci předem e-mailem.

Mezi letošními přednášejícími jsou P. Marek Orko Vácha Ph.D., Mgr. Michal Petr, Mgr. Alice Derflová a ThLic. Mgr. Martin Staněk. Přednášky budou kroužit kolem témat partnerské komunikace, křesťanského pohledu na manželství, spirituality, bioetiky, na řadu přijde i manželský slib a svatební obřad. Na poslední přednášce lze získat potvrzení o absolutoriu. Cyklus je otevřen všem snoubencům bez rozdílu pohlaví, barvy kůže, náboženství, farnosti či diecéze.
Dobrovolný příspěvek na provoz farnosti: 500 Kč/pár (platba převodem na farní účet 1933882329/0800 s var.symbolem 19042021- potvrzení o daru na vyžádání).

Přihláška ke kurzu zde

 

Program: 

19. 4. 19.00  Alice Derflová:  Manželství ve vztahu k rodičům    
26. 4. 19.00  Michal Petr:  Dynamika partnerských vztahů  
3. 5. 19.00  Martin Staněk:  Manželství v křesťanské perspektivě   
10. 5. 19.00  Martin Staněk:  Svatební obřad a manželský slib
17. 5. 19.00    Marek Orko Vácha:  Manželství a bioetika   
24. 5. 19.00  Martin Staněk:  Spiritualita rodiny   

 

Na setkání se těší 
Martin Staněk, organizátor kurzu

Doporučená literatura: 

Alice Derflová doporučuje:

Louis Evely: Láska a manželství   Chvála, Trapková, Loucká: Žena a muž v rodině   Isabelle Nazare - Aga: Nenechte sebou manipulovat
 
a pro milovníky obtížně srozumitelných textů:
Verena Kast: Otcové a dcery, matky a synové
 
Michal Petr doporučuje:

Hlásek, Hlásková: Redesign rodiny    Gary Chapman: Pět jazyků lásky
 
Martin Staněk doporučuje:

Louis Evely: Láska a manželství   Anselm Grün:  Svátost manželství   Aselm Grün, J.U. Rogge :  Když se děti ptají na Boha    John Gray: Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše

 

Související články

Komentáře