Martin Staněk

ThLic. Mgr. Martin Staněk

  • koordinátor a pastorační referent Římskokatolické akademické farnosti Praha (od 18. 3. 2002)
  • dále také: člen Centra teologie a umění při KTF UK.

(*1973 v Praze). Absolvoval bakalářské studium humanitního vzdělání na FHS UK (1996), dálkové magisterské studium náboženských věd na KTF UK (1998) a navazující magisterské studium religionistiky na FF UK (2001).
2009 - 2017 doktorand na katedře teologické etiky a spirituální teologie KTF UK v Praze, 2011 s titulem licenciát.
Je ženatý, má tři děti.

 

Specializace ve farnosti:

 

  • řízení a koordinace provozu a aktivit farnosti
  • doprovázení dospělých ke křtu a k biřmování
  • příprava rodičů na křest dítěte
  • příprava snoubenců k přijetí svátosti manželství
  • administrátor obsahu webu
  • redaktor farního zpravodaje 
  • fotografická dokumentace farních aktivit ( galerie na tomto webu)
  • člen výstavní rady farnosti

e-mail: stanek@farnostsalvator.cz

přítomnost ve farnosti:  po, st-pá 9-17, út 17-22

rozhovor pro farní zpravodaj Salvatore (č.70, 2009)