Martin Staněk

ThLic. Mgr. Martin Staněk

 • koordinátor a pastorační referent Římskokatolické akademické farnosti Praha (od 18. 3. 2002)
 • dále také: člen Centra teologie a umění při KTF UK

(*1973 v Praze). Je ženatý, má tři děti.

e-mail: [email protected]

Absolvoval bakalářské studium humanitního vzdělání na FHS UK (1996). Bakalářská práce: Ikonografie ďábla.
Dálkové magisterské studium náboženských věd na KTF UK (1998).
Navazující magisterské studium religionistiky na FF UK (2001). Diplomová práce: Soukromá zjevení v kontextu eschatologických očekávání.
2009 - 2017 doktorand na katedře teologické etiky a spirituální teologie KTF UK v Praze, 2011 s titulem licenciát. Rigorózní práce: Soudobá katolická apokalyptika. Nový pohled na soukromá zjevení. Projekt disertační práce: Konverze a její vybrané krizové momenty.
Příležitostně publikuje v teologické revui Salve, v časopisu Dingir, ve sbornících.
Teologická specializace: teologie náboženské konverze.

Specializace ve farnosti:

 • management farnosti: 
  koordinace provozu a aktivit 

 • pastorace:
  doprovázení dospělých ke křtu a k biřmování
  příprava rodičů na křest dítěte
  příprava snoubenců k přijetí svátosti manželství
  duchovní rozhovory

 • public realtions, média
  administrace webu a fb,
  redakce farního zpravodaje
  fotografická dokumentace farních aktivit ( galerie na tomto webu)

 • člen výstavní rady farnosti
 • člen ekonomické rady farnosti

přítomnost ve farnosti:  po, st-pá 9-17, út 17-22  (v létě út 9 -17)

V rozhovoru s Markem Orko Váchou v Atelieru užité modlitby  

rozhovor pro farní zpravodaj Salvatore (č.70, 2009)