Martin Staněk

ThLic. Mgr. Martin Staněk

 • koordinátor a pastorační referent Římskokatolické akademické farnosti Praha (od 18. 3. 2002)
 • dále také: člen Centra teologie a umění při KTF UK.

(*1973 v Praze). Absolvoval bakalářské studium humanitního vzdělání na FHS UK (1996), dálkové magisterské studium náboženských věd na KTF UK (1998) a navazující magisterské studium religionistiky na FF UK (2001).
2009 - 2017 doktorand na katedře teologické etiky a spirituální teologie KTF UK v Praze, 2011 s titulem licenciát.
Je ženatý, má tři děti.

 

Specializace ve farnosti:

 

 • řízení farnosti
 • koordinace provozu a aktivit
 • doprovázení dospělých ke křtu a k biřmování
 • příprava rodičů na křest dítěte
 • příprava snoubenců k přijetí svátosti manželství
 • administrace webu a fb, redakce farního zpravodaje
 • fotografická dokumentace farních aktivit ( galerie na tomto webu)
 • člen výstavní rady farnosti
 • člen ekonomické rady farnosti

e-mail: stanek@farnostsalvator.cz

přítomnost ve farnosti:  po, st-pá 9-17, út 17-22  (v létě út 9 -17)

rozhovor pro farní zpravodaj Salvatore (č.70, 2009)